Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fagpolitisk Uddannelse

Vil du sætte en socialpædagogisk dagsorden? Så søg Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse. Der er lukket for flere ansøgninger.

Igennem relationen til udsatte borgere og mennesker med handicap udvikler Socialpædagogernes medlemmer det socialpædagogiske fag. Din praksisviden er derfor uundværlig! Og derfor er du en vigtig stemme, når vi påvirker den socialpolitiske dagsorden og forbedrer arbejdsvilkårene.

På Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse får du styrket dine kompetencer og klædt på som ambassadør for den socialpædagogiske sag!

Søg derfor en plads på fagpolitisk uddannelse, hvis:

 • du har lyst til at engagere dig og kæmpe for den socialpædagogiske faglighed gennem konkrete aktiviteter, som du står for
 • du vil sætte socialpædagogers fag, socialpolitikken og arbejdsvilkår på den politiske dagsorden
 • du brænder for at få gennemslagskraft i din kommunikation

Det kan du forvente
Som deltager får du kompetencer inden for mange områder i løbet af uddannelsens fire moduler:

 • Forståelse for og fortrolighed med Socialpædagogernes strategi og resultater
 • Formidlings- og kommunikationskompetencer
 • Evne og redskaber til at sætte politisk dagsordener
 • Gennemslagskraft og kraft til at øve indflydelse
 • Analysekompetencer
 • Indsigt i politisk ledelse
 • Relations- og netværksskabende værktøjer

Undervisningen
Uddannelsen er i høj grad bygget op om at klæde dig godt på som ambassadør gennem praktiske øvelser og løbende opgaver, som du løser i samarbejde med dine medstuderende. I løbet af processen skal du arbejde på et projekt enten alene eller i samarbejde med andre deltagere eller kollegaer. Du får en kontaktperson, som du kan sparre med gennem forløbet, og som er med til at sikre, at du får koblet din viden til de ting, der sker i dit nærområde.

Mellem de enkelte moduler skal du regne med at skulle mødes med flere af dine medstuderende, da I skal udveksle erfaringer og lave mindre opgaver forud for det kommende modul.

Underviserne er en blanding af eksterne oplægsholdere samt ansatte og valgte i Socialpædagogerne. Vi vil hjælpe dig med at få en bred viden, som kan kvalificere dig til at blive en aktiv ambassadør for Socialpædagogerne.

Det forventer vi af dig
Når du har færdiggjort uddannelsen, forventer vi, at du har lyst til at bidrage til Socialpædagogernes arbejde for det socialpædagogiske faglige fællesskab. Du skal derfor have lyst til at være aktiv ambassadør for det socialpædagogiske fag og for Socialpædagogerne. Det kan fx være igennem fagpolitisk arbejde, ved at du deltager i den offentlige debat om det socialpædagogiske arbejdsområde - eller ved at du fortæller om Socialpædagogernes dagsordener og din hverdag som socialpædagog på de sociale medier.

Igennem uddannelsen vil du arbejde med dit eget valgte projekt, der sætter socialpædagogikken på dagsordenen.

Sådan er uddannelsen bygget op
Uddannelsen finder sted i løbet af 2020 og består af fire moduler, der hver varer tre dage, med undtagelse af modul 4, der varer to. Du skal kunne deltage på alle fire moduler.

 • Modul 1: 3.-5. februar 2020
 • Modul 2: 18.-20. marts 2020
 • Modul 3: 27.-29. april 2020
 • Modul 4: 17.-18. august 2020

Praktisk
Alle moduler bliver afholdt på Hotel Fredericia og er med overnatning. Socialpædagogerne betaler alle udgifter til ophold, forplejning, undervisning og transport og tilbyder din arbejdsgiver at få refunderet dine lønudgifter. Uddannelsen er altså gratis for dig og din arbejdsplads.

Socialpædagogernes vision
Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet. Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet.

Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

Sådan søger du

Der er lukket for tilmelding (frist 20. oktober 2019)

Når vi udvælger deltagerne på Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse vil der blive lagt vægt på kvalifikationer, motivation, mod på og vilje til at bidrage til det socialpædagogiske faglige fællesskab. Du vil blive bedt om, at lave hjemmearbejde allerede forud for første modul.

Senest den 15. november 2019 får du svar på, om du er blevet optaget på uddannelsen.

Du skal være medlem af Socialpædagogerne for at kunne deltage på forløbet.  

Hør mere
Har du spørgsmål til uddannelsen eller lyst til at høre mere, kan du kontakte Tue Anders Johansson fra forbundssekretariatet på mail taj@sl.dk eller telefon 20 78 38 55.