Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Dialog kan mindske smerter på arbejdet

Smerter er ofte tabu på arbejdspladsen, selvom undersøgelser viser, at mange har ondt i kroppen. Men systematisk dialog om smerter kan virke forebyggende, viser forskning. Første skridt er at stille det enkle spørgsmål: Hvordan har du det?

14. december 2021

Artikel
Marie-Birk-Jørgensen.gif
Ifølge Marie Birk Jørgensen, leder for rådgivning af ergonomisk og teknisk arbejdsmiljø hos Arbejdsmiljø København , er smerter i arbejdet stadig tabu på mange arbejdspladser. Opfattelsen er ofte, at det at have ondt i kroppen er en privatsag.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Som leder er du sikkert vant til at tale med medarbejderne om stress, arbejdspres, vold og trusler og følelsen af aldrig at have tid nok. Men husker du også ind imellem at spørge ind til, hvordan kroppen har det?

Ifølge Marie Birk Jørgensen, der er leder for rådgivning af ergonomisk og teknisk arbejdsmiljø hos Arbejdsmiljø København og tidligere seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), er smerter i arbejdet stadig tabu på mange arbejdspladser. Opfattelsen er ofte, at det at have ondt i kroppen er en privatsag.

– Vi ved fra forskningen, at spørger man en leder om, hvor mange der har problemer med smerter på en arbejdsplads, så får man kun afdækket ca. en femtedel af problemstillingen. Smerter er ofte et tabu og noget, man ikke rigtig taler om. Måske fordi man som medarbejder ikke vil fremstå svag, hvis man viser, at man faktisk har ondt, siger Marie Birk Jørgensen. 

Har man smerter i jobbet, så performer man ikke halvt så godt, så det er vigtigt at få taget hånd om nogle problemstillinger, der kan påvirke kerneopgaven

Marie Birk Jørgensen, leder for rådgivning af ergonomisk og teknisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø København

Piller for at klare jobbet

I Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse fra 2020 svarer 45 pct. af de adspurgte medlemmer, at de inden for det sidste år har opsøgt læge pga. muskelsmerter – og hver fjerde svarer, at de inden for det seneste år har taget smertestillende medicin mere end 20 gange for at kunne gennemføre en arbejdsdag.

– Når så mange medarbejdere giver udtryk for, at de oplever smerter i hverdagen, er det vigtigt at få sat det på dagsordenen. Og første skridt må være at få et billede af, hvor udbredt det er. Her spiller lederen en helt afgørende rolle, siger Marie Birk Jørgensen.

Flere studier viser nemlig, at systematisk dialog om smerter på jobbet kan virke forebyggende på både smerter og smerterelateret sygefravær. Derfor vil de på de arbejdspladser, hvor smerter kan have konsekvenser for arbejdet, være en god investering at tale om smerter på jobbet med jævne mellemrum, lyder det fra Marie Birk Jørgensen, som derfor foreslår, at man som noget af det første laver en undersøgelse blandt medarbejderne:

– Man kan fx stille spørgsmål som fx ’hvor mange gange har du inden for den sidste uge haft ondt et sted på kroppen’? og ’hvor mange gange bruger du medicin for at kunne klare dit arbejde?’ På den måde får man et overblik over, hvor meget smerter fylder.

Sæt kryds på kroppen

Næste skridt er at tale åbent om smerter. Fx i forbindelse med personalemøder, hvor Marie Birk Jørgensen har et godt bud på, hvordan man får taget hul på den vigtige snak:

– Find et billede af et helt menneske og hæng det op på væggen. Bed så alle medarbejdere om at sætte et kryds på billedet lige der, hvor man kan mærke på kroppen, at man er på arbejde. Når det så viser sig, at der fx er rigtig mange krydser oppe på højre skulder eller i lænden, får man et billede af, hvor problemet er størst, siger hun.

Ved at identificere, hvor smerterne sidder, er det lettere at tage dialogen kollektivt om, hvornår og hvor smerterne opstår i arbejdet.

– Det er ikke nødvendigvis selve arbejdsopgaven, der skaber smerten, eller udgør problemet. Men man har brug for at identificere, hvad der gør ondt, og hvilke bevægelser der fremkalder smerter. Først der kan man begynde at handle forebyggende. Og man skal jo huske, at har man smerter i jobbet, så performer man ikke halvt så godt, så det er vigtigt at få taget hånd om nogle problemstillinger, der kan påvirke kerneopgaven, siger hun.

Regelmæssig snak

Når man først har åbnet op for boksen om at tale om smerter, er det vigtigt, at man som leder følger op med en vis regelmæssighed, lyder det fra Marie Birk Jørgensen.

– Det skal være legalt at tale om smerter, også selvom man bevæger sig tættere på det enkelte menneske, når man spørger ind til kroppen. Men man kan jo øve sig i at sige ’hvordan har du det?’ i stedet for ’hvordan går det?’.

Allerbedst er det, hvis det bliver lige så naturligt at tale om smerter og om kroppens signaler, som det er at snakke om stress, psykisk arbejdsmiljø og samarbejde.

– Det kræver lidt en kulturforandring. For mens de fleste efterhånden anerkender, at stress er et fælles ansvar og noget, en leder også skal forholde sig til, så står det anderledes til med smerter. For der ligger en masse fordomme omkring, hvad smerter er for en størrelse, og det kan måske opfattes svagt, brokkende og martyragtigt, hvis man siger, at man har smerter. Men dialog og åbenhed er helt afgørende, hvis man vil forebygge smerter i arbejdet.

Fem tips til en god dialog om smerter:

1) Læg dialogen i kalenderen som en fast aftale, så du fx taler smerter med hver enkelt medarbejder som en fast del af løbende en til en-samtaler.

2) Forbered jer. Fx kan du bede medarbejderen om at analysere sin arbejdssituation og komme med konkrete forslag til justeringer. Som leder kan du sørge for at følge op på de aftaler, der blev indgået ved seneste dialog og sikre, at aftalerne følges op og implementeres.

3) Stil de enkle spørgsmål: ’Hvordan har du det?’. ’Hvad kan du selv gøre som medarbejder for, at det bliver bedre?’. Analyser de konkrete situationer, hvor medarbejderen oplever udfordringer – sammen med medarbejderen. Og slut fx af med at sige: ’Som leder kan jeg gøre XXX, hvad synes du om det?’

4) Afslut jeres snak med en plan for, hvad du som leder – og medarbejderen – hver især skal gøre for at gøre situationen bedre. Gerne skrevet ned.

5) Husk opfølgning. Det, I har aftalt, skal følges op med handling. Overvej om de justeringer, I er nået frem til, kan gavne andre på arbejdspladsen – og del det evt. på næste teammøde, så andre også kan lære af det.

Kilde: ’Dialog – en simpel vej til at mindske smerter på arbejdet’ af Marie Birk Jørgensen, Arbejdsmiljø København og Andreas Holtermann, NFA, i antologien ’Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen’ udgivet af DA og FH.

 

 

Fysisk arbejdsmiljø

På Socialpædagogernes hjemmeside kan du læse mere om fysisk arbejdermiljø og få gode råd om ergonomi og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. 

Læs med på sl.dk 

Bliv medlem