Gå til indhold

Faglighed

Ærlighed, motivation og relationer

'Hvordan vil du beskrive, hvad din faglighed kan?' Det var en af de opgaver, socialpædagog Signe Nørskov Poss fik stillet på Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse, som hun lige har afsluttet. Signe reflekterede både selv og sammen med borgeren Leon – læs deres svar på spørgsmålet her

1. november 2023

Artikel
SigneNørskovPoss1.jpg
- Har jeg forandret Leons liv?, spørger socialpædagog Signe Nørskov Poss sig selv. Sammen med Leon, som hun er bostøtte for, snakker hun om, hvad den socialpædagogiske faglighed består af - og hvad den betyder for det enkelte menneske.

Forfattere: Signe Nørskov Poss og socialpædagog og deltager på Fagpolitisk Uddannelse

Foto: Privat

Signe Nørskov Poss

Uddannet pædagog i 2001 og arbejder som bostøtte i socialpsykiatrien. Har taget Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse i 2023.

Samtale med Leon

Socialpædagogerne har fokus på, at faglighed forandrer liv. I min socialpædagogiske praksis har jeg selv fokus på, at den faglighed jeg ’bringer ind i rummet’ bliver på borgerens præmisser. Det betyder, at jeg arbejder foran, ved siden af og bag ved borgere. Men hvordan fortæller jeg, hvad min socialpædagogiske faglighed er?

Gennem en samtale med Leon, som er jeg bostøtte for, vil jeg forsøge at sætte ord på, hvad min faglighed som socialpædagog, blandt meget andet, også indeholder:

Jeg møder Leon for første gang i sommeren 2019. På det tidspunkt er Leons misbrug det, der ’styrer’ hans liv og altid ’vinder’. Nu er vi i sommeren 2023, og Leon har været ædru siden den 7. februar 2022. I den forbindelse har vi haft en samtale om ærlighed, motivation og relation imellem borger og bostøtte.

Ærlighed

Signe: For mig er ærlighed mellem to mennesker vigtig, både i mit privatliv og arbejdsliv. Hvis der ikke er ærlighed, kan det være svært at være i en relation, og der igennem støtte til at leve eget liv, på egne præmisser.

Første gang jeg mødte Leon fortalte jeg, at ærlighed var vigtig, hvis jeg skulle støtte ham i at leve det liv, han ønskede. For eksempel har jeg altid fortalt Leon, til hvad, hvor, hvordan og hvornår han kunne bruge sin bostøttetid, når han var påvirket. Det har været en proces, og når man arbejder med ærlighed, skal man være klar på at kunne fortælle, men også modtage sandheden.

Leon: Ærlighed handler om ærlighed over for sig selv, og over for andre. Ærlighed er rigtig vigtigt. Det er grunden til, at jeg er nået til, hvor jeg er i dag. Jeg ville være død, hvis jeg ikke turde være ærlig over for mig selv.

Jeg har oplevet, at ærligheden har gjort, at jeg ikke er blevet ’slået i jorden’. Jeg er blevet accepteret for den jeg er, og ikke for mit misbrug. Der har hele vejen igennem været en accept af min ærlighed ift. den måde, jeg har levet mit liv. Det har været godt. Jeg er som person vokset mere, er blevet bedre til at stå ved mig selv. Det har gjort mig godt, at jeg er ærlig omkring de valg, jeg tager i mit liv.

Motivation

Signe: Jeg bliver selv motiveret af, at mennesker omkring mig anerkender, værdsætter, kommunikerer og involverer sig i mit liv og de tanker, jeg gør mig. Når mennesker omkring mig viser tillid på en ærlig, kærlig og positiv måde, giver det mig et drive til at handle og nå de mål, jeg har.

Leon viste mig hurtig tillid ift. den sparring og støtte, jeg tilbød ham. Det gjorde, at jeg kunne bevare min motivation ift. at han kunne nå de mål, han satte sig undervejs.

Leon: Det er et bredt ord. Man kan motivere sig selv til at ændre et mønster, fx ved at lytte og bede om hjælp. Motivation giver en form for selvværd, fordi jeg skal holde fast i at følge med. Motivation fra mennesker, der roser og støtter mig, kan være godt. Det betyder noget, at andre ser det, jeg gør, og synes, det er godt. Selv om mit misbrug var styrende for mit liv, har det betydet noget, at der ikke blev givet op på mig. Der er blevet holdt fast, og jeg er ikke blevet ladt tilbage alene.

Der er noget mere i motivation. Motivation i sig selv er, at nogen vil en, så man har en chance for at opretholde relationen til dem. Motivation handler også om, at opretholde et bekendtskab.

Relation

Signe: For mig er den sociale relation mellem mennesker vigtig. Det handler om at give relationen betydning i et rum, hvor der er tid, lyst og mulighed for at udvikle den.

I relationen til Leon har tiden været et vigtigt element. Tid til at skabe en relation, der i starten var uden krav og på Leons præmisser. Hvor han fik lyst og rum til, at vi kunne opbygge en relation.

Leon: Familien, min søn, venner, bekendte og kæresten er vigtige relationer for mig. Men jeg arbejder med at blive i relationer, da jeg oplever, at jeg kommer til at ’kede mig’ i relationer til andre mennesker. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg arbejder med det. Arbejder med at passe på mig selv i relationer, hvor jeg ikke får noget tilbage. Jeg savner relationer til arbejdskolleger – det var et godt rum til at ’læsse af’, hvad der skete i mit privatliv.

Jeg respekterer min bostøtte. Vi har en professionel relation – der er ingen følelser i klemme. Tingene bliver sagt lige ud, uden jeg behøver at føle skyld eller skam. Det har været en vigtig relation ift. at tage ansvar for mit eget liv.

Jeg har mødt et menneske, der har set, hvor jeg er, og ikke et system, hvor en masse regler skal følges.

Eftertanke

Har jeg forandret Leons liv? Nej, det har Leon selv gjort. MEN min socialpædagogiske faglighed har givet Leon mulighed for forandring – troen på, at det er muligt, og redskaber til at gøre det. Når jeg er på arbejde, er jeg hele tiden bevidst om, hvad jeg bringer med ind i samspillet med et andet menneske. Min metodefrihed, samt den opmærksomhed, jeg altid har på at ærlighed, motivation og relation er en del af mit arbejdsliv i samspillet med borgeren, definerer min faglighed som socialpædagog.

Hvad er Fagpolitisk Uddannelse?

På Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse får du styrket dine kompetencer og bliver klædt på som ambassadør for den socialpædagogiske sag.

Der er ansøgningsfrist til det nye hold d. 10. november 2023 - og du skal søge en plads på uddannelsen, hvis:

  • du har lyst til at engagere dig og kæmpe for den socialpædagogiske faglighed,
  • du vil sætte socialpædagogers fag, socialpolitikken og arbejdsvilkår på den politiske dagsorden,
  • du brænder for at få gennemslagskraft i din kommunikation,
  • du er motiveret for at designe, lede og gennemføre dit eget fagpolitiske projekt

Klik på dette link for at læse mere og ansøge om en plads på uddannelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Bliv medlem