Gå til indhold

Rekruttering

Sådan kan man arbejde med rekruttering

Merituddannelse, fokus på fastholdelse og flere fuldtidsstillinger er nogle af de elementer, der kan sættes i spil på arbejdspladserne i arbejdet med rekruttering. Her får du nogle af Socialpædagogernes forslag til, hvordan man kan arbejde med rekruttering

21. oktober 2022

Artikel
Rekruttering uden baggrund.png

Styrk fagligheden med merit
Op mod en tredjedel af de ansatte på sociale tilbud har ikke en relevant uddannelse. Vi foreslår, at man sikrer flere uddannede og højere faglighed ved at merituddanne nogle af de tusindvis af erfarne og engagerede kolleger. Fx ved lokale samarbejder mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
Læs mere om meritpædagoguddannelsen.

Fokus på fastholdelse
For mange socialpædagoger forlader faget pga. rammer og vilkår for arbejdet. Det koster det enkelte menneske og samfundet dyrt. En del af løsningen er at fokusere på løn og vilkår, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og gode seniorordninger.

Fra deltid til fuldtid
En del socialpædagoger ønsker at gå fra deltid til fuldtid, men har i dag ikke mulighed for det. Understøttelse af mulighederne for at arbejde fuldtid og fuldtidsansættelse for nyuddannede kan bidrage med mange socialpædagogiske timer. Det kan samtidig styrke tilknytningen
til arbejdspladsen og give tid til faglig sparring.

Opret uddannelsesstillinger
Alt for mange nyuddannede rammes af praksischok og vender i døren. Landsbyen Sølund tilbyder et forløb på fire måneder med løn, hvor nyuddannede veksler mellem undervisning, arbejde og supervision for at sikre den rette specialiserede viden. Det er paradoksalt, at man må uddanne folk, i det øjeblik de er færdige med deres uddannelse. Men det kan være nødvendigt med uddannelsesstillinger, indtil uddannelsen til socialpædagog bliver styrket.
Læs også 'Her er det legitimt at være ny og nysgerrig'

En styrket specialisering
Optaget på pædagoguddannelsen falder. En styrket uddannelse vil være mere attraktiv og dermed øge antallet af ansøgere. Vi foreslår bl.a. en markant styrkelse af den social- og specialpædagogiske specialisering med mere plads til fordybelse, flere undervisningstimer og bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Bliv medlem