Gå til indhold

Fif fra juristen

Din ret til omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag

Har man som plejefar eller plejemor ret til omsorgsdage for sit plejebarn og til at tage plejebarnets 1. og 2. sygedag? Få svaret fra Socialpædagogernes jurist her.

24. oktober 2023

Artikel
fif_fra_juristen_1128x600px.jpg

Forfatter: Cathrine de Voss

Hvis du ved siden af dit familieplejearbejde har et arbejde, hvor du er omfattet af en offentlig overenskomst, så har du ret til omsorgsdage for dit plejebarn.

For offentlig ansatte fremgår reglerne i aftale om fravær af familiemæssige årsager. For at have ret til omsorgsdage som plejeforældre er det en forudsætning, at barnet har adresse hos plejefamilien og at anbringelsen hos plejefamilien varer mindst 6 måneder. Hvis anbringelsen opfylder disse betingelser, har du ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår frem til og med det år hvor plejebarnet fylder 7 år.

1. og 2. sygedag

Du har også ret til barns 1. og 2. sygedag hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst. Retten til barns 1. og 2. sygedag er betinget af, at

  • barnet er under 18 år, og
  • har ophold hos dig, og
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  • det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Hvis du er privat ansat, kan du også have ret til både omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag. Det er dog forskelligt fra overenskomst til overenskomst, hvilke rettigheder man har som privatansat. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din kreds og få hjælp.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem