Gå til indhold

Dokumentation

Centerleder: Nu giver dokumentation mening for os

I Herning har de lyttet til borgerens ønske om, at medarbejderne skal bruge mindre tid foran computeren. – Vi har erstattet PC’en med nye arbejdsgange, hvor dokumentation laves i tæt samarbejde med borgerne, siger centerleder Hanne Munk

27. april 2023

Artikel
Hanne Munk Herning.png
I Herning Kommune har centerleder for tre dagtilbud Hanne Munk været med til at ændre dokumentationsarbejdet til noget, der ikke forgår på kontoret - men sammen med borgeren. Fx ved at bygge en måltrappe i Lego.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Privat

– Jeg kan ikke så godt lide, at medarbejderne sidder og skriver på computer inde på kontoret. Hvad mon de skriver om mig?

Når en borger svarer sådan på spørgsmålet om, hvad medarbejderne på et dagtilbud bør gøre mindre af, skal man tage det alvorligt. Og det gjorde Hanne Munk, der siden november sidste år har været centerleder for de tre læringstilbud Tre Birke, Birkelund og Aktivitetshuset i Vildbjerg i Herning Kommune.

– I forbindelse med et projekt om afbureaukratisering, som vi deltog i, skulle medarbejderne på to af de tre tilbud svare på, hvilke opgaver de ikke syntes, giver mening – og borgerne på, hvad de så som en god hverdag, og hvad de syntes, medarbejderne skulle gøre mere eller mindre af, fortæller hun.

De svar, der kom fra såvel medarbejdere som borgere, pegede lidt i samme retning:

– Medarbejderne undrede sig over, hvorfor de skulle bruge så meget tid på skriftlig dokumentation, for hvem læser det? Og hvad nytte er det til? Omvendt lød det fra borgerne, at de ikke syntes, det var rart, når medarbejderne sad inde på kontoret og skrev i stedet for at være sammen med dem, forklarer Hanne Munk.

Hvem siger, at man kun kan dokumentere i et elektronisk system? Hvorfor ikke sætte sig ned sammen med borgeren og snakke ud fra borgerens ønsker, håb og drømme – og arbejde med indsatsmål på den måde?

Hanne Munk, centerleder

Måltrappe i Lego

I dag er der vendt godt og grundigt op og ned på rutinerne. Det system, CURA, som dagtilbuddene længe har brugt til at dokumentere, er der helt lukket ned for. Halvdelen af arbejdspladsernes computere har de skilt sig af med. Og kontorerne, der før blev brugt til computerarbejde, er omdannet til arbejdsrum, hvor medarbejderne laver dokumentationsarbejde sammen med borgeren.

– Hver borger har fået en kasse udleveret, som skal indeholde de mål, den pågældende borger skal arbejde med. De har selv dekoreret kassen med de ting, der betyder noget for dem – fx har nogle klippet billeder ud, der viser, at de elsker Rasmus Seebach eller er glade for heste. Meningen med kasserne er, at medarbejderne sammen med borgerne tager afsæt i det, der er i kassen, når de arbejder med dokumentation, og at de fx arbejder med borgerens indsatsmål ved at tegne eller måske bygge det i Legoklodser, fortæller Hanne Munk.

Tag udgangspunkt i borgeren i stedet for et system

Hun medgiver, at det for aktivitetstilbud formentlig er lettere at skrotte den skriftlige dokumentation, fordi den type arbejdsplads ikke er omfattet af Socialtilsynet, og fordi man på et dagtilbud fx ikke arbejder med medicinhåndtering i samme omfang som på et botilbud.

Men tankegangen kan andre sagtens lade sig inspirere af, understreger hun.

– I vores proces med at afbureaukratisere opdagede jeg, at vi ofte koblede dokumentation og systemet CURA sammen. Men hvem siger, at man kun kan dokumentere i et elektronisk system? Hvorfor ikke sætte sig ned sammen med borgeren og snakke ud fra borgerens ønsker, håb og drømme – og arbejde med indsatsmål på den måde, lyder det fra Hanne Munk.

Dokumentationsarbejdet udvikler fagligheden

Centerlederen ser mange fordele ved, at dokumentationsarbejdet nu foregår sammen med borgeren. Først og fremmest mener hun, at det er med til at udvikle medarbejderens faglighed:

– Når vi fx skal holde statusmøde med en myndighed, er det nu borgeren, der skal fremlægge, hvad der er sket i forhold til de konkrete indsatsmål. Det kræver, at man som fagperson skal være kreativ i forhold til, hvordan det skal ske, og hvordan vi bedst støtter borgeren i at fremlægge deres historie. Ikke alle har fx et sprog, men alle kan vise et billede, en bamse eller et maleri, og der sætter vi i høj grad fagligheden i spil, lyder det.

Dertil kommer, at borgerne også oplever en bedre hverdag i aktivitetstilbuddene, når de direkte inddrages i dokumentationsarbejdet.

– Som medarbejder har man nu en meget tættere dialog med borgerne om, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de har af ønsker, håb og drømme. Og borgerne føler sig mere inddraget, lyttet til og opnår større nærvær, fordi de jo sidder sammen med medarbejderne og ikke ser dem forsvinde ind på et kontor.

Læs også reportagen ’Herning kommune slukker computeren til gavn for de handicappede’ fra TV MidtVest

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

Også dagtilbuddet Lejbjergcentret i Aalborg, der modtog Socialpædagogernes Pris 2022, har taget et opgør med meningsløs dokumentation. 
Se fotoreportagen fra Lejbjergcentret.

Læs også artiklen om botilbuddet Harebakken, hvor et påbud førte til et opgør med dokumentationsarbejdet. I dag bliver al dokumentation lavet sammen med borgerne.
Vi troede, vi vidste bedst

Bliv medlem