Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Tema: Menta~lisering

Mentalisering handler om ’at se bagom adfærd’. At forstå de mentale tilstande og følelser, der driver adfærden hos andre og hos dig selv. I dette tema finder du bl.a. Socialpædagogernes podcast om mentalisering, faglige artikler om fx mentaliseringssvigt, og psykolog Janne Østergaard Hagelquists tre gode råd til at arbejde mentaliserende

Temaer