Gå til indhold

Beskæftigelse

Vi er motiverede for, at det lykkes

– Der kan være lang vej for den enkelte at komme på arbejdsmarkedet. Men med et tæt samarbejde lykkes det som regel, siger jobpædagog Lone Sønderlyng

29. september 2023

Artikel
Lone Sønderlyng.png
Når jobpædagog Lone Sønderlyng har de indledende samtaler med borgere omkring beskæftigelsesmuligheder, er socialpædagoger ofte med til at give et realistisk billede af borgerens kompetencer og ressourcer.

Forfatter: Signe Jacobsen

Foto: Søren Kjeldgaard

Lone Sønderlyng arbejder i JOBstien, et tilbud ved Jobcenter Aarhus i Center Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser til borgere med udviklingshæmning og -forstyrrelser, som har brug for jobpædagogisk støtte for at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse. Målgruppen er borgere, der er visiteret til fleksjob eller har fået tilkendt førtidspension.

Når Lone Sønderlyng arbejder for at få en borger i job, betyder samarbejdet med socialpædagogerne på de forskellige bosteder og dagtilbud meget.

– Med udgangspunkt i en afklaringssamtale med borgeren undersøges mulighederne på arbejdsmarkedet. Vi ser borgerens ressourcer og matcher deres ønsker og kompetencer med den rette arbejdsplads, siger hun.

Som regel er der en socialpædagog med fra borgerens botilbud, der kan støtte og vejlede borgeren under samtalen.

– Det er ikke alle, der kan reflektere over egne udfordringer eller fortælle, hvad de er gode til. Derfor har de måske aftalt på forhånd, at socialpædagogen må støtte og supplere til samtalen, så vi får så realistisk et billede af borgerens kompetencer og ressourcer som muligt, inden de kommer til en praktiksamtale hos en arbejdsplads.

Også efter borgeren er matchet med en arbejdsplads, er samarbejdet nødvendigt.

– Indimellem opstår der udfordringer på jobbet. Så tager enten jeg eller bostøtten kontakt og snakker om, med borgerens samtykke, hvordan vi bedst kan løse disse udfordringer. Det kan fx være, at borgeren har svært ved at møde til tiden, hvorfor det er nødvendigt, at socialpædagogerne på botilbuddet støtter borgeren i at få mere struktur på sengetiderne.

Fagligheden er afgørende

Lone Sønderlyng mener, at det er essentielt, at fagligheden er i top, for at opnå gode resultater med at få borgerne i beskæftigelse.

– Vi har en høj succesrate med at fastholde borgere i arbejde. Vi brænder for det, vi laver, og strækker os langt for at få det til at lykkes. Vi er specialiserede i at støtte borgere med udviklingshæmning og -forstyrrelser og ved, hvad der skal til for at skabe de bedste rammer for, at de trives på arbejdsmarkedet. Når vi møder socialpædagoger fra bostederne, der også er specialiserede inden for det område, kan der opstå et ’fælles sprog’, som gør, at der er større basis for at skabe fælles faglige løsninger til gavn for samarbejdet med borgeren og arbejdspladsen.

Ifølge Lone Sønderlyng er det nødvendigt at kunne arbejde relationelt, anerkendende og ressourcefokuseret.

– Vi støtter borgeren til at få en oplevelse af vigtigheden af at have en arbejdsidentitet og følelsen af at kunne bidrage og være en del af et arbejdsfællesskab, uanset hvem man er. Der kan være lang vej for den enkelte borger at komme på arbejdsmarkedet, men med bl.a. det socialpædagogiske samarbejde og samarbejdet med arbejdspladsen lykkes det som regel. Borgeren er motiveret for at få et job, botilbuddet er motiverede for at skabe livskvalitet for borgeren – og vi er motiverede for, at det lykkes.

Bag om tallene

Ny undersøgelse fra Rambøll viser, at voksne med sindslidelser, komplekse handicap eller i udsathed klarer sig markant bedre på tilbud med en højere andel socialpædagoger.

Læs mere i artiklen 'Nye tal: Socialpædagoger nytter noget'

Læs også 'Ser de små signaler' om, hvordan socialpædagog Rosa Dahl Jensen bruger sin faglighed til at spotte atypisk adfærd, der kan være tegn på sygdom hos borgerne.

Og mød Jeannette Lindbjerg og Tine Andersen i artiklen 'Vi er ét skridt foran', hvor de beskriver, hvordan socialpædagoger forebygger psykiatriske indlæggelser.

 

Bliv medlem