Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: ’Jeg styrker plejefamiliers viden gennem supervision’

Lene Fantassi arbejder mentaliserende og med systemisk og narrativ pædagogik, når hun støtter og guider plejefamilier gennem supervision. Men udgangspunktet er altid familiens ekspertviden på deres egen situation

1. april 2022

Artikel
Fagligt Fokus logoer (26).png

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Michael Drost-Hansen

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Lene Fantassi

Supervisionsmedarbejder til plejefamilier i Vejle kommune. Uddannet socialpædagog i 2000 fra Jelling seminarium. Uddannet psykoterapeut i 2014, og er uddannet i systemisk og narrativ pædagogik. Har desuden en étårig uddannelse indenfor mentalisering.

Hvad er dit faglige fokus?

Mit fokus er at udvikle og styrke plejeforældres rolle gennem supervision. Når jeg arbejder med plejefamilier, tager jeg altid udgangspunkt i de konkrete problematikker, familierne kan stå i. Så giver jeg dem undervisning i mentalisering eller guider dem i at bruge andre værktøjer, der er gavnlige i lige netop deres familie. Jeg skal hurtigt kunne tune mig ind på, hvad det er de har brug for. Handler det om frustrationer, mangler de erfaring med barnets diagnose, eller er det noget inden i dem selv?

Hvorfor er det et vigtigt fokus?

Fordi jeg styrker familiernes viden. Mit fokus vil altid være ydmyghed, for det er ikke mig, der bestemmer, det er dem. Jeg arbejder altid mentaliserende og indenfor det systemiske og narrative, hvor man siger, at alle er eksperter på eget liv, men en gang imellem skal vi have hjælp til at se nogle andre muligheder. Jeg hjælper plejeforældrene til at bruge den ekspertviden de nu engang har, som plejeforældre til barnet, på nye måder.

FAGLIG INSPIRATION: Lyt til socialpædagogernes podcast om Narrativ praksis

Beskriv et forløb med en familie, hvor din faglighed gjorde en forskel?

Jeg gav supervision til en familie, der fik deres første plejebarn. En lille dreng på fire år, der var tidligt skadet. Familien havde i forvejen tre hjemmeboende børn. Plejeforældrene oplevede, at familiens biologiske børn havde store frustrationer, fordi den lille dreng ikke var ligesom dem. De ville ham rigtig gerne, men han var udadreagerende, slog og ødelagde deres ting. 

Her hjalp jeg især moren med at finde ud af, hvordan man både kan være mor for et plejebarn og være mor for sine egne børn. Jeg lavede mentaliseringsøvelser med hende, og fik skabt sikkerhed for alle i familien. Også så hendes egne børn ikke skulle gå rundt med følelsen af at have mistet hende, fordi hun også var nødt til at tage sig af plejebarnet.

FAGLIG INSPIRATION: Dyk ned i dette tema om mentalisering og socialpædagogik

Hvorfor greb du forløbet an som du gjorde?        

Familien havde brug for ro, og det kan mentalisering skabe. Hun kunne bruge øvelserne både på plejebarnet og på sine egne børn, og det gav plads til, at hun kunne rumme børnenes frustrationer. På den måde blev hun ekspert på sin egen situation.  Det gav plads til, at hun kunne udvikle plejebarnet og gøre sit arbejde på nogle mere hensigtsmæssige måder.

Moren har efterfølgende sagt, at det har været en kæmpe hjælp at få supervision. Og familien er faktisk kommet dertil, hvor de gerne vil have et plejebarn mere.

Hvilke faglige redskaber ville du ikke kunne undvære i dit arbejde?

Jeg ville ikke kunne undvære min systemiske og narrative tilgang, og den erfaring jeg har med at arbejde på denne måde. Jeg har en stor forståelse for, at vores narrativer ændrer sig hele tiden, både når vi er i nye relationer, og når vi prøver os selv af på nye måder ude i verden. Det er der udviklingspotentiale i, og det er vigtigt at have øje for i mit arbejde. 

Jeg kan heller ikke undvære min nysgerrighed, og min evne til at stille spørgsmål i en retning, der får familierne til at reflektere over deres egen situation.

 


Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til kommunikationskonsulent Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem