Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: Borgere med autisme forstår sig selv bedre

Mike Tarp Iversen har udviklet værktøjer, der giver medarbejdere større indsigt i borgere med autisme og hjælper borgerne til større selvforståelse

10. juni 2022

Artikel
Fagligt Fokus logoer (18).png (1)

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Ole Joern / Red Star

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Mike Tarp Iversen

Har arbejdet med mennesker med autisme siden 2006. Blev i 2012 ansat ved Bofællesskabet Edelsvej under Udviklingscenter Vest i Esbjerg, hvor han arbejder som støtte- og kontaktperson og laver selvforståelseskurser for borgere og autismekurser for fagpersonale.

Hvad er dit faglige fokus?

Jeg har udarbejdet mit eget materiale til at vurdere, hvor belastede eller stressede borgerne er, og til at hjælpe dem med større selvforståelse. Det er bygget op om fem autismekarakteristika, som hver især kan være bærende hos vores beboere eller de borgere, vi støtter i egen bolig: 1) Anderledes helhedsforståelse som fx detaljefokus. 2) Eksekutive funktioner som struktur og overblik 3) Anderledes sensoriske oplevelser. 4) Mentalisering som fx udfordringer med at identificere sine egne og andres følelser, tanker og intentioner. 5) Kontekstblindhed.

Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde?

I mange år har den dominerende holdning været, at mennesker med autisme mangler struktur, og hvis de får nogle piktogrammer, går det nok alt sammen. Det hedder sig også, at alle med autisme mangler empati og sociale kompetencer. Men ingen af delene er nødvendigvis sande, vi bør se på det enkelte menneske i sin helhed.

PODCAST OM AUTISME: Lyt til Socialpædagogernes podcast om den TEACCH-inspirerede autismetilgang 'SVS'

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel

Vi fik en beboer, som hele sin teenagetid havde lidt af psykoser, fordi belastningen var så høj i skolen. Da han flyttede ind hos os, tilbragte han meget tid i fællesrummet, fordi han, som alle andre på autismespektret, havde fået at vide, at han skulle være mere social. Jeg havde netop udviklet et selvforståelseskursus og inviterede ham med, for at han kunne begynde at arbejde mere med mentalisering. På kurset fandt vi ud af, at han var som en kamæleon i sociale sammenhænge. Han arbejdede så hårdt på at passe ind, at han næsten mistede sig selv. Derfor opfordrede jeg ham til at være mindre tid i fællesrummet og mere i egen bolig. Arbejdet med mentalisering betød, at han kom til at forstå sig selv bedre. Han begyndte også at rydde op, gøre rent og gå i bad, og i dag bor han i egen bolig, passer et fleksjob og er ude af medicin.

Hvorfor greb du situationen an, som du gjorde?

Mennesker med autisme kan lære alt, når de er i trivsel, så på selvforståelseskurserne hjælper jeg først og fremmest borgerne med at forstå sig selv og andre, og forskellige mestringsstrategier. I tilfældet her dykkede jeg sammen med borgeren ned i hans karakteristika og fandt, at hans kamæleon-opførsel var en forsvarsmekanisme for at tilpasse sig andre og undgå afvisning. Vi arbejdede også med teknikker til at regulere energiniveauet og opladning efter socialt samvær.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

De seneste to år har jeg været med til at etablere Autismenetværk Esbjerg, et samarbejde mellem Udviklingscenter Vest og Center for Socialpsykiatri, som er et tilbud til alle voksne, der har fået en autisme-diagnose. Her kan de blive klogere på diagnosen og komme på et af vores selvforståelseskurser. Bagefter kan de indgå i en netværksgruppe med ligesindede og dermed undgå ensomhed, som er en af de største udfordringer for mennesker med autisme. Jeg håber, ideen med et autismenetværk breder sig, fordi det er med til at nedbryde søjlerne i systemet, hvor mennesker med autisme falder udenfor og får det værre med fx angst.

 


Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til kommunikationskonsulent Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem