Gå til indhold

Arbejdsskadesager

125 mio. kr. til medlemmerne

I 2020 fik Socialpædagogerne afsluttet i alt 365 arbejdsskadesager – og det gav medlemmerne tilsammen 125.758.915 kr. i erstatning, viser forbundets arbejdsskadestatistik for 2020. Halvdelen af alle anerkendte sager er forårsaget af vold og trusler

14. februar 2022

Artikel
kroner_konflikt_128x600_cb.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

365 afsluttede arbejdsskadesager – og godt 125 mio. kr. i erstatning. Det er to centrale tal i Socialpædagogernes arbejdsskadestatistik for 2020. Her fremgår det bl.a., at medlemmerne i 2020 fik anerkendt 76 pct. af alle sager om arbejdsulykker, hvilket er en stigning på 13 procentpoint siden 2019.

– Det er naturligvis positivt, at vi i så høj grad får anerkendt medlemmernes arbejdsskader og ikke mindst, at de også får erstatninger for de belastninger i arbejdet, som de har været udsat for. Men det bekymrer mig, at vi fortsat ser så mange arbejdsskader blandt medlemmerne. For det er et symptom på, at der ikke altid er balance mellem kompleksiteten i det arbejde, vores medlemmer har og de ressourcer, man tildeler det socialpædagogiske område, lyder det fra forbundsnæstformand Marie Sonne.

Vold og trusler fylder i arbejdslivet for mange af vores medlemmer, og der ligger jo en beklagelig historie bag hvert eneste tal i den statistik

Marie Sonne, forbundsnæstformand

Vold og trusler dominerer

Når man kigger på de arbejdsskader, medlemmerne rammes af, forekommer der flere fysiske end psykiske arbejdsulykker. De fysiske arbejdsulykker er primært skader på ryg, arm, skulder, hoved eller nakke – og der, hvor det ofte går galt, er i forbindelse med forflytninger, håndtering af borgere, faldskader, vold og trusler samt magtanvendelser.

For de psykiske arbejdsulykker gælder, at antallet af afsluttede sager er steget fra 45 sager i 2019 til 55 sager i 2020 svarende til en stigning på 22 pct. Det er fortsat vold og trusler, der er den primære årsag til psykiske arbejdsulykker.

– Det er desværre samme billede, vi har set i mange år. At vold og trusler fylder i arbejdslivet for mange af vores medlemmer, og der ligger jo en beklagelig historie bag hvert eneste tal i den statistik. Og selvom der i de seneste år er kommet langt mere fokus på vold og trusler – også rent politisk, må vi erkende, at vi på ingen måde er i mål endnu, når det handler om at sikre vores medlemmer et arbejdsliv, hvor de ikke skal føle sig truet eller være bange, siger Marie Sonne.

For mange forlader arbejdsmarkedet

Også tallene på erhvervssygdomssager, hvoraf ni ud af ti sager er psykiske erhvervssygdomme, vækker bekymring hos næstformanden. Generelt anerkendes der færre erhvervssygdomme end arbejdsulykker, og medlemmerne fik således kun anerkendt 35 pct. af alle sager om erhvervssygdomme i 2020. Dog får socialpædagoger anerkendt langt flere psykiske erhvervssygdomme end andre faggrupper, og de psykiske erhvervssygdomme, der hyppigst anerkendes, er PTSD og uspecificeret belastningsreaktion.

Arbejdsskadestatistikken viser dog samtidig, at det ofte er psykiske erhvervssygdomme, der belaster arbejdslivet hårdest.

– Vi kan se, at 41 pct. af de medlemmer, som får anerkendt en psykisk erhvervssygdom, de ender på førtidspension, og det tal er ganske enkelt skræmmende. Det er jo socialpædagoger, som helt må forlade arbejdsmarkedet som en konsekvens af, at de har pådraget sig psykiske sygdomme som følge af deres arbejde, siger Marie Sonne.

Tallene viser også, at blandt de medlemmer, der i 2020 fik anerkendt en psykisk erhvervssygdom, fortsatte kun 22 pct. i et fuldtidsarbejde, mens 15 pct. blev bevilget fleksjob eller ledighedsydelse, og 11 pct. endte på nedsat arbejdstid.

Arbejdsskader i tal

Socialpædagogernes arbejdsskadestatistik for 2020 viser bl.a., at:

  • Medlemmerne har i alt fået 125.758.915 kr. i erstatning svarende til i gennemsnit 873.326 kr. pr. anerkendt arbejdsskade. I alt blev der i 2020 afsluttet 365 arbejdsskadesager.
  • Der forekommer flere fysiske arbejdsulykker end psykiske arbejdsulykker. 77 pct. af de fysiske arbejdsulykker bliver anerkendt – 73 pct. af de psykiske.
  • Arbejdssituationen efter en fysisk arbejdsulykke viser, at 63 pct. fortsatte i fuldtidsarbejde, 13 pct. gik på nedsat tid og 7 pct. på førtidspension.
  • Arbejdssituation efter en psykisk arbejdsulykke viser, at 45 pct. fortsatte i fuldtidsarbejde, 23 pct. fik på førtidspension og 10 pct. gik på nedsat tid.
  • Der forekommer flere psykiske end fysiske erhvervssygdomme.
  • Årsagerne til de psykiske erhvervssygdomme er i 38 pct. af sagerne vold og trusler. 44 pct. er anmeldt som følge af arbejdspres, stress mv.
  • Arbejdssituationen efter en psykisk erhvervssygdom viser, at 41 pct. ender på førtidspension, 22 pct. i fuldtidsarbejde og 15 pct. i fleksjob.
  • 50 pct. af alle anerkendte sager er forårsaget af vold og trusler.
  • 92 pct. af de anerkendte psykiske arbejdsulykker er forårsaget af vold og trusler, mens det gælder 81 pct. af de anerkendte psykiske erhvervssygdomme.

 

 

Få svar fra Socialpædagogerne

Er du kommet til skade på jobbet? Hvad er en arbejdsskade? Hvem skal anmelde en arbejdsskade? Hvornår skal skaden anmeldes? Hvilken erstatning kan du få? Hvad kan Socialpædagogernes arbejdsskadeteam gøre for dig?

Socialpædagogernes hjemmeside finder du svar på alle relevante spørgsmål omkring arbejdsskader.

Du kan også kontakte Socialpædagogernes arbejdsskadeteam på tlf. 7248 6040 eller ved at sende en mail på arbejdsskade@sl.dk 

Bliv medlem