Gå til indhold

Grænsesag

Overblik: Det sker der efter grænsesagen

Afgørelsen fra FH’s grænsenævn i slutningen af august fastslog, at Socialpædagogerne har retten til at organisere familieplejere. Men hvad sker der nu, og hvilken betydning har det for familieplejeområdet? Få svar her

9. september 2021

Artikel
Grænsesag opfølgning.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Colourbox

Hvordan lød afgørelsen?

- Den 25. august fastslog FH’s grænsenævn, at Socialpædagogerne har retten til at organisere familieplejere og repræsentere dem ved forhandlinger med arbejdsgiverne. Dermed blev en over to år lang grænsesag mellem Socialpædagogerne og Serviceforbundet om retten til at organisere familieplejere afsluttet.

- Afgørelsen fastslog konkret, at Serviceforbundet, der indtil for nyligt stod fast på at huse Plejefamiliernes Landsforening, skal anerkende, at personer beskæftiget med familiepleje ’hører under Socialpædagogernes faglige organisationsområde, og at denne personkreds således er fejlagtigt organiseret i Serviceforbundet’.

- Grænsenævnet begrunder bl.a. deres afgørelse med: ’at Socialpædagogerne er det af forbundene, der organiserer langt flest familieplejere, at Socialpædagogerne er det af forbundene, der organiserer de faggrupper, der har et fagligt fællesskab med familieplejerne, og at Socialpædagogerne er det af forbundene, der har den nærmeste relation til arbejdsgivermodparterne, kommunerne og KL’.

Hvad sker efter afgørelsen?  

- Afgørelsen indebærer, at Plejefamiliernes Landsforening(PLF) må melde sig ud af Serviceforbundet. Hos Serviceforbundet accepterer man ’fuldt ud grænsenævnets afgørelse’ meldte formand John Nielsen ud på forbundets hjemmeside samme dag. 

På trods af den klare afgørelse har PLF valgt at fortsætte som en gul fagforening uden Serviceforbundets ressourcer bag sig. Det betyder for PLF’s medlemmer, at de nu er i en forening, der står udenfor den etablerede fagbevægelse, som hverken kan indgå kollektive aftaler eller overenskomster.

- Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen har meldt ud, at PLF’s medlemmer er meget velkomne hos Socialpædagogerne, der byder alle nye familieplejermedlemmer velkommen med tre måneders gratis medlemskab.

Familieplejere som melder sig ind hos Socialpædagogerne fra i dag får tre måneders gratis medlemskab. Bliv medlem. 

- En indmelding hos Socialpædagogerne gavner den enkelte familieplejer gennem en bred vifte af medlemstilbud. Samtidig vil en endnu stærkere organisering af familieplejere hos Socialpædagogerne styrke forbundets indsats for en aftale med KL. 

Hvad betyder afgørelsen for Socialpædagogernes indsats for familieplejere?  

- Grænsenævnets afgørelse gavner dialogen om en aftale med KL. For da der ikke længere er uklarhed om, hvilken organisation der retmæssigt repræsenterer familieplejerne, står Socialpædagogerne nu endnu stærkere som forhandlingspart.

- Socialpædagogerne adresserer lige nu behovet for en aftale om ordnede forhold for familieplejere i alle relevante fora – både overfor ledelsen i KL, overfor politikerne på Christiansborg og ude i de enkelte kommuner.

Forskellen på røde og gule fagforeninger

En traditionel eller rød fagforening som Socialpædagogerne kan tegne overenskomster og lave kollektive aftaler om løn- og arbejdsvilkår på vegne af medlemmerne, ligesom de også fører sager på vegne af medlemmer i det fagretlige system. En rød fagforening er desuden repræsenteret i en hovedorganisation. For Socialpædagogernes vedkommende Fagbevægelsens Hovedorganisation som er Danmarks største.

De gule fagforeninger, som PLF, står uden for den samlede fagbevægelse, da de ikke er medlem af en hovedorganisation. De indgår typisk ikke overenskomster for deres medlemmer, men lægger sig op ad de aftaler, de traditionelle fagforeninger indgår.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier, Københavns Universitet

ER DU FAMILIEPLEJER - OG VIL DU GERNE VÆRE DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold. Familieplejere, som melder sig ind hos Socialpædagogerne idag får tre måneders gratis medlemskab. 

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem