Menu

Fagpolitisk Uddannelse

Holdet til Fagpolitisk Uddannelse 2019 er sat, og det er derfor ikke længere muligt at søge. Hold øje her på siden til efteråret 2019, hvor vi efter planen søger deltagere på Fagpolitisk Uddannelse 2020.

Obs!

Det er ikke længere muligt at søge

Ansøgningsfristen til Fagpolitisk Uddannelse 2019 var 18. oktober 2018.

 

Igennem relationen til udsatte borgere og mennesker med handicap udvikler Socialpædagogernes medlemmer det socialpædagogiske fag. Din praksisviden er derfor uundværlig! Og derfor er du en vigtig stemme, når vi påvirker den socialpolitiske dagsorden og forbedrer arbejdsvilkårene.

På fagpolitiske uddannelse kan du styrke dine kompetencer som ambassadør for den socialpædagogiske sag!

Søg derfor en plads på fagpolitisk uddannelse i næste omgang, hvis:

 • du har lyst til at engagere dig og kæmpe for den socialpædagogiske faglighed
 • du vil sætte socialpædagogers fag, socialpolitikken og arbejdsvilkår på den politiske dagsorden
 • du brænder for at få gennemslagskraft i din kommunikation

Det kan du forvente
Som deltager får du kompetencer inden for mange områder i løbet af uddannelsens fire moduler:

 • Forståelse for og fortrolighed med Socialpædagogernes strategi og resultater
 • Formidlings- og kommunikationskompetencer
 • Evne og vilje til at sætte politisk dagsordener
 • Gennemslagskraft og kraft til at øve indflydelse
 • Analysekompetencer
 • Indsigt i politisk ledelse
 • Relations- og netværksskabende værktøjer

Undervisningen
Uddannelsen er i høj grad bygget op omkring praktiske øvelser og opgaver, som du løser i samarbejde med dine medstuderende. Du får en kontaktperson, som du kan sparre med gennem forløbet, og som er med til at sikre, at du får koblet din viden til de ting, der sker i dit nærområde.

Mellem de enkelte moduler skal du regne med at skulle mødes med flere af dine medstuderende, da I skal udveksle erfaringer og skal lave mindre opgaver forud for det kommende modul.

Underviserne er en blanding af eksterne oplægsholdere samt ansatte og valgte i Socialpædagogerne. Vi vil hjælpe dig med at få en bred viden, som kan kvalificere dig til at blive en aktiv ambassadør for Socialpædagogerne.

Det forventer vi af dig
Når du har færdiggjort uddannelsen, forventer vi, at du har lyst til at bidrage til Socialpædagogernes arbejde for det socialpædagogiske faglige fællesskab. Du skal derfor have lyst til at være ambassadør for det socialpædagogiske fag og for Socialpædagogerne. Det kan fx være igennem fagpolitisk arbejde, ved at du deltager i den offentlige debat om det socialpædagogiske arbejdsområde - eller ved at du fortæller om Socialpædagogernes dagsordener og din hverdag som socialpædagog på de sociale medier.

Igennem uddannelsen vil du arbejde med dit eget valgte projekt, der sætter socialpædagogikken på dagsordenen.

Sådan er uddannelsen bygget op
Uddannelsen i 2019 består af fire moduler, der hver varer tre dage.

 • Modul 1: Den 28.-30. januar 2019
 • Modul 2: Den 11.-13. marts 2019
 • Modul 3: Den 13.-15. maj 2019 og
 • Modul 4: Den 19.-21. august 2019.

Praktisk
Alle moduler bliver afholdt på kursuscenteret Severin i Middelfart og er med overnatning. Socialpædagogerne betaler alle udgifter til ophold, forplejning, undervisning og transport og tilbyder din arbejdsgiver at få refunderet dine lønudgifter. Uddannelsen er altså gratis for dig og din arbejdsplads.

Hør mere
Har du spørgsmål til uddannelsen eller lyst til at høre mere, kan du kontakte Tue Anders Johansson fra forbundssekretariatet på mail taj@sl.dk eller telefon 2078 3855.