Gå til indhold

OK21

Socialpædagoger: Derfor stemmer vi til OK21

Den sidste underskrift satte forleden punktum for overenskomstforhandlingerne, og nu skal Socialpædagogernes medlemmer til urafstemning om resultatet. Her deler tre socialpædagoger deres tanker om OK21 og hvorfor de stemmer

10. marts 2021

Artikel
Derfor stemmer vi.png

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Lønstigninger, mere pension og forbedret arbejdsmiljø. Det er nogle af de emner, Socialpædagogernes 39.000 medlemmer skal tage stilling til, når de fra torsdag d. 11. marts og 19 dage frem har mulighed for at stemme om overenskomstresultatet ved urafstemning.

Medlemmerne Lars Mørk Hemmingsen, Birgit Breindahl og Ulrich Kristensen, der arbejder indenfor hver deres fagområde, har forskellige holdninger til resultatet. Men de er enige om én ting. Det er vigtigt at stemme.

Lars Mørk Hemmingsen, 49 år, socialpædagog på bosted for voksne borgere med udviklingshæmning i Allerød

Hvad er du glad for ved OK21?
– Når man tager situationen i samfundet i betragtning, er lønstigningen på lidt over 5 pct. et godt resultat. Man kan dårligt forvente mere under corona, hvor mennesker mister deres jobs og selvstændige nærmer sig konkurs. Der har vi som offentligt ansatte været ret trygge i vores ansættelser. Nogle vil nok brokke sig over, at det ikke bliver til mere løn, når nu der har været så meget brug for os under krisen, men jeg synes ikke, tiden er til strejker og protester, når vi ved, hvad andre dele af arbejdsmarkedet går igennem. Og vi får heller ikke mere i løn ved at vende folkestemningen imod os.

Er der noget, du er ærgerlig over?
– Ikke omkring OK-resultatet, men i et bredere perspektiv kan det godt irritere mig, at vi som socialpædagoger stadig er markant dårligere lønnet end andre faggrupper med samme længde uddannelse som os. Men du kan ikke udligne løngabet fra den ene OK-forhandling til den anden. Det bliver i det hele taget svært at banke offentligt ansattes løn i vejret, når de skal tages fra skatteborgernes lommer. 

Hvorfor skal man stemme?
– For at bruge sin indflydelse. Vi kender alle sammen dem, der går og brokker sig uden at gøre noget ved det. Hvis du stemmer, er det nemmere at have en reel holdning bagefter.

OK-FORHANDLINGER 2021

Birgit Breindahl, 58 år og familiebehandler på Familiecenter Kalvehave, et familiebehandlingstilbud med dag- og døgnbehandling i Vordingborg Kommune. TR for otte medlemmer.

Hvad er du glad for?
– Jeg er glad for, at det lykkedes at få en lille reallønsfremgang. Derudover er jeg også godt tilfreds med, at man fik løftet lønningerne i bunden, for det betyder også noget for dem, der er højere oppe på løntrinnene. Det, at man har fokus på at løfte i flok, viser, at hele kongstanken omkring at være et fagforbund stadig har sin berettigelse i dag. Det er udtryk for, at den solidariske tankegang fortsat lever.  

Hvad er du ærgerlig over?
– Jeg er ærgerlig over, at jeg i 2021 stadig ikke har oplevelsen af, at der skabes særligt konkrete tiltag for seniorerne. Jeg er med på, at der et øget fokus på trivsel. Og de fem årlige seniordage fra 58 år kan vi heller ikke klage over. Men der er mange på 60 år og derover, som man godt kunne gøre mere for. Jeg er bekymret for den gruppe af seniorer, der oplever, at tingene går for stærkt, med nye og flere krav om forandring og fleksibilitet, nye IT-systemer og nye arbejdsgange. Derfor havde jeg ønsket mig et udtalt fokus på seniorernes vilkår og trivsel, hvor man stillede skarpt på, hvad arbejdspladsen skulle yde for dem, udover hvad der står i arbejdsmiljøloven. Hvis ikke man husker deres udfordringer, risikerer vi, at mange seniorer vil føle sig skubbet gradvist ud af arbejdsmarkedet, selvom de har flere år til pensionen. Og det er ikke fair overfor nogle, som har været i faget i mange år.

Hvorfor skal man stemme?
– Som medlem har du ret til at stemme, men jeg synes også, du har en pligt – særligt hvis du er interesseret i at værne om den danske model. Din stemme handler om fællesskab og vores demokratiske forpligtelse overfor hinanden.

Ulrich Kristensen, 51 år, socialpædagog på Støttecenter Skovbrynet, et socialpsykiatrisk støttecenter under Svendborg Kommune

Hvad er du glad for ved OK21?
– At aftalen holder sig nogenlunde over prisudviklingen i samfundet. Mine udgifter til regninger, mad og lån er jo de samme i morgen, så på den led er det vigtigt, at vores lønninger følger med. Men i et år med coronakrise, var intet jo givet på forhånd.

Hvad er du ærgerlig over?
– Jeg synes godt, vi kunne have solgt os selv dyrere, når arbejdsgiverne kommer med krav om en treårig overenskomst. Jeg er godt klar over, at pengene er små i år som følge af corona, men jeg havde alligevel håbet, at vi kunne rykke ved den ulighed, der er mellem os og andre professionsbachelorer. For jeg har aldrig forstået, hvorfor vi fra startlønnen er lavere placeret end fx lærere og socialrådgivere. Fra min egen hverdag i socialpsykiatrien arbejder jeg desuden med andre faggrupper, der får nogle tillæg, jeg ikke selv får, fordi deres forbund har tilkæmpet sig dem. Det havde jeg også håbet, vi kunne lave om på.

Hvorfor er det vigtigt at stemme?  
– Når man har valgt at være medlem af et fagforbund, synes jeg man er forpligtet til at involvere sig demokratisk med sin stemme. Det giver heller ikke mening at brokke sig, hvis ikke man deltager i medlemsdemokratiet.  

Læs hvad resultaterne betyder for dig.

Bliv medlem