Gå til indhold

Musik, leg og liv

Instrumenter skaber ro

– Vi har så travlt med at udvikle og lære. Men det, der fungerer godt for mig, er at være til stede sammen med borgeren uden at sige så meget. Her kan en spilledåse eller en kalimba skabe den gode kontakt, fortæller socialpædagog Elisa Nørgård Sørensen

30. september 2022

Artikel
Blad 9 (3).png
– Når jeg er i ro, kan jeg så at sige udlåne mit nerve­system og på den måde hjælpe et andet menneske med at finde ro gennem rytmer, sange og lyde, siger socialpædagog Elisa Nørgård Sørensen.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Søren Kjeldgaard

En borger, som har det svært eller er i en form for affekt, falder helt til ro, når socialpædagog Elisa Nørgård Sørensen finder spilledåsen eller det lille træinstrument kalimbaen frem på Sølunds aktivitetscenter Piloterne.

– Jeg oplever, at et instrument og de lyde, det frembringer, skaber ro. Det bryder den sindsstemning, en borger kan være i, når noget er svært. Fx har jeg en borger, som nærmest putter instrumentet ind i munden for at mærke vibrationerne – og det virker beroligende på hende, fortæller hun og kommer med et andet eksempel på, hvad musik gør.

– Med en borger, som ikke har så meget sprog, kan man jo sætte gang i en leg, hvor man lader borgeren vælge en sang. Inspireret af en god kollega har jeg fundet ud af, at hvis borgeren så synger det sidste ord i hvert vers, opnår vi en virkelig fin kontakt og samhørighed.

Det handler ikke om toner

For Elisa Nørgård Sørensen handler arbejdet med metoden ’Musik, leg og liv’, som hun er blevet introduceret for i Landsbyen Sølund, rigtig meget om at skabe nærhed og relationer uden ord. Og om at skrue lidt ned for krav og mål for i stedet bare at være til stede.

– Mange af de borgere, vi arbejder med, er i forvejen stressede og i høj arousal, når de træder ind ad døren i aktivitetscenteret. Nu skal der ske noget. Men når jeg er i ro, kan jeg så at sige udlåne mit nervesystem og på den måde hjælpe et andet menneske med at finde ro. Det gør jeg ofte gennem rytmer, sange og lyde frem for ord, fortæller hun.

LÆS MERE: Brug metoden 'Musik, leg og liv' i din socialpædagogiske praksis

Selvom hun selv kommer fra en musikalsk familie, er det for Elisa Nørgård Sørensen vigtigt at slå fast, at man ikke behøver at kunne synge en sang for at være med i musikken.

– Man kan klappe, man kan nynne, man kan tappe – det handler ikke om at ramme den rigtige tone eller den rigtige akkord, og det behøver ikke at lyde pænt. Det er rytmen, lydene og den faste puls i aktiviteten, der gør, at alle føler, de er med. Og det smitter af – også på de andre borgere.

Kom i gang med at arbejde med ’Musik, leg og liv’

På Socialpædagogernes Fagligt Fokus kan du finde værktøjer og tip til, hvordan du arbejder med metoden ’Musik, leg og liv’. Læs bl.a. om de fem kontaktniveauer, som kan hjælpe dig med at afdække en borgeres kommunikative ressourcer – og få idéer til konkrete aktiviteter, du kan lave sammen med borgerne.

Find det på sl.dk/fagligtfokus

Bliv medlem