Gå til indhold

Faglighed

Region: Flere skal tage merit – med fuld løn undervejs

Der mangler socialpædagoger på de specialiserede sociale tilbud i Region Syddanmark – ligesom i resten af landet. Derfor har regionen indgået samarbejde med UCL, så ufaglærte ansatte kan tage en merit – med fuld løn og jobsikring. Det kan andre regioner og kommuner lære af, mener Socialpædagogerne

9. juni 2022

Artikel
merit_760359745_1128x600.png

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Kompleksiteten hos borgerne stiger. Og der mangler uddannede medarbejdere. Det er virkeligheden på Region Syddanmarks højtspecialiserede sociale tilbud til mennesker med fysiske og psykiske handicap.

Derfor har Region Syddanmark og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udviklet en ny model for merituddannelse for pædagoger på det sociale område, som skal gøre det mere attraktivt for ufaglærte medarbejdere at tage en merit til pædagog.

Helt konkret betyder modellen, at den meritstuderende kan bruge et par dage om ugen på at uddanne sig, mens vedkommende beholder job og løn. Og for arbejdspladsen betyder det, at medarbejderen bevarer sin tilknytning til stedet og har en tæt kobling mellem arbejdsplads og uddannelse.

Første hold starter op til september, og der er allerede ansøgere nok til at fylde holdet op. En af dem er Nicolai Kjær, der er omsorgsmedhjælper på Handicapcenter Fyn.

– Det betyder alverden for mig, at jeg kan gøre det på denne måde. Jeg holder af de borgere, jeg arbejder med, og jeg har lært meget af mine kolleger, men nu glæder jeg mig til at få en større faglig viden, siger han i en pressemeddelelse.

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

Ordentlige vilkår

I Socialpædagogernes Kreds Lillebælt har man fulgt processen tæt – og bl.a. arbejdet for at sikre, at den meritstuderende får tid til forberedelse i forbindelse med eksamener og opgaver, og at man fx ikke kan kaldes ind på ekstravagter. Og desuden har man sikret, at tillidsrepræsentanterne er blevet klædt på til at vejlede kollegaer om den nye mulighed for merit, fortæller faglig sekretær Lotte Kirk Hansen.

– Der er rigtig mange gode takter i aftalen. Bl.a. at medarbejdere ved, at han eller hun ikke skal sige farvel til kollegaer eller borgere, fordi man vender tilbage til præcis samme afdeling. Og så henvender merit sig jo ofte til medarbejdere, der er etableret familiemæssigt og økonomisk – så betyder den økonomiske sikkerhed naturligvis også rigtig meget. Og når holdet allerede er fyldt, vidner det bare om, at folk rigtig gerne vil – når bare der er de rette vilkår, siger hun og fortsætter:

– Aftalen er en kæmpe anerkendelse af, at de specialiserede opgaver, man løser i regionen, kræver fagligt uddannet personale, og at man er opmærksom på at ville højne fagligheden. Jeg håber, at andre kommuner og regioner vil blive inspireret til at lave lignende ordninger.

Merit er løsningen

Region Syd er langt fra de eneste, der mangler uddannede medarbejdere. Forbundets egen undersøgelse viser, at kun hver anden ansatte på sociale tilbud socialpædagog, og op mod hver 4. har ikke en relevant uddannelse.

– Når de faglige miljøer halter, forstærkes rekrutteringsudfordringerne yderligere. Det er derfor, vi bl.a. foreslår, at man merituddanner nogle af de tusindvis af engagerede og erfarne medarbejdere uden en relevant uddannelse, der i forvejen findes på området. Det betaler sig – også for arbejdsmiljøet og samfundsøkonomien, siger forbundsformand Benny Andersen.

Helt konkret foreslår Socialpædagogerne at løfte andelen af uddannede socialpædagoger med 10 procentpoint ved at merituddanne medarbejdere uden en relevant uddannelse på området.

– Vi ved jo godt, at socialpædagoger ikke hænger på træerne, og at vi ikke bare kan skaffe en arbejdskraft, der ikke er der, men lad os da så starte med de ufaglærte, der er på området, og give dem en uddannelse som socialpædagog, siger han og fortsætter:

– Det kan kommuner og regioner med fordel selv tage initiativ til at tilbyde. Det koster ikke en bondegård og er en win-win situation for kommunen, for fagligheden og for de borgere, det handler om. Men Folketinget bør også tage et ansvar og sikre, at der afsættes penge til at øge kvaliteten med et uddannelsesløft i de socialpædagogiske tilbud, siger Benny Andersen.

Vi ved jo godt, at socialpædagoger ikke hænger på træerne, og at vi ikke bare kan skaffe en arbejdskraft, der ikke er der, men lad os da så starte med dem uden en relevant uddannelse, der er på området.

Benny Andersen, forbundsformand

Aftalen er en kæmpe anerkendelse af, at de specialiserede opgaver, man løser i regionen, kræver fagligt uddannet personale.

Lotte Kirk Hansen, faglig sekretær i Kreds Lillebælt
Bliv medlem