Gå til indhold

OK21

OK21: Aftale for regionalt ansatte på plads

Efter knap et døgns forhandlinger sikrer ny overenskomstaftale vækst i reallønnen for regionalt ansatte socialpædagoger

20. februar 2021

Artikel
benny_socialpsyk.jpg

Forfatter: Søren Lauridsen

Tidligt lørdag morgen blev der indgået ny overenskomstaftale mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet - fagforbundene for de regionalt ansatte, herunder Socialpædagogerne.

Aftalen, der blev indgået efter knap et døgns forhandlinger, sikrer regionalt ansatte en vækst i reallønnen ligesom aftalen på det kommunale område, som blev indgået forrige weekend.

Med dagens overenskomstaftale er de regionalt ansatte sikret generelle lønstigninger på 5,02 procent fordelt over de næste tre år.

Dertil kommer blandt andet en pulje på 0,45 procent til Socialpædagogernes egne forhandlinger med Danske Regioner, der venter i den kommende uge. Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 procent, svarende til rammen på det kommunale område. 

Forhandlingerne blev ført af Forhandlingsfællesskabet, der er en sammenslutning af de fagforeninger, der har ansatte i kommunerne, regionerne og staten. Socialpædagogernes formand Benny Andersen sad med ved forhandlingerne og er overordnet tilfreds med, at der er sikret vækst i reallønnen trods samfundsøkonomisk krise på grund af Corona.

- Den økonomiske ramme blev lagt med forliget på statens område. Og de her forhandlinger har været svære og præget af den usikkerhed, der er om økonomien på grund af corona. Men indenfor de muligheder, så synes jeg vi har opnået et godt resultat. Og vi lykkedes med at sikre de regionalt ansatte samme generelle lønstigninger som i kommunerne. Vi har sikret midler til vores egne overenskomster med Danske Regioner, den største pulje på det regionale område i nyere tid. Og igen har vi sikret, at når samfundet og økonomien kommer i vækst igen, så følger vores medlemmers løn med på grund af reguleringsordningen, siger Benny Andersen.

Ud over en pulje til organisationsforhandlinger, er der også afsat puljer til lavt- og ligelønsregulering som på det kommunale område og som tilfældet var ved OK18.

- Det er et vigtigt signal. Vi ved godt at det ikke er ved overenskomstforhandlingerne, vi kommer til at udjævne den forskelsbehandling, et fag som vores er udsat for af historiske årsager. Men det er en vigtig markering af, at der er en forskel, som vi arbejder videre på at få fjernet, siger Benny Andersen.

Aftalen indeholder desuden en række foranstaltninger på arbejdsmiljøområdet, og der er enighed om at udvikle og videreføre en række initiativer:

 • Ekspertrådgivning med fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøforum,
 • en lederuddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø,
 • en fælles uddannelse for Leder/TR/AMR i psykiskarbejdsmiljø

Aftalen sendes i marts til urafstemning blandt de berørte medlemmer sammen med aftalerne på det statslige og kommunale område.

Det indeholder aftalen også:

 • Indførelse af Tryghedspulje, der har til formål at yde støtte til foranstaltninger for afskedigede
 • Forbedring af muligheden for at holde sorgorlov
 • Der er afsat midler til at mindske beskæftigelseskravet til 5 måneder for at få pension (såkaldt pensionskarens), hvilket nogle medlemmer af Socialpædagogerne også får glæde af.
 • En kampagne med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling skal inddrage medarbejdernes grønne idéer.
 • Der er aftalt en fornyelse af rammeaftalen om seniorpolitik med en række indsatser for at understøtte en fælles målsætning om at fastholde seniorer

DET VIDERE FORLØB

I løbet af den næste uge afslutter Socialpædagogerne sine egne forhandlinger for følgende overenskomster:

 • 22. februar: Omsorgs- og pædagogmedhjælperne
 • 24. februar: Lederoverenskomsten, PFF-overenskomsten og overenskomsten for særlige stillinger
 • 27. februar: Tre overenskomster med Danske Regioner

Se videoen: Forstå overenskomsten på 2 minutter

Ok-forhandlinger 2021

Bliv medlem