Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

En ny pædagoguddannelse bør stå øverst på den nye regerings to-do-liste

Rekrutteringsproblemerne på det sociale område understreger behovet for en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse med en styrket social- og specialpædagogisk specialisering, der ruster de studerende bedre til at arbejde med mennesker med støttebehov

2. november 2022

Artikel
Andreas-Genefke01.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Sofia Busk

Der er svært at tiltrække nok socialpædagoger på landets sociale tilbud. Og hver femte nyuddannet socialpædagog har forladt faget igen efter to år. Samtidig faldt optaget til pædagoguddannelsen igen i år.

Problemerne med at kunne ansætte et tilstrækkeligt antal uddannede socialpædagoger og andre velfærdsmedarbejdere er tydeligt for de fleste – og også for politikerne i valgkampen. Derfor bør en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse med en styrket specialisering i social- og specialpædagogik stå øverst på den kommende regerings to-do-liste, mener Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne.

For en god pædagoguddannelse er én af vejene til at løse de aktuelle problemer med at ansætte socialpædagoger på fx bosteder og opholdssteder og sikre fremtidens velfærdssamfund.

– Det kræver en særlig faglighed at arbejde med voksne mennesker med udviklingshandicap, der fx kan have udadreagerende adfærd. Og det kræver stor viden om diagnoser og hjernens opbygning, når man arbejder med mennesker, der har komplekse sociale og psykiatriske problemstillinger. Vi kan ikke være bekendt at lade være med at give de mennesker støtte af en ordentlig kvalitet, siger Benny Andersen.

Nyuddannede får praksischok

Men lige nu klæder pædagoguddannelsen ikke de studerende godt nok på, og mange studerende får et ’praksischok’ i deres første ansættelse som socialpædagog. Eksempelvis kan mødet med mennesker med udadreagerende adfærd opleves som meget voldsomt. Syv ud af 10 medlemmer mener, at den nuværende socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen ikke klædte dem tilstrækkeligt på til arbejdet med udadreagerende borgere, viser en medlemsundersøgelse, som Socialpædagogerne har lavet.

Læs Socialpædagogernes tema om praksischok blandt nyuddannede

Samme vurdering kommer fra lederne på de socialpædagogiske tilbud. Da Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2021 evaluerede pædagoguddannelsen, svarede 62 pct. af personalelederne på social- og specialpædagogiske arbejdspladser, at nyuddannede blot i mindre eller nogen grad besidder de forventede pædagogiske kompetencer.

Robust gartner eller nyuddannet socialpædagog?

Den erfaring deler TinaMaria Larsen, der er centerchef i Center for Sociale Indsatser i Aalborg Kommune.

– Det socialpædagogiske arbejde kræver, at man er specialuddannet. Det kræver, at man på sin uddannelse er blevet udstyret med teori, viden om metoder og praksisnær erfaringer. Og det er desværre ikke tilfældet lige nu, siger TinaMaria Larsen.

Hun oplever stor personaleomsætning på området og mange nyuddannede uden de specialiserede kompetencer. Og det har ifølge hende aldrig været meningen, at en leder af et socialpædagogisk tilbud skal foretrække en ’robust gartner’ fremfor en nyuddannet socialpædagog, fordi pædagoguddannelsen er for bred og generel.

– Det er både naivt og forkert. Det socialpædagogiske felt er i forvejen komplekst og bredt med målgrupper lige fra det anbragte barn på en døgninstitution til den voksne med udviklingshæmning, autisme og Downs-syndrom. Og feltet vokser med nye jobområder – fx kriminalforsorgen og ældre- og demensområdet, slår TinaMaria Larsen fast.

Det foreslår Socialpædagogerne

Socialpædagogernes fem forslag til en styrket socialpædagogisk specialisering på pædagoguddannelsen: 

  1. Øg specialiseringsretningen fra to et halvt til tre år. Uddannelsen skal være inddelt med seks semestre på specialiseringsretningen og ét semester på grundforløbet.
  1. Styrk kvaliteten på specialiseringsretningen. Studerende skal bl.a. sikres flere undervisningstimer, og der skal fastsættes vejledende pensumlister for at sikre relevant litteratur om målgrupperne.
  1. Indfør en specialiseringsgaranti. Alle studerende skal garanteres optag på den ønskede specialiseringsretning på pædagoguddannelsen. Dette skal sikre den enkeltes motivation og rekruttering til uddannelsen mere generelt. 
  1. Styrk sammenhængen mellem undervisning og praktik. Der skal bl.a. sikres tættere samarbejde mellem praktikvejleder og uddannelsessted. Og fokus på arbejdet med fx social- og specialpædagogiske metoder skal styrkes. 
  1. Etablér semesterstruktur med fag. Dette skal give mulighed for faglig fordybelse og sikre faglig progression i uddannelsen.
Bliv medlem