Gå til indhold

Persondata

Datatilsynet udtrykker alvorlig kritik

Datatilsynet udtrykker alvorlig kritik af den måde, som Socialpædagogerne behandlede persondata på i forbindelse med udsendelse af et nummer af fagbladet. Formildende omstændighed, at der er taget skridt for at forhindre gentagelse

14. september 2021

Artikel

Forfatter: Redaktionen

I april 2021 begik Socialpædagogerne en alvorlig fejl i forbindelse med tryk og udsendelse af fagbladet Socialpædagogen nr. 4. Ud over modtagers navn og adresse blev også modtagers cpr-nummer trykt på nummeret, der blev omdelt i april. Dette betragtes som et alvorligt databrud, og vi indberettede derfor straks hændelsen til Datatilsynet og orienterede de berørte medlemmer.

Fejlen omfatter kun blad nummer 4 og ikke øvrige udgivelser.

Datatilsynet har nu gennemgået sagen og forløbet og udtaler ”alvorlig kritik” af Socialpædagogerne, fordi et dataudtræk indeholdt cpr-numre, og forbi en menneskelig fejl medførte, at de ikke blev slettet.

Datatilsynet har i deres afgørelse samtidig lagt vægt på og fundet det formildende, at Socialpædagogerne efter bruddet gjorde alt hvad vi kunne for at begrænse skadevirkninger for medlemmerne, kontaktede de berørte medlemmer og lagde denne vejledning på hjemmesiden:

Link: FAQ: Læk af cpr-numre

Ligeledes blev der lagt vægt på at forbundet straks tog skridt til, at et tilsvarende databrud ikke skulle ske igen. Dette skete ved tekniske forandringer i udtræk, sikring ved password og indførsel af en ekstra kontrol.

-Vi er selvfølgelig ærgerlige over at modtage alvorlig kritik, men vi er allermest ærgerlige over fejlen, vi begik dengang. Det var alvorligt, og derfor forstår vi kritikken. Og vi er tilsvarende glade for, at Datatilsynet ikke har vurderet at vores databrud skulle straffe med en bøde.

-Databruddet har betydet, at vi har fået styr på vores processer og i hele organisationen er ekstra omhyggelige med at håndtere persondata korrekt. Det må ikke ske igen, siger chefredaktør Søren Lauridsen.

Link: FAQ: Læk af cpr-numre

Har du spørgsmål til Socialpædagogernes håndtering af data? Så skriv til dataansvarlig@sl.dk

Hvis du har spørgsmål til sagen, kan du kontakte chefredaktør Søren Lauridsen på sln@sl.dk

Bliv medlem