Gå til indhold

Ny lederformand

Lederne skal have en stærkere stemme

Som nytiltrådt formand for Socialpædagogernes lederlandsudvalg vil Mie Karleby arbejde for at give lederne en stærkere stemme i forbundet. 'Som socialpædagogisk leder skal man aldrig være i tvivl om, at man har et forbund, der står bag én og kæmper for fagligheden'

31. maj 2021

Artikel
Mie_Karleby_4_HIGH.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Til daglig er hun forstander på Botilbuddet Kamager i Kastrup. Og fra og med det seneste landsmøde i Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion, der blev afholdt 18. maj, er Mie Karleby nu også formand for lederlandsudvalget, hvor hun de seneste år har været næstformand og nu afløser Helle Riis på formandsposten.           

– Jeg glæder mig til at bruge min energi og tid på at sætte lederne på dagsordenen, for mit helt store ønske er, at socialpædagogiske ledere får en stærkere stemme i vores forbund, siger hun.

Selv er Mie Karleby en stor fortaler for faglig ledelse, og det at have socialpædagogiske ledere på socialpædagogiske tilbud er en af hendes mærkesager.

– Faglig ledelse handler for mig om at have den socialfaglige viden med i sit ledelsesarbejde, så man hele tiden træffer beslutninger, som er etisk, moralsk og fagligt forsvarlige. Men det kan være svært i en tid, hvor man som leder skal stå på mål for rigtig mange besparelser, der er svære at forsvare rent fagligt. Her er det afgørende, at man mærker, at man har en fagforening, der står bag en, og som kan bakke op om at holde fast i den faglige tilgang, hvor det ikke kun handler om tal og økonomi, siger Mie Karleby.

Tre prioriterede områder

På landsmødet blev der lagt planer for de kommende års aktiviteter og indsatser på lederområdet i Socialpædagogerne. Her fremhæver Mie Karleby særligt tre områder: Det lokale lederarbejde, ledernes arbejdsmiljø og uddannelse:

– Der er bred enighed om, at vi gerne vil styrke det lokale lederarbejde i kredsene, hvor vi opfordrer til, at der lægges flere ressourcer i lederarbejdet. Det kunne fx være, at man i kredsene laver en plan for, hvordan man byder nye ledere velkommen, at man etablerer ledernetværk og sikrer, at man som leder bliver sat i kontakt med andre ledere, som man kan netværke med, siger hun.

Omkring ledernes arbejdsmiljø er der ifølge Mie Karleby også behov for, at man sætter fokus på de arbejdsvilkår, socialpædagogiske ledere har.

– Det er en kæmpe udfordring, at mange af vores ledere arbejder op mod 60 timer om ugen og forventes at svare på mails 24/7. Det arbejdspres er en udfordring, vi er nødt til at tage fat på, og det ligger jo også fint i forlængelse af kongresbeslutningen ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’.

Ledelse i kompleksitet

Endelig er der i lederlandsudvalgt planer om at gentage uddannelsesforløbet ’Ledelse i kompleksitet’, der blev gennemført i 2019/2020.

– Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på det forløb, så det vil vi gerne genoptage med både et øst- og et vestforløb. Endelig har vi planer om at bruge nogle af de gode erfaringer, vi har høstet under coronapandemien, så vi også fremadrettet vil benytte digitale tilbud som fx webinarer eller virtuelle temadage. Det har mange af os fået smag for, og vi skal jo tage det gode med videre, siger Mie Karleby.

sl.dk/ledere kan du læse mere om lederlandsudvalget.                 

Lederlandsudvalgets beretning

Vil du vide lidt om, hvad Socialpædagogernes lederlandsudvalg arbejder med? Så kan du nu læse den seneste skriftlige beretning, der giver et godt overblik over, indsatsen i 2019-2021.

Læs Lederlandsudvalgets skriftlige beretning 2019-2021

Bliv medlem