Gå til indhold

corona

Kan jeg blive sat til at udføre coronatest?

Fra arbejdspladser rundt omkring i landet hører vi om socialpædagoger, som bliver bedt om at teste borgere for COVID-19. Andre er blevet bedt om at teste kolleger. Hvordan er du som medarbejder stillet i denne situation? Læs her

11. februar 2021

Artikel
coronavirus.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Loven giver mulighed for, at arbejdspladser selv udfører tests, så længe arbejdsgiver sikrer, at den som udfører testen er ”behørigt uddannet og autoriseret”. Om man som medarbejdere kan sige nej til at løse opgaven afhænger af, hvem man bliver bedt om at teste.

Borgere
Det er Socialpædagogernes opfattelse, at opgaven med at teste borgere kan betragtes som en del af det pædagogiske arbejde på linje med andre sundhedsfaglige opgaver.

Så ja, man kan godt blive pålagt at teste borgere. Samtidig er det forbundets holdning, at testopgaven bør foregå ad frivillighedens vej og at man finder lokale løsninger, der passer alle parter. Som med andre sundhedsfaglige opgaver gælder desuden, at man som medarbejder skal være tilstrækkeligt instrueret i den specifikke opgave.

”Hvis arbejdsgiver ønsker at anvende egne ansatte til at foretage test på arbejdspladsen, må arbejdsgiver sikre, at de er behørigt uddannet og autoriseret, og dette gælder også, hvis test i øvrigt ønskes gennemført i rent privat regi”. Det står der i Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v 

Kolleger
Når det gælder test af kolleger, mener Socialpædagogerne derimod ikke, at det er en opgave, som lederen kan pålægge medarbejdere. Ifølge forbundets vurdering ligger det at skulle teste sin kollega ikke inden for det socialpædagogiske arbejde. Medarbejderne er ansat til at varetage omsorgen for borgerne (hvor testning kan være en del af arbejdet).

Man kan sige nej til at blive testet af en kollega
Bliver man tilbudt at blive testet af en kollega kan man sige nej tak. Det fremgår af lovens § 4, at ”udføres en pålagt test på arbejdspladsen af ansatte eller af arbejdsgiveren, kan en ansat, som ikke ønsker at blive testet af kolleger eller arbejdsgiver, under forudsætning af, at formålet ikke forspildes helt eller delvist derved, blive testet uden for arbejdspladsen”.

Find flere spørgsmål og svar om corona på sl.dk/nyt/corona

Bliv medlem