Gå til indhold

løn

Husk at få dokumentation på din anciennitet

Du risikerer at gå glip af flere tusind kroner, hvis du ikke kan dokumentere, hvor længe du har arbejdet som pædagog. Husk derfor at få dokumentation på din anciennitet.

3. februar 2022

Artikel
anciennitet1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Inden du vinker farvel til din arbejdsplads, skal du sikre dig, at du har dokumentation for din ansættelse. Det kan du gøre ved at bede din leder om et dokument, hvoraf det fremgår, hvor længe du har været ansat som pædagog.

Det brev får du brug for næste gang, du søger job. Lønsystemet er bygget sådan op, at man får mere i løn, jo højere anciennitet man har. Men det er en forudsætning for at blive indplaceret korrekt, at man kan dokumentere sin anciennitet.

-Vi oplever ofte medlemmer, der ikke er klar over, at de skal sørge for, at få dokumentation for deres ansættelse. Hvis man ikke kan dokumentere, hvor mange år, man har arbejdet som pædagog så risikerer man, at man ikke kan få det i løn, som man egentlig har krav på, siger Elin Jensen, faglig konsulent i Socialpædagogerne Nordsjælland.

Anciennitet – hvad tæller med?
Anciennitet beregnes ud fra hvor mange år, du har arbejdet som (social)pædagog på baggrund af din grunduddannelse. Al fastansættelse over 8 timer om ugen tæller med. Både ansættelser i det private og i det offentlige og også ansættelser som pædagog i daginstitutioner på BUPL’s område tæller med. Vikararbejde tæller med, hvis man er fastansat.

  • Har man under 6 års anciennitet, får man en grundlønsindplacering på løntrin 27
  • Med 6 år anciennitet indplaceres man på løntrin 30, som er ca. 1250 kr. højere pr. md.
  • Med 10 års anciennitet indplaceres man på løntrin 34, som er yderligere ca. 1774 kr. mere pr. md.

Spørgsmålet om lønindplacering kommer i spil, når man skifter job. For det er her, du skal dokumentere, at du har anciennitet med dig fra tidligere ansættelser.

-Man kan ikke få løn svarende til sin anciennitet, hvis man ikke har dokumentation for det, siger Elin Jensen.

Gå til din leder
Hun råder derfor medlemmer til altid at sikre sig papir på sit arbejde.

-Det er vigtigt, at man får dokumentation på, hvor længe man har arbejdet som pædagog, hver gang man har haft en fastansættelse som pædagog et sted. Det tager man med sig under armen.

I nogle tilfælde vil man som offentligt ansat få et anciennitetskort med sin sidste lønseddel, men det er ikke altid. Den sikre måde er derfor at bede sin leder om et dokument, der beskriver, at man har været ansat i en pædagogstilling og præcis siden hvornår – måneder tæller også med.

Har man ikke fået dokumentation fra et tidligere job, kan man godt vende tilbage til sin tidligere arbejdsgiver og bede om at få det nu.

Elin Jensen oplever, at der er blevet strammet op på dokumentationskravene fra arbejdsgivers side de senere år. Og hun ser eksempler på, at medlemmer ikke får den løn, de reelt har ret til, hvis ancienniteten ikke kan dokumenteres, når lønkontoret på den nye arbejdsplads stiller krav om korrekt dokumentation.

-Vi får en del henvendelser om, at den nye arbejdsgiver beder om dokumentation, men at medlemmet ikke har den. Så råder vi til i første omgang at tage et kig på sin sidste lønseddel eller opsøge tidligere arbejdspladser. Er arbejdspladsen nedlagt, må man enten højere op i systemet, hvis det er i det offentlige. Er det i det private, må man eventuelt prøve at opsøge den tidligere leder, siger Elin Jensen.

Ufaglært
Selvom du ikke er uddannet pædagog, gælder det stadig om at dokumentere anciennitet. Er du ansat på Socialpædagogernes overenskomst for medhjælpere, er der løntrin at hente, efter du har hhv. 2 års og 4 års anciennitet.

Læs mere om jobskifte: Job og karriere 

Bliv medlem