Gå til indhold

Medlemstilbud

Stor medlemskonference styrker fagligheden på tværs

Den socialpædagogiske kernefaglighed er på dagsordenen, når de faglige selskaber inviterer medlemmer på tværs af hele socialområdet til konference til oktober. Her giver oplægsholdere og workshops viden og værktøjer til socialpædagogers arbejde med kommunikation og motivation

11. maj 2021

Artikel
Nyhedsbrev_Tværgående_konference_1080x1080_v4.png

Forfatter: Lea Holtze

Hvordan tager vi afsæt i, hvor mennesket er? Og hvordan skaber og motiverer vi børn, unge og voksne til udvikling og til at se muligheder og skabe forandringer i deres liv?

Det er nogle af de spørgsmål, socialpædagoger stiller sig selv og hinanden i hverdagen. Den 27.-28. oktober giver oplægsholdere og workshops nogle af svarene. Det sker, når forbundets seks faglige selskaber inviterer til medlemskonference under overskriften ’Motivation og kommunikation som værktøjer til at skabe forandring’.

– Uanset hvilket område, man arbejder inden for som socialpædagog, har vi vores kernefaglighed og en del af vores metoder til fælles. Samtidig er den fælles konference en unik mulighed for at lære af hinandens forskellige tilgange og faglige problemstillinger på tværs af vores fag. Det kan være med til at inspirere os i det daglige arbejde og dermed udvikle vores faglighed. Derfor glæder jeg mig og håber, at der kommer medlemmer på tværs af alle målgrupper og arbejdsområder, siger Verne Pedersen.

Se hele programmet

Du kan se programmet for konferencen her. Tilmeldingen til konferencen åbner den 2. juni, og der er et begrænset antal pladser.

Du tilmelder dig på sl.dk

Centrale fagfolk på programmet

På konferencen, der løber over to dage, kan deltagerne bl.a. møde Dorthe Birkmose, der holder oplæg om motivationsarbejde med afsæt i sin nye bog ’Mennesket er motiveret. Perspektivskifte og paradigmevalg’. Per Isdal fortæller deltagerne om ’medfølelsens pris’, når arbejdslivet er dedikeret til at hjælpe andre mennesker – og Louise Brückner Wiwe holder oplæg om motivationsarbejde og kommunikation med udgangspunkt i at møde mennesket der, hvor hun/han er.

Derudover vil der være en lang række andre centrale fagfolk og eksperter inden for socialpædagogikkens felt såvel som workshops om tilgange og metoder inden for specifikke målgrupper og indsatser.

Konferencen kredser om, hvordan socialpædagoger med god kommunikation og de rette værktøjer lykkes med at arbejde motiverende med mennesker i udsatte positioner og skaber positiv udvikling. Og programmet er sammensat af medlemmerne selv, som er repræsenteret i forbundets seks faglige selskaber.

Vitaminer til faget og fagligheden

– Vi har stor respekt for, at socialpædagoger kommer til en konference, hvis programmet er aktuelt og relevant i deres daglige arbejde. Og kommunikation og motivation er væsentlige elementer, som kendetegner socialpædagogikken, siger Verne Pedersen, der håber, at deltagerne får masser af inspiration og også ny viden med hjem, som de bruger i det daglige arbejde, og som de kan dele med kollegerne på arbejdspladsen.

– Jeg glæder mig selv til at få nye perspektiver på og deltage i diskussioner om vores fag og faglighed. Det er også vigtigt for mit arbejde for at have fingeren på pulsen. Og efter mere end et år med corona bliver det i det hele taget noget helt specielt at samles igen, siger hun.

Den fælles konference er en unik mulighed for at lære af hinandens forskellige tilgange og faglige problemstillinger på tværs af vores fag. Det kan være med til at inspirere os i det daglige arbejde og dermed udvikle vores faglighed.

Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne
Bliv medlem