Gå til indhold

OK21

Det betyder OK21 for dig, som er leder

Lønstigninger, forhøjet pensionsprocent – og nye muligheder for, at ledere tilbydes uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Det er nogle af resultaterne i de overenskomster, Socialpædagogerne har forhandlet på plads på det offentlige område

10. marts 2021

Artikel
OK-RESULTATER FOR LEDERE_1128x600.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Efter uger med intense forhandlinger og måneder med indledende forberedelser er alle overenskomster nu i hus – og torsdag den 11. marts åbnede urafstemningen, så nu er det medlemmernes tur til at stemme ja eller nej til resultatet. Der kan stemmes frem til den 30. marts kl. 12.

Vi giver dig her et overblik over de vigtigste resultater i forhandlingerne på hhv. det kommunale, regionale og statslige område – med fokus på, hvad det betyder for dig, som er leder.

Lønnen stiger

På alle tre områder – det kommunale, det regionale og det statslige – er der lønstigninger i vente for alle medlemmer ansat i det offentlige. Et resultat, som forbundsformand Benny Andersen betragter som en succes:

– Vi har sikret, at alle medlemmer får en reel lønstigning – og det har været målet i disse forhandlinger. Vi har haft et svært udgangspunkt fordi fordi vi står midt i en coronakrise, og der er stor usikkerhed omkring økonomien.

De generelle lønstigninger på 5,2 pct. plus resultatet af Socialpædagogernes egne forhandlinger betyder i grove træk, at alle medlemmer er sikret en lønstigning over de næste tre år, så månedslønnen for de fleste vil stige med omkring 1.600 kr. i oktober 2023.

Har man en anciennitet på over ti år, vil man have en månedsløn, som er steget med godt 1.800 kr. i oktober 2023.

Det betyder OK-aftalerne

Hvis du vil orientere dig i overenskomstresultaterne, inden du stemmer, finder du en samlet oversigt over, hvad det betyder for dig, hvad enten du er ansat kommunalt, regionalt eller statsligt.

Få alle resultaterne på sl.dk/ok21

Forbedret psykisk arbejdsmiljø

Ved OK21-forhandlingerne er parterne blevet enige om at styrke indsatsen om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i den kommende overenskomstperiode. Således videreføres arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i regi af SPARK i kommunerne og Ekspertrådgivningen i regionerne.

Også uddannelse af ledere indgår i aftalen, hvilket har været et stort ønske fra bl.a. Socialpædagogerne. Det er nu aftalt, at parterne i den kommende overenskomstperiode vil udvikle og tilbyde en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar.

Aftalen er inspireret af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten, der blev igangsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018 på det statslige område. Evalueringen af den statslige lederuddannelse har vist, at ledere, der deltager i uddannelsen, er bedre klædt på i forhold til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø samt at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

– Vi er rigtig glade for, at det fremover også er ledere på det kommunale og regionale område, der bliver tilbudt relevant uddannelse – for vi ved, hvor vigtigt det er, at vores ledere bliver godt klædt på i forhold til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø, siger Benny Andersen.

Formålet med uddannelse af ledere er at bidrage til, at lederen i sin daglige ledelse får supplerende kompetencer til at udvikle det gode psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejdere, ledergruppen, organisationer og for sig selv. Uddannelsen skal vægte arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Og udover aftalen om uddannelse af ledere vil partnere også udvikle og tilbyde en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet med denne uddannelse er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Pension til ledere på det kommunale område

Til lederne på det kommunale område er der aftalt en forhøjelse af pensionsprocenten på 0,60 procentpoint, så pensionen er 17,02 pct. Der bliver også indført en fritvalgsordning, så lederne kan vælge at få udbetalt de 0,60 pct. som løn.

Denne forbedring dækker også reglementsansatte og tjenestemænd. For de to sidstnævnte gruppers vedkommende sker udmøntningen i form af forhøjelse af fritvalgstillægget.

Grundlønstillæg på det regionale område

For ledende værkstedspersonale på det regionale område er der aftalt et grundlønstillæg på 88 kr. mere pr. måned svarende til 1.000 kr. årligt (31.3.2018 niveau) for basisgruppen, mellemledere og ledere. Det nye grundlønstillæg lægges oveni de generelle lønstigninger.

Derudover forhøjes pensionen for basisgruppen med 0,27 procentpoint til i alt 14,37 pct., og for lederne er der en forhøjelse af pensionen på 0,1 procentpoint. Pensionen for mellemledere er herefter 15,1 pct. og for ledere 16,0 pct.

Få et samlet overblik over OK21 på sl.dk/ok21

OK-FORHANDLINGER 2021

Hvad sker der nu?

Hvad
Hvis du er stemmeberettiget, kan du stemme om den aftale, Socialpædagogerne har forhandlet med arbejdsgiverne. Du er stemmeberettiget, hvis du er ansat på en af de omfattede overenskomster. 

Du kan finde mere information om, hvad der er aftalt for den overenskomst der gælder for dig  på sl.dk/ok21.

Hvornår
Afstemningen sluttede den 30. marts kl. 12.
Hvis du er stemmeberettiget, har du fået et brev i din e-Boks den 11. marts med link til afstemningen. 

Hvordan
Urafstemningen foregår digitalt. Du logger ind med Nem-ID på det link, du har fået tilsendt via e-Boks. Du skal stemme ja eller nej til resultatet.

Bliv medlem