Gå til indhold

Faglighed

Nu kan man tage en meritpædagog på deltid

Det bliver stadig sværere at rekruttere socialpædagoger til det specialiserede socialområde. Derfor er Socialpædagogerne i Sydjylland, UC Syd og to sønderjyske kommuner gået sammen om at tilbyde erfarne medarbejdere en meritpædagoguddannelse. Det særlige her er, at den er på deltid, så de studerende har mulighed for at beholde jobbet

2. september 2022

Artikel
merit_760359745_1128x600.png

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Antallet af ansøgere til ledige stillinger er faldet. Og kompleksiteten hos borgerne er steget. Det er virkeligheden på de specialiserede sociale tilbud til mennesker med fysiske og psykiske handicap i Sønderborg og Tønder Kommune.

Derfor er de to kommuner – i samarbejde med Socialpædagogerne Sydjylland – gået sammen med uddannelsesinstitutionen UC Syd om at tilbyde erfarne medarbejdere en meritpædagoguddannelse – på deltid.

Vores budskab til alle kommuner er, at de er nødt til at investere i at løse rekrutteringsudfordringerne, for ellers har de ikke morgendagens socialpædagoger

Poul Flack-Jensen, faglig sekretær i Socialpædagogernes Kreds Sydjylland

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

For det kan være vanskeligt for nogle at passe et fuldtidsstudie ind i familie- og arbejdsliv. Ligesom det kan være en fordel at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Derfor er den nye meritpædagoguddannelse tilrettelagt sådan, at den tager fire år i stedet for de traditionelle tre. Og det første hold studerende er lige startet.

– Borgerne har nogle stadig mere komplekse behov, som kræver socialpædagogisk faglighed. Vi har allerede nu rekrutteringsproblemer og vil især på sigt blive udfordret i forhold til at få de nødvendige socialpædagogiske kompetencer. Så vi har været nødt til at gøre en ekstra indsats nu. Selvom vi også mangler pædagoger på det almene område, er der altså forskel på, om man er et tre-årigt børnehavebarn eller en voksen med udviklingshæmning., forklarer socialdirektør i Tønder Kommune Grete Høyrup Nielsen.

En alternativ merit

Initiativet til meritpædagoguddannelse kom fra Socialpædagogerne i Sydjylland, efter at Sønderborg Kommune havde gjort opmærksom på, hvor svært det her var at rekruttere socialpædagoger.

– Det ville vi gerne være med til at gøre noget ved. Og vi ville gerne lave en deltidsmodel som et alternativ til den klassiske meritpædagoguddannelse, fordi vi tror på, at det kan matche behovet hos nogle andre studerende, forklarer Poul Flack-Jensen, der er faglig sekretær i Socialpædagogernes Kreds Sydjylland.

Derfor blev der også nedsat en arbejdsgruppe med ledere fra botilbuddene, som kunne være med til at tilrettelægge studiet, så de studerende kunne bevare deres arbejde og indtægt.

Invester i faglighed

Tønder Kommune har desuden afsat penge til vikardækning, når en medarbejder er under uddannelse, ligesom kommunen dækker den studerendes løn i forbindelse med studiedage.

– Det er et vigtigt, at kommunen bakker op på den måde. Vores budskab til alle kommuner er, at de er nødt til at investere i at løse rekrutteringsudfordringerne, for ellers har de ikke morgendagens socialpædagoger, siger Poul Flack-Jensen.  

Bliv medlem