Gå til indhold

Landskonference 2022

Familieplejere samlet om faglighed, fællesskab – og forhandlingstips

På årets landskonference mødtes familieplejere fra hele landet til to dage med faglig inspiration – bl.a. om hvordan man giver arbejdsglæden et skub opad. Med sig hjem fik de også faglig hyldest, som de kan tage med ind i forhandlingslokalet

11. maj 2022

Artikel
20220510_SL_FamPlejKonf03_1128x600.png
Stemningen var fuld af gensynsglæde, faglig debat og spørgelyst, da omkring 80 familieplejere fra hele landet mødtes til landskonference i Middelfart.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

Lysende øjne, brede smil og en sal summende af liv. Dagens første oplægsholder – jordemoder og supervisor Bente Nørgaard – havde bedt tilhørerne om at fortælle hinanden, hvornår de sidst havde oplevet arbejdsglæde.

’Når en tilgang virker’. ’Når jeg sidder til dimission på skolen’. ’Når barnet får en ven’, lød nogle af svarene på tværs af bordene fra de godt og vel 80 familieplejere, der var samlet til årets landskonference i Middelfart.

– I er fagpersoner, der skal rumme meget negativitet – fra barnet, de biologiske forældre og kommunen. Grundlaget for at mærke arbejdsglæde er at se dét i øjnene. I har sagt ja til et svært fag. Hvordan lever I med det? Det gør I bl.a. ved hjælp af de her dage, hvor I er sammen, får ny viden og dermed højere såkaldt negativ kapacitet, sagde Bente Nørgaard.

Der er mere brug for jer derude end nogensinde før – det skal I bruge, når I forhandler kontrakt

Torben Simonsen Lund, faglig konsulent

I løbet af de to dage, som konferencen varede, delte familieplejerne fagligt fællesskab med hinanden og tog inspiration og erfaringer med hjem. En række af landets førende eksperter bar konferencens tema om ’Faglighed og arbejdsglæde’ frem med oplæg og workshops. Her kunne deltagerne bl.a. blive klogere på, hvordan man forstår plejebørns symptomer som kommunikation og styrker deres selvværd. Og så havde flere af oplægsholderne råd til, hvordan plejefamilierne holder til at blive i faget.

Ud over oplæg bød konferencen også på workshops om bl.a. Den motiverende samtale og om at forholde sig professionelt til familieplejeopgaven ved at adskille de tre identiteter: Den private, den personlige og den professionelle.

For mig handler de her to dage om vidensdeling og om at blive inspireret til at tænke anderledes – ikke mindst pga. den udveksling jeg har med mine kollegaer, hvor vi ellers arbejder meget alene til dagligt. Det er fantastisk

Henrik Svendsen, plejefar

Mere attraktive vilkår

Og det er der brug for, understregede forbundsnæstformand Verne Pedersen i sin velkomsttale. For kommunerne kan ikke rekruttere tilstrækkeligt med plejefamilier.

– Det skyldes især, at opgaven med børnene er blevet mere omfattende, og fordi vilkårene er for usikre og for ringe. Hvis kommunerne skal have succes med at tiltrække flere kvalificerede familieplejere, så skal vi have et meget mere professionelt set-up omkring dem og bedre vilkår i ansættelsen, sagde hun og nævnte bl.a. behovet for faglig støtte, professionel supervision og efteruddannelse.

Skal kommunerne gøre sig håb om at skaffe flere familieplejere, skal familieplejerne altså have mere attraktive vilkår, mener forbundsnæstformanden.

– Manglende tryghed i ansættelsen, ingen pension og ingen kompensation i form af betaling eller frihed, når der afholdes ferie med plejebarnet. Det er ikke forhold, som er særligt tillokkende. Det siger sig selv, lød det.

Derfor ser Verne Pedersen frem til at sidde med i den arbejdsgruppe, som skal se på en reform af plejefamilieområdet. Forbundet arbejder for, at der etableres en mere ensartet, landsdækkende aflønningsmodel og ønsker, at man i sidste ende får en landsdækkende overenskomstlignende aftale, som fastsætter ensartet aflønning og arbejdsvilkår for familieplejerne.

– For I fortjener anerkendelse for jeres indsats og ro til jeres arbejde, sagde hun.

'I fortjener anerkendelse for jeres indsats og ro til jeres arbejde. Som familieplejere gør I en kæmpestor forskel og jeg ved, at mange af jer elsker jeres arbejde', sagde forbundsnæstformand Verne Pedersen i sin velkomsttale.

3 tips fra fagforeningsbasaren:

Ferie
’Du har ret til 5 ugers ferie uden børn, og kommunen er forpligtet til at stille aflastning til rådighed. Mange vælger at holde noget af ferien med plejebarnet. I så fald har du ikke ret til en kompensation. Men det er et forhandlingsspørgsmål. Så gør dig selv den tjeneste at spørge, hvad du får for at arbejde, mens du holder ferie, hvor du sparer kommunen for at finde aflastning.’

– Cathrine de Voss, jurist i Socialpædagogerne

Omkostningsdækkede ydelser
’Ifølge KL’s familieplejehånd skal det beløb, man anvender, afspejle aktivitetsniveauet i familien, hvad angår fritid og ferie. Når kommunen bærer et plejebarn ind i jeres familie, skal omkostningsniveauet altså afspejle jer som familie. Rejser I altid på vandreferie i Himalayas bjerge eller går til motocross, er det min vurdering, at I skal tilgodeses økonomisk i forhold til plejebarnet. I skal gøre opmærksom på, hvilken familie I er, og det skal I gøre, før I skriver under på en kontrakt.’

– Torben Simonsen Lund, faglig konsulent i Kreds Sydjylland

Vederlagsforhandling
’Husk at være godt forberedt før en forhandling. Find fx ud af, hvilken vederlagsmodel kommunen bruger. Det vigtige er desuden beskrivelsen af barnets vanskeligheder og støttebehov, kravet til samarbejdet og dine kvalifikationer. Tænk over, hvad dit krav er og drøft det med kredsen før forhandlingen. Og fremsæt så dit krav tydeligt. Det er dit krav over for deres, og man siger ikke ja til det første tilbud, man får.

– Biljana Eva Muncan, faglig konsulent i Kreds Storkøbenhavn

Tre veje til arbejdsglæde

Bente Nørgaard rådede desuden familieplejerne til at tage ejerskab over deres egen arbejdsglæde og give den et skub opad.

– Man er nødt til at blive spejlet som et kompetent væsen, også selvom der er kaos indimellem. Er I gode til at give hinanden anerkendelse? Det skal I have fokus på, sagde hun og anbefalede desuden plejefamilierne at bruge kroppen til at fremme dannelsen af oxytocin.

– Og så skal I tænke over, hvordan I taler om arbejdet og børnene – tal konstruktivt og undgå brok. Og undgå at sætte lighedstegn mellem barnets udvikling og jeres arbejdsglæde. Ellers bliver det for smertefuldt. I skal tro på, at I har sået nogle frø, også selvom det ikke er synligt lige nu, sagde hun.

I pauserne kunne deltagerne få tjekket deres lønsedler for fejl af Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss. Som familieplejer kan du altid få tjekket din løn hos din lokale kreds.

Tag jer af jer selv

Ud over faglige vitaminindsprøjtninger og råd til at værne om arbejdsglæden, bød konferencen også på fagforeningsbasar, hvor deltagerne fik konkrete tips til, hvordan de sikrer sig den ferie, de har ret til, hvordan de henviser til serviceloven for at få rimelige omkostningsdækkede ydelser og møder kommunen – hårdt mod hårdt – når der skal forhandles vederlag.

– I er super gode til at tage jer rigtig godt af alle andre og knap så gode til at tage jer af jer selv. Det er derfor, det er er altafgørende vigtigt, at vi får ens vilkår for alle. Men indtil da skal I huske på, at der er mere brug for jer derude end nogensinde før – det skal I bruge, når I forhandler kontrakt, sagde Torben Simonsen Lund, der er faglig konsulent i Kreds Sydjylland.

I alle dele af fagforeningsbasaren lød desuden ét og samme budskab: Få hjælp fra den lokale kreds.

Og både de faglige vitaminer og viden om vilkår og rettigheder er det, der gør, at man lykkes med opgaven, mener plejefar Henrik Svendsen. Det er derfor, han tager med på landskonferencen hvert år.

– For mig handler de her to dage om vidensdeling og om at blive inspireret til at tænke anderledes – ikke mindst pga. den udveksling jeg har med mine kollegaer, hvor vi ellers arbejder meget alene til dagligt. Det er fantastisk, sagde han.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem