Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

FAQ: Læk af cpr-numre

Ved en fejl er medlemmets cpr-nr. blevet trykt på bagsiden af Socialpædagogen nr. 4 som medlemmerne har modtaget med posten derhjemme. Det er en meget beklagelig fejl, der er sket. Her kan du finde svar på en række af de spørgsmål, der kan rejse sig i den forbindelse.

Hvad er der sket?

Ved en fejl er modtagerens cpr-nr. trykt sammen med adressemærkatet på bagsiden af Socialpædagogen nummer 4. Bladet omdeles fra 20. til 26. april. Dit cpr-nr. er kun skrevet på det blad, du selv har modtaget

Hvem har kunnet se mine data?

Det kan ikke udelukkes, at ansatte på trykkeriet eller i posten har set cpr-nr. i distributionsprocessen. Trykke- og pakkeprocessen foregår dog primært maskinelt og det er derfor vores vurdering, at det reelt er postbuddet, der har haft en realistisk chance for at se cpr-nr. Vi har naturligvis sørget for, at dine data er slettet hos trykkeriet og andre, der har håndteret bladet.

Hvad skal jeg gøre?

Inden du kasserer fagbladet opfordrer vi til, at du river bagsiden itu eller overstreger cpr-nr. først. Hermed minimerer du risikoen for, at andre kan se oplysningerne.

Hvorfor har jeg ikke fået besked?

Vi har sendt de berørte abonnenter en mail. Hvis du ikke har modtaget mailen, så tjek eventuelt om vores mail kan være røget i dit spamfilter. Hvis det ikke er tilfældet, så send os meget gerne en mail på medlem@sl.dk, så vi kan undersøge, om vi har de rette data.

Medlemmer uden en registreret mail får en besked i eboks snarest.

Hvilken risiko indebærer det for mig?

Et lækket CPR-nr. kan rejse bekymring om identitetstyveri. Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det faktisk svært at misbruge cpr-nr. til at købe varer eller oprette lån på nettet. Det skyldes, at sikkerheden langt de fleste steder i dag er udvidet med NemID, sikkerhedskoder pr. SMS mv., som gør det svært at misbruge din identitet udelukkende ved brug af cpr-nr.

Læs mere hos Det Kriminalpræventive Råd

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om eller oplever misbrug?

Men hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet misbrugt i forbindelse med dette cpr-nr-læk, så skal du melde det til politiet og derpå til Socialpædagogerne.

Man er i udgangspunktet godt beskyttet, hvis man udsættes for identitetsmisbrug, fordi man sjældent hæfter for aftaler, man ikke selv har indgået.

Hvis misbruget pga. vores fejl vil Socialpædagogerne være erstatningsansvarlig.

Du kan finde mere information hos Datatilsynet.dk, som giver konkret rådgivning og hjælp.

Du kan også selv spærre adgang til kreditmisbrug. Det kan ske på:

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Identitetstyveri/Kreditadvarsel

 

Kan jeg få erstatning hvis jeg bliver udsat for misbrug?

Ja, hvis du har fulgt vores opfordring og fjernet cpr.nr. fra bladet, og alligevel bliver udsat for misbrug vil Socialpædagogerne kunne være ansvarlig, hvis misbruget kan føres tilbage til vores databrud.

Hvor kan jeg klage?

Socialpædagogerne har selv indberettet dette alvorlige databrud til Datatilsynet den 22. april. Men du har fuld adgang til at klage til Datatilsynet, idet det er dine persondata, der har været omfattet af databruddet. Du findes klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: Datatilsynet.dk

Hvordan kan det ske?/hvad gør I nu?

Det er en menneskelig fejl. Fejlen skete, da vi lavede et udtræk af abonnenter fra vores medlemssystem. Filen med modtagere sendes til forsendelsesfirmaet, der påtrykker modtageroplysninger på bladene.

Det må selv sagt ikke ske. Vi har derfor gennemgået vores procedurer og taget initiativer, som sikrer at det ikke kan ske igen. Den slags brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet, og har vi naturligvis gjort.

Hvor længe har I vidst det?

Vi blev oplyst om fejlen sent tirsdag den 20. april. Derefter gik vi i gang med at opklare, hvem der er omfattet af datalækket. Så snart modtagerne var identificeret og deres mailadresser fundet, sendte vi information til de relevante og meldte bruddet til Datatilsynet.

Hvem er mit cpr-nr. sendt til - er det sendt til andre end mig?

Cpr-nr. er kun skrevet på det blad, du selv har modtaget.

Er fejlen sket på flere blade?

Nej, det drejer sig udelukkende om Socialpædagogen nr. 4, som er udsendt i denne uge. I den mail, vi har sendt til de berørte medlemmer står, at det handler om blad nr. 5, men det er ikke korrekt. Nr. 5 udkommer først i maj. Det er kun blad nr. 4 det gælder.

Hvorfor skriver I hvad jeg skal gøre - I har jo lavet fejlen?

Ja, fejlen er alene Socialpædagogernes ansvar og vi beklager dybt, at det er sket. Når vi skriver, hvad du kan gøre, er det fordi databruddet på den måde kan begrænses. Og det er vi forpligtet til at oplyse.

Hvorfor opbevarer I overhovedet mit cpr-nr.?

Som fagforening skal vi kunne indberette kontingent betaling til SKAT. Derfor har vi dit cpr-nr. registreret.