Gå til indhold

Rekruttering

Vi tilbyder folk flere timer

Medarbejdere søgte væk eller bijobbede for at supplere lønnen. Og når der var en stilling ledig, kom der ingen ansøgninger. Det problem har de på Boenhed Bosager forsøgt at løse ved at sætte medarbejdere, der ønskede det, op i tid – og har på den måde gjort jobbet mere attraktivt

26. oktober 2022

Artikel
Blad 10 - billeder (5).png
Arbejdet på Boenhed Bosager kræver i den grad en socialpædagogisk indsats, fortæller leder Steen Boris Hansen. Men han har oplevet store problemer med at rekruttere. Lyt til medarbejderne, når der skal findes lokale løsninger på rekrutteringsproblemerne, lyder rådet fra ham nu.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

Kristina Tooming var egentlig rigtig glad for sit arbejde på Boenhed Bosager i Sønderborg Kommune. Men pengene rakte ikke. Så ved siden af sin 30-timers stilling tog hun fire nattevagter om måneden på et anbringelsessted i Flensborg.

– Det var hårdt. Og jeg var mere træt, når jeg kom til Bosager, fortæller hun.

Til sidst søgte hun væk og fik da også tilbudt en anden stilling.

– Jeg havde jo brug for pengene. Men jeg endte faktisk med at takke nej, for jeg er jo glad for at arbejde her, siger Kristina Tooming.

Hun var ikke den eneste, der enten måtte bijobbe eller helt søge væk. Og samtidig havde bostedets leder, Steen Boris Hansen, svært ved at rekruttere socialpædagoger til ledige stillinger. Det gik ud over den faglige kvalitet, fortæller han.

– Her bor 42 borgere med betydeligt nedsat funktionsevne, et stigende plejebehov og nogle gange også psykiatriske problemstillinger. Så det kræver virkelig en socialpædagogisk indsats. Men til sidst var der ingen socialpædagoger i ansøgningsbunken, så vi måtte besætte med pædagogiske assistenter og en del ufaglærte, fortæller han.

Læs også: Medarbejderne betaler prisen for de stigende rekrutteringsproblemer

Efter at Kristina Tooming er kommet op i tid, har hun fået bedre tid til kerneopgaven og mere nærvær med borgerne.

Sagen kort

Landet over oplever socialpædagogiske
arbejdspladser, at det er svært at rekruttere uddannede socialpædagoger. Det udfordrer
både fagligheden og arbejdsmiljøet.

Men nogle steder har man succes med at fastholde og tiltrække socialpædagoger
– med tiltag som fleksible vagtplaner, stærke faglige fællesskaber og mulighed for fuld tid.

Læs hele temaet om, hvad tre arbejdspladser
gør for at løse rekrutteringsudfordringerne,
og få en forskers bud på, hvad der skal til for at
vende udviklingen, i fagbladet online.

Erstatter vikarer

Men hvorfor søger folk væk? Og hvordan kan vi skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor flere har lyst til at arbejde? Det spurgte Steen Boris Hansen, stedets TR og AMR sig selv og hinanden om.

En lokal analyse viste, at timetallet spillede en stor rolle. Et timetal, der er blevet reduceret i forbindelse med budgettilpasninger gennem en årrække.

Medarbejderne blev derfor spurgt, om de ville op i tid. 14 af dem, dvs. en fjerdedel af medarbejderne, svarede, at det ville de gerne. De blev samtidig spurgt, hvor mange timer de ønskede at arbejde. Og modellen blev at sætte dem op fra 30 til 35 timer.

De ekstra timer bliver nu brugt som såkaldte ’puljetimer’ til at dække ind, når en kollega fx er syg, på kursus eller holder fri.

– Så det er ikke ekstra timer til huset, men timer, hvor vi ellers ville have sat vikar på. Det kræver noget særligt af vores planlægger, og en af præmisserne er, at man skal være villig til at tage timer i et andet hus. I praksis viser det sig dog, at langt de fleste kan afvikles i eget hus, fortæller Steen Boris Hansen.

Læs også: Spurvetoften ville tiltrække flere socialpædagoger: Vælg selv dine vagter

Tid til nærvær

Når Bosager i dag slår en stilling op, står der, at det er valgfrit, om man vil arbejde 30 eller 35 timer. Projektet faldt endeligt på plads lige før sommerferien, og det er endnu for tidligt at se effekten i forhold til rekruttering.

– Men jeg har mere tilfredse medarbejdere, det er der ingen tvivl om, siger Steen Boris Hansen.

En af dem er Kristina Tooming.

– Jeg har bedre tid til kerneopgaven og overblik over, hvad der sker i huset. Og tid og rum til at tale med kollegerne. Det betyder, at jeg bedre kan hjælpe borgerne, når de har det svært, og jeg oplever mere nærvær med dem, siger hun.

Vidste du, at...

Socialpædagogernes jobkonsulenter har et indgående kendskab til det socialpædagogiske arbejds­marked – og de servicerer også arbejdspladserne. I kan fx få hjælp til at skaffe kvalificerede vikarer eller finde afløsere.
Læs mere om det gode tilbud på sl.dk/a-kasse/socialpaedagogernes-jobformidling

Kristina Tooming måtte tidligere bijobbe, fordi timerne og dermed lønnen ikke slog til.
Bliv medlem