Gå til indhold

Barnets lov

Fif fra juristen: Nu får du ret til second opinion

Når Barnets lov træder i kraft ved årsskiftet, får plejefamilier mulighed for at få en ’second opinion’, hvis kommunen vil ændre anbringelsessted eller hjemgive plejebarnet. Jurist Cathrine de Voss forklarer, hvad det helt konkret betyder for dig

13. december 2023

Artikel
fif_fra_juristen_1128x600px.jpg
Med Barnets lov følger en ny ret til plejefamilier – i visse tilfælde. Få styr på hvilke – og hvad formålet med den nye rettighed er, i det her fif fra Socialpædagogernes jurist.

Forfatter: Cathrine de Voss

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Med den nye lov får plejefamilier mulighed for at få en såkaldt ’second opinion’.

Det betyder helt konkret, at plejefamilier (såvel som støttepersoner og venskabsfamilier), der har et plejebarn på under 10 år, får ret til at anmode Ankestyrelsen om at foretage en vurdering af kommunens afgørelse.

Retten til en ’second opinion’ gælder i situationer, hvor kommunen har truffet afgørelse om at ændre anbringelsessted eller hjemgive barnet.

Plejebørn over 10 år har ifølge den nye lov selv mulighed for at klage til Ankestyrelsen, bl.a. over afgørelser om hjemgivelse eller ændret anbringelsessted. 

Til barnets bedste

Formålet med de nye bestemmelser er at sikre barnet stabilitet og at skabe et værn mod, at et anbragt barn under 10 år bliver flyttet eller hjemgivet, hvor det ikke er til barnets bedste – hvor det fx udelukkende sker af økonomiske årsager, eller hvor plejefamilien oplever, at plejebarnet flyttes som følge af samarbejdsproblemer med kommunen.

En anmodning om Ankestyrelsens ’second opinion’ har såkaldt opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse sættes i bero og ikke kan effektueres, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse. Hvis særlige forhold kræver det, vil kommunen dog kunne iværksætte det straks. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor socialtilsynet har truffet afgørelse om ophør af en plejefamilies godkendelse.

Svar efter otte uger

Der er endnu ikke fastsat en frist for, hvor hurtigt Ankestyrelsen skal behandle sagen. Men Ankestyrelsen har oplyst, at de forventer, at anmodninger om ’second opinion’ bliver behandlet inden for otte uger.

I denne type sager kan Ankestyrelsen træffe tre forskellige afgørelser: 1. Stadfæstelse af kommunens afgørelse (Ankestyrelsen finder ikke anledning til at foretage sig yderligere, 2. Hjemvisning (sagen skal behandles igen) eller 3. Ophævelse af kommunes afgørelse.   

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem