Gå til indhold

Familieplejer

Brug altid din kreds til at forhandle med kommunen

Forbundets juridiske konsulent på familieplejerområdet gav gode råd og nyttige informationer om familieplejeres rettigheder på temamøde i kreds Nordjylland. Fra nu af forhandler jeg ikke uden forbundet, lød det fra en af de fremmødte plejemødre

4. maj 2022

Artikel
juridisk_cathrine_de_voss_ERTMANN012_beskåret.png
Spørgelysten var stor, da nordjyske familieplejere for nyligt var inviteret til temamøde i kreds Nordjylland om familieplejeres kontrakter og ansættelsesforhold.

Forfatter: Henrik Jensen

Foto: Cathrine Ertmann

Hvem skal betale, hvis ens plejebarn smadrer en rude? Kan kommunen kræve, at man som familieplejer deltager i telefonmøder, når man holder ferie? Kan man som familieplejer få hjælp til at forhandle sin kontrakt med kommunen?

Spørgelysten var stor, da nordjyske familieplejere for nyligt var inviteret til temamøde i kreds Nordjylland om familieplejeres kontrakter og ansættelsesforhold. Kredsen havde tilkaldt juridisk konsulent på familieplejeområdet Cathrine de Voss fra forbundshuset i København til at holde oplæg og svare på spørgsmål.

– Der er mange familieplejere, som ikke kender deres rettigheder godt nok. De kan nemt komme i klemme, når de skal forhandle deres kontrakt med kommunen, eller de risikerer at blive snydt, hvis kommunen kommer med urimelige krav til dem som plejefamilie. Derfor er jeg enormt glad for at blive inviteret til at holde oplæg for familieplejere som her i Nordjylland, sagde Cathrine de Voss, der jævnligt tager rundt i forbundets kredse for at holde temamøder for familieplejere.

Lad altid kredsen hjælpe

Selvom familieplejerne kan få god hjælp fra kredsene, så kommer de let til at stå ret alene over for kommunerne, fordi deres løn- og ansættelsesforhold er fastsat i individuelle kontrakter.

– Mit budskab til deltagerne i dag her i Nordjylland og til alle andre familieplejere i Socialpædagogerne er derfor, at de skal huske at inddrage de faglige konsulenter i kredsene, når de forhandler kontrakter med kommunerne. Tag gerne den faglige konsulent med til forhandlingerne, eller lad som minimum konsulenten læse kontrakten igennem, inden den skrives under, sagde Cathrine de Voss.

Ret til ekstra vederlag

På temamødet i Nordjylland gennemgik hun en række forhold, hvor familieplejere ofte løber ind i problemer, hvis de ikke kender deres rettigheder.

Fx hvordan man som familieplejer er dækket forsikringsmæssigt, hvis plejebarnet ødelægger noget i hjemmet, og hvilke udgifter man har ret til at få dækket, når et plejebarn skal have briller eller en ny seng. Eller hvilke rettigheder man som familieplejer har, hvis man holder ferie henholdsvis med eller uden plejebørn.

Det kan være vanskeligt som familieplejer at stå fast på sine rettigheder, mener Kenneth og Mona Rickert.
Juridisk konsulent Cathrine de Voss til temamøde for familieplejere i kreds Nordjylland.
Familieplejer Mette Nicolaisen er glad for, at hun nu kender sine rettigheder lidt bedre.

Tre råd fra Cathrine de Voss:

  1. Gå aldrig alene til kontraktforhandlinger. Tag gerne en konsulent fra kredsen med, hvor det er muligt. 
  2. Få altid kredsen til at læse din kontrakt igennem, inden du skriver under.
  3. Du er omfattet af ferieloven og har derfor ret til at holde ferie uden plejebørn. Aftal på forhånd med kommunen, at du skal have et ekstra vederlag, hvis du vælger at holde ferie med plejebørn.

– Mange familieplejere ved ikke, at de faktisk har ret til fem ugers ferie hvert år uden plejebørn, og at kommunen har pligt til at tilbyde en aflastningsplads til plejebarnet under ferien. Hvis de holder ferie sammen med deres plejebørn, som de fleste plejefamilier gør, bør de aftale med kommunen, at de får ekstra vederlag. Det er dog langt fra alle kommuner, som kender reglerne, og derfor kan familieplejerne nemt blive snydt, sagde Cathrine de Voss.

Et rigtig godt arrangement

En af familieplejerne, som deltog i temamødet, var Mette Nicolaisen. Hun er glad for, at hun nu kender sine rettigheder lidt bedre.

– Jeg har kontrakt med en kommune, som står fast på, at jeg ikke kan få ekstra vederlag, når jeg holder ferie med mit plejebarn. De henviser bare til, at det står i min kontrakt, men det skal vi helt klart have kigget på, når jeg næste gang skal tale med kommunen om min ferie, siger hun.  

Også familieplejer Jens Peter Ottosen er efter mødet godt tilfreds med de gode råd fra juristen.

–  Når jeg er medlem af Socialpædagogerne, er det bl.a. for at få sparring og rådgivning om mine rettigheder, og det har jeg fået i dag. Jeg synes, at juristen har valgt nogle gode og relevante emner, og jeg har helt klart fået ny viden og inspiration, som jeg kan bruge, når jeg snart skal genforhandle min kontakt, siger han.

Tag gerne den faglige konsulent med til forhandlingerne, eller lad som minimum konsulenten læse kontrakten igennem, inden den skrives under

Cathrine de Voss, jurist

Følelser gør det svært at forhandle

Også Mona og Kenneth Rickert var efter temamødet godt tilfreds med, at de havde fået præciseret deres rettigheder som familieplejere.

– Et af vores tre plejebørn flytter snart hjemmefra, og så regner vi med, at vi skal have et nyt plejebarn i familien. Når vi så skal have forhandlet en ny kontrakt, gælder det om at have så meget viden som overhovedet muligt, og vi har helt klart fået noget med hjem fra mødet i dag, siger Kenneth Rickert.

Dog kan det være vanskeligt som familieplejer at stå fast på sine rettigheder. Man skal være klar over, at der er en vis risiko, når man går til forhandlingerne med kommunen, påpeger Mona Rickert.

– En ting er at forhandle en kontrakt om et nyt plejebarn, som man endnu ikke har taget til sig. Det er noget helt andet at skulle genforhandle en kontrakt, når man har barnet boende, for så har man jo en masse følelser i klemme, og man accepterer måske nogle vilkår, der ikke er helt rimelige. Så er det nemmere at være lønmodtager, hvor man bare kan skifte arbejdsplads, hvis man er utilfreds, siger hun.

Hidtil har jeg forhandlet min kontrakt med kommunen helt alene, og det har til tider været hårdt. Fremover går jeg ikke til nogen møder uden at have fagforeningen med

Kate Møller, plejemor

Aldrig mere uden fagforeningen

Familieplejer Kate Møller har efter temamødet tænkt sig at følge rådet om at få hjælp fra kreds Nordjylland, når hun næste gang skal forhandle sine vilkår med kommunen.

– Jeg har ikke tidligere fået bistand fra kredsen med til mine kontraktforhandlinger. Hidtil har jeg forhandlet min kontrakt med kommunen helt alene, og det har til tider været hårdt. Fremover går jeg ikke til nogen møder uden at have fagforeningen med, siger hun.

Ifølge Cathrine de Voss er det netop én af de ting, som hun håber, at familieplejerne tager med hjem fra temamødet.

– Så længe, vi ikke har noget, der ligner en overenskomst, så skal hver eneste familieplejer have lavet individuelle kontrakter for deres plejebørn. Derfor er mit bedste råd til familieplejerne, at de skal huske at bruge de faglige konsulenter i kredsene. De er dygtige, og de er klar til at hjælpe, siger hun.

Du kan finde din lokale kreds på sl.dk

Jens Peter Ottosen vil bruge de gode råd fra juristen, når han snart skal genforhandle sin kontrakt.
Familieplejer Kate Møller (tv.) vil fremover have sin kreds med til møder med kommunen.

Bliv medlem og få tryghed, netværk og juridisk hjælp

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem