Gå til indhold

Faglighed

Merit gør ufaglærte til attraktive socialpædagoger

Når arbejdsgivere søger efter en socialpædagog, lykkes det i mange tilfælde ikke. En del af løsningen på rekrutteringsproblemerne er at tilbyde ufaglærte medarbejdere en meritpædagoguddannelse – det højner fagligheden for alle, lyder det fra tre arbejdspladser

13. marts 2022

Artikel
Helle_Vivi_Gitte.png (1)
Det har betydning for borgeres trivsel og udvikling, at medarbejderne har de relevante kompetencer. Derfor sender arbejdspladser ufaglærte medarbejdere på meritpædagoguddannelsen. Mød ledere og TR fra tre af dem her.

Forfatter: Jette Smed

Foto: Privat, Nils Lund Pedersen

Knap 3 ud af 10 forsøg på at rekruttere en socialpædagog fejler ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En del af løsningen på rekrutteringsproblemerne er at tilbyde ufaglærte medarbejdere med stor praksiserfaring en meritpædagoguddannelse. Det mener både erfaren socialpædagogisk leder og tillidsrepræsentant, der på den måde lykkes med at øge fagligheden.

Helle Riis har tilbudt ufaglærte medarbejdere en merit i alle de år, hun har været leder – de seneste 23 år på Autismecenter Storstrøm. For det er en effektiv måde at bygge teori oven på en dygtig og erfaren omsorgsmedarbejders praktiske viden, fortæller hun.

– Jeg har sendt omkring 20 medarbejdere på merituddannelse, alene mens jeg har været leder her. Faglighed er vigtigt, fordi det påvirker vores borgeres trivsel og udvikling, at medarbejderne har de relevante kompetencer, siger Helle Riis.

Som leder oplever hun også, at medarbejdernes motivation stiger, når deres faglighed øges.

– Det er, når teorien omsættes og forankres i medarbejderens hverdag på institutionen, at arbejdet med borgerne lykkes bedst. Fagligheden betyder, at vi sammen kan skabe en mere målrettet praksis, forklarer Helle Riis.

Læs også: Ny undersøgelse slår fast, at en højere andel af socialpædagoger giver mindre sygefravær

Vi satser på, at de kommer tilbage med et fagligt løft, øget selvværd og mere indsigt. Og så åbner der sig en hel verden af efteruddannelser for dem.

Vivi Jytte Henningsen, socialpædagog og TR på Kofoedsminde

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

Regionsmidler til merituddannelse

På den sikrede institution Kofoedsminde har socialpædagog og TR Vivi Jytte Henningsen lagt mange kræfter i at sikre mere faguddannet personale til stedet, som har svært ved at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft.

Det er bl.a. lykkedes at få øremærkede midler på regionsrådets budget til at give ti ufaglærte medarbejdere en meritpædagoguddannelse. Vivi Jytte Henningsen har netop sendt det allerførste hold afsted, og ti mere venter i kulissen.

– Vi satser på, at de kommer tilbage med et fagligt løft, øget selvværd og mere indsigt. Og så åbner der sig en hel verden af efteruddannelser for dem, fastslår tillidskvinden.

Gitte Hviid Christiansen, der er leder på Aage Holms Vejs Botilbud, har også sendt rigtig mange medarbejdere på meritpædagoguddannelse. For det sikrer et relevant refleksionsniveau og tiltrækkelige værktøjer i den pædagogiske værktøjskasse, mener hun.

– De studerende får kompetencer til at indgå i det daglige tværfaglige samarbejde og til at løse opgaverne i forhold til borgerne. Når det så er omsorgsmedarbejdere, der kommer afsted for at bygge en merituddannelse oven på deres egen lange praksiserfaring, så er det ren win-win for alle, siger Gitte Hviid Christiansen.

Mest mulig uddannelse

Hun mener desuden, at man bør se uddannelsen af den enkelte i en større sammenhæng: Det vigtigste for faget er at få flest muligt uddannet mest muligt.

– De kommer igennem hele refleksionsprocessen og får nogle flere greb, så de kan stå fast i vanskelige situationer. De er med til at skrive indsatsmål og bliver en del af et team. Det betyder noget på arbejdspladsen, at alle er med inde over strategierne i forhold til kerneopgaven, som jo er borgernes trivsel og udvikling, siger Gitte Hviid Christiansen.

Som leder skal man dog være opmærksom på, at en medarbejder, der kommer tilbage med en meritpædagoguddannelse, både er en gave og en udfordring. For det kan være svært at komme tilbage til præcis det samme sted med de samme kolleger og samtidig skulle udfylde en ny rolle.

– Så skal man være god til at bytte. Her på Aage Holms Vej er det relativt nemt at finde en anden plads til en medarbejder, der kommer hjem fyldt med ny faglighed, siger Gitte Hviid Christiansen.

Socialpædagogerne mener:

Forbundets egen undersøgelse viser, at kun lidt mere end halvdelen af de ansatte i sociale tilbud er socialpædagoger, og op mod hver fjerde er ufaglært. For når arbejdsgivere i kommuner og regioner søger efter en socialpædagog, lykkes det i mange tilfælde ikke.

– Virkeligheden er, socialpædagoger ikke hænger på træerne, og at vi ikke bare kan skaffe en arbejdskraft, der ikke er der. Det er dybt problematisk, for når de faglige miljøer halter, forstærkes rekrutteringsudfordringerne yderligere, siger forbundsformand Benny Andersen.

Derfor foreslår Socialpædagogerne at løfte andelen af uddannede socialpædagoger med 10 procentpoint ved at merituddanne nogle af de erfarne 13.000 ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området.

– Det kan kommunerne med fordel selv tage initiativ til at tilbyde. Det koster ikke en bondegård og er en win-win situation for kommunen, for fagligheden og for de borgere, det handler om. Men Folketinget bør også tage et ansvar og sikre, at der afsættes penge til at øge kvaliteten med et uddannelsesløft i de socialpædagogiske tilbud, siger Benny Andersen.

Desperat mangel

Både Gitte Hviid Christiansen og Helle Riis har sendt omsorgsmedarbejdere på meritpædagoguddannelse med hjælp fra statens rotationsordning. Med den får medarbejderen på uddannelse løn fra arbejdspladsen, og jobcenteret finder en ledig, der kan træde ind som vikar. Den ledige skal have overenskomstmæssig løn, mens arbejdspladsen får et tilskud fra staten, som lige nu er 193 kr. pr. time.

Formålet med ordningen er, at medarbejderen bliver opkvalificeret, og at en ledig samtidig får joberfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Alt i alt har det været en god ordning. Men det bliver sværere og sværere at finde rotationsmedarbejdere. Der er ikke mange arbejdsløse at tage af, siger Gitte Hviid Christiansen.

Det er en bekymring, Helle Riis deler.

– Lige nu befinder vi os midt i en katastrofe i slowmotion. Vi mangler desperat faguddannet personale og mange af dem, jeg har ansat, er tæt på pensionen, siger Helle Riis. 

Fandt deres egen vej

På Kofoedsminde havde man på forhånd opgivet at benytte sig af statens rotationsordning. For der er ikke mange ledige at få fra jobformidlingen på Lolland. Og de få, der er, er ikke rustet til et job på Kofoedsminde, fortæller Vivi Jytte Henningsen.

De øremærkede midler fra regionen har til gengæld betydet, at institutionen har kunnet slå vikariaterne op som ordinære job. Og derfor lykkes det at få ansat erstatninger for de medarbejdere, der er på uddannelse.

– Det er en speciel arbejdsplads. Enten forlader man den lynhurtigt, eller også bliver man hængende i mange år, griner Vivi Jytte Henningsen, der selv har været på stedet i 52 år.

Bliv medlem