Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler blandt andet om tunge løft, indeklima, arbejdspladsens indretning mv.

Fysisk arbejdsmiljø handler om arbejdsstedets indretning, om tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, indeklima, om de stoffer og materialer, du evt. kommer i kontakt med, om støj, om lys, arbejdsstillinger med videre. Hvad der er relevant for netop dig afhænger af, hvor du arbejder, herunder om du arbejder i borgerens hjem, på et værested, et døgntilbud, et dagtilbud, eller du er familieplejer og arbejder i eget hjem.

Gennem et sundt og sikkert fysisk arbejdsmiljø kan vi medvirke til at forebygge nedslidningsskader relateret til arbejdet, og andre sygdomme, der skyldes et dårligt fysisk arbejdsmiljø.

Det fysiske arbejdsmiljø er reguleret ved lov i Arbejdsmiljøloven. Loven er suppleret af vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Hvis de fysiske forhold ændrer sig på arbejdspladsen, eller hvis der kommer nye opgaver, er det vigtigt, at der bliver taget stilling til, om det har en indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø. Som hjælp kan med fordel tages udgangspunkt i APV’en

Gode råd om ergonomi

Fysisk sundhed og et godt arbejdsmiljø hænger sammen - det handler bl.a. om ergonomi, fysisk aktivitet og at undgå overbelastning og nedslidning af muskler og led. Du kan finde viden om ergonomi og guide til forflytning på Arbejdsmiljøweb: Krop og sundhed på arbejdspladsen

Forebyg muskel- og skeletbesvær (MSB) på arbejdspladsen. Materialet "Tag snakken - Bryd vanerne" kan støtte i at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Nye veje til den gode forflytning

Du kan finde inspiration og vejledning fra Branchefællesskabet, Velfærd og Offentlig administration

Download pjecen (pdf)