Gå til indhold

Faglighed

Socialpædagogerne tager initiativ til ny merituddannelse

I Østjylland går en række kommuner sammen med regionen, VIA University College og Socialpædagogerne om at oprette en specialiseret meritpædagoguddannelse, som skal styrke kompetencerne og sikre mere faguddannet personale på socialområdet

1. marts 2022

Artikel
udannelse_test_ie11.png

Forfatter: Lea Holtze

Et fast og faguddannet personale er en grundpille i kvaliteten på det specialiserede socialområde. Men mange østjyske arbejdspladser har udfordringer med at rekruttere socialpædagoger. Det har fået parterne i et nyt samarbejde til at tænke i nye baner.

På initiativ fra Socialpædagogerne Østjylland etablerer Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune, Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og VIA University College en meritpædagoguddannelse med fokus på det specialiserede socialområde. Her får medarbejdere uden faguddannelse mulighed for at tage en pædagogisk uddannelse parallelt med deres ansættelse.

Det vil give arbejdspladsen en mere kvalificeret medarbejder og komme både medarbejdere og borgere til gavn.

– Med meritpædagoguddannelsen får vi mulighed for at styrke fagligheden blandt nogle af de dygtige medarbejdere, vi allerede har i kommunerne. Uddannelsen klæder medarbejderne endnu bedre på til arbejdet på socialområdet og skaber dermed bedre forudsætninger for at trives i jobbet. Samtidig er den med til at sikre, at flere borgere bliver mødt af et kompetent personale, som kan støtte dem i både udfordringer og drømme, siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

Løft andelen af uddannede

Der er i høj grad brug for flere uddannede socialpædagoger på arbejdspladserne, mener Socialpædagogerne. For kun lidt mere end halvdelen af de ansatte i sociale tilbud er socialpædagoger, og op mod hver fjerde er ufaglært.

Derfor har forbundet foreslået at løfte andelen af uddannede socialpædagoger med 10 procentpoint ved at merituddanne nogle af de erfarne 13.000 ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området. Og det østjyske samarbejde om en ny merituddannelse er et skridt i den helt rigtige retning, mener kredsformand Gert Landergren Due.

– Det er fantastisk, at vi her etablerer en pædagoguddannelse, hvor der er et særligt fokus på det sociale område. Vi ser meritpædagoguddannelsen som en virkelig god mulighed for at uddanne de mange medhjælpere, der i dag arbejder på socialområdet. Det vil give området et fagligt løft, som vil påvirke arbejdsmiljøet positivt, siger han i en pressemeddelelse.

Fastholdelse og rekruttering 

Region Midtjylland er også med i samarbejdet og begejstret over udsigten til, at flere af medarbejderne uddanner sig. For ambitionen er at øge andelen af uddannet personale på de højt specialiserede tilbud.

– Samtidig har vi personale, som allerede i dag leverer en god hjælp og støtte til borgerne, som vi gerne vil beholde. Fastholdelse og rekruttering er vigtigt i disse år, og vi er sikre på, at vi med et uddannelsesløft kan styrke dette i fremtiden, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland.

Planen er, at det første hold begynder i august 2022 på VIA University College.

Bliv medlem