Gå til indhold

Faglighed

Ny undersøgelse slår fast: Sygefraværet er lavere, hvor der er mange socialpædagoger

Der er lavere sygefravær og lavere personaleomsætning på tilbud med mange socialpædagoger, viser ny undersøgelse fra Rambøll. Det understreger vigtigheden af at gøre noget ved de store rekrutteringsproblemer på området, mener forbundsformand Benny Andersen

13. marts 2022

Artikel
_P9Q5556_1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

’Jeg oplever en yderst presset arbejdsplads, hvor mange kompetente, pædagogiske personaler er sygemeldt eller rejst det seneste år. De få faste kollegaer, der stadig står, har taget ekstra timer. De står snart ikke længere! Manglen på kvalificerede og uddannede medarbejdere gør, at borgernes hjem bliver en ’svingdørs-institution’ og ikke et trygt og genkendeligt hjem.’

Sådan skrev en socialpædagog, da forbundet som optakt til efterårets kommunalvalg bad medlemmerne fortælle om betydningen af socialpædagogisk faglighed – og konsekvenserne af, at fagligheden er presset mange steder.

Og socialpædagogen er langt fra den eneste, der oplever, at manglen på uddannede kollegaer har konsekvenser for arbejdsmiljøet. For en ny undersøgelse, som Rambøll har lavet for Socialpædagogerne, dokumenterer, at sociale tilbud med en højere andel af socialpædagoger har mindre sygefravær og lavere personaleomsætning.

Det er helt afgørende at komme væk fra holdningen om, at et par hænder bare er et par hænder, for det er det ikke.

Pia Ryom, ledende arbejdspsykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

Faglighed er altafgørende

Undersøgelsen bekræfter, hvad man også ser på Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor Pia Ryom er ledende arbejdspsykolog. For når det kommer til at sikre et godt arbejdsmiljø, er faglighed altafgørende, understreger hun.

– Vi ser desværre alt for mange ufaglærte, som udvikler belastningsreaktioner og PTSD, fordi de ikke er uddannet til at håndtere de meget vanskelige situationer. Det er jo også helt karakteristisk, at vold og trusler opstår hyppigere de steder, hvor fagligheden ikke er i top. Det er helt afgørende at komme væk fra holdningen om, at et par hænder bare er et par hænder, for det er det ikke, siger hun.

Pia Ryom oplever, at det belaster de uddannede socialpædagoger på en arbejdsplads, når andelen af ikke-uddannede kollegaer er for høj.

– De skal hele tiden tage det største ansvar og de vanskeligste situationer. Og arbejdspladserne kommer ind i nogle dødsspiraler, hvor socialpædagogerne siger op, fordi de mangler faglig sparring og diskussioner på et kvalificeret, fagligt niveau, siger hun.

Merit er en konkret løsning

Men på trods af den klare sammenhæng mellem faglighed og arbejdsmiljø viser forbundets egen undersøgelse, at kun lidt mere end halvdelen af de ansatte i sociale tilbud er socialpædagoger, og op mod hver fjerde er ufaglært. For når arbejdsgivere i kommuner og regioner søger efter en socialpædagog, lykkes det i mange tilfælde ikke.

– Rambøll-undersøgelsen dokumenterer det, vi har sagt i årevis, nemlig at socialpædagogisk faglighed påvirker kvaliteten i støtten til borgerne og arbejdsmiljøet. Men virkeligheden er, socialpædagoger ikke hænger på træerne, og at vi ikke bare kan skaffe en arbejdskraft, der ikke er der. Det er dybt problematisk, for når de faglige miljøer halter, forstærkes rekrutteringsudfordringerne yderligere, siger forbundsformand Benny Andersen.

Rambølls undersøgelse:

En ny undersøgelse fra Rambøll dokumenterer, at tilbud med højere andel af socialpædagoger har betydning for arbejdsmiljøet:

  • sociale tilbud med en højere andel af specialpædagoger har væsentlig mindre personaleomsætning
  • sociale tilbud med en højere andel af specialpædagoger har væsentligt mindre sygefravær

Desuden dokumenterer undersøgelsen, at der er en klar positiv sammenhæng mellem en større andel af socialpædagoger og anbragte børn og unges skolegang og trivsel:

  • anbragte børn og unges skolefravær er mindre i kommuner med en højere andel af socialpædagoger
  • anbragte børn og unges resultater (karakterer i dansk) i folkeskolen er bedre i kommuner med en højere andel af socialpædagoger
  • anbragte børn og unges trivsel er højere i kommuner, hvor andelen af socialpædagoger er højere
  • der er klare indikationer på, at en større andel af de anbragte børn og unge får folkeskolens afgangseksamen i kommuner, hvor der er en højere andel af specialpædagoger

Endelig viser undersøgelsen, at der er en klart højere andel af socialpædagoger og lavere andel af personale helt uden relevant uddannelse på de offentlige tilbud sammenlignet med de private tilbud.

Se hele undersøgelsen på sl.dk

Derfor foreslår Socialpædagogerne at løfte andelen af uddannede socialpædagoger med 10 procentpoint ved at merituddanne nogle af de erfarne 13.000 ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området.

– Det kan kommunerne med fordel selv tage initiativ til at tilbyde. Det koster ikke en bondegård og er en win-win situation for kommunen, for fagligheden og for de borgere, det handler om. Men Folketinget bør også tage et ansvar og sikre, at der afsættes penge til at øge kvaliteten med et uddannelsesløft i de socialpædagogiske tilbud, siger Benny Andersen.

Bliv medlem