Gå til indhold

vilkår

Ret til fem selvbetalte omsorgsdage

Alle lønmodtagere får nu ret til at holde fem omsorgsdage om året til at drage omsorg for nære pårørende. Omsorgsdagene er uden løn

23. august 2022

Artikel
omsorg_orlov.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Skal du følge din partner til kræftbehandling eller med din mor til demensudredning, har du nu ret til at tage en fridag uden løn til formålet.

En ny regel giver til dig ret til fem omsorgsdage - også kaldet omsorgsorlov - uden løn til at yde personlig støtte eller omsorg for nære pårørende. Det kan f.eks. være egne børn, en af dine forældre eller din partner, som af helbredsmæssige årsager har brug for dig som ledsager til f.eks. udredning eller behandling.  

Krav:

  • Der skal være tale om behov for omsorg og støtte pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
  • Arbejdsgiveren kan kræve, at du lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling.
  • Det er dig der skal fremskaffe og evt. betale for relevant dokumentation.

Du kan afholde omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Omsorgsorloven er en del af EU’s orlovsdirektiv, og ordningen træder fuldt ud i kraft pr. 1. januar 2023. Frem til årsskiftet har man ret til to omsorgsdage.

De fem selvbetalte omsorgsdage er en ny rettighed, som ligger ud over de omsorgsdage til børn, som man har ret til via overenskomsten som offentligt ansat. Dem har man stadig to af om året pr. barn under syv år, og man har ret til løn, mens man afholder dem. Læs mere: https://sl.dk/faa-svar/ansaettelse/omsorgsdage  

Bliv medlem