Gå til indhold

Uddannelseskrav

Knap 3 ud af 10 forsøg på at rekruttere en socialpædagog fejler

Når arbejdsgivere i kommuner og regioner søger efter en socialpædagog, lykkes det i mange tilfælde ikke. Merit er en del af løsningen på de stigende rekrutteringsudfordringer, mener forbundsformand Benny Andersen

9. november 2021

Artikel
rekruttering_colourbox_1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze

’Botilbud søger erfaren socialpædagog’

Nogenlunde sådan lød overskriften i 1.204 jobopslag i september måned i år. Men i næsten tre ud af ti tilfælde, var det ikke det, arbejdsgiveren fik.

For tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at i 27 pct. af tilfældene, hvor arbejdsgivere forsøgte at rekruttere en socialpædagog, stod lederen tilbage med en ubesat stilling eller måtte besætte den med en medarbejder uden de kvalifikationer, man søgte efter. Det er en stigning på 15 procentpoint siden året før.

Problemerne med at rekruttere socialpædagoger er ikke enestående, men går igen på tværs af uddannede inden for velfærdsfagene. Til sammenligning søgte man kun forgæves efter pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i henholdsvis 7 og 11 pct. af tilfældene.

Det er derfor, vi bl.a. foreslår, at man merituddanner nogle af de 13.000 engagerede og erfarne ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området. Det betaler sig.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Krav om uddannede

Udviklingen er dybt bekymrende, mener forbundsformand Benny Andersen.

– Det betyder, at der er alt for mange udsatte borgere, der ganske enkelt ikke får den målrettede og faglige støtte, de har brug for, siger han.

Forbundets egen undersøgelse viser, at kun lidt mere end halvdelen af de ansatte i sociale tilbud er socialpædagoger, og op mod hver fjerde er ufaglært. Det skal ændres.

– Derfor arbejder forbundet for, at der indføres et uddannelseskrav på socialområdet: På socialpædagogiske arbejdspladser skal de ansatte være socialpædagoger. Og ansættelse af andre fagligheder skal ske på baggrund af en konkret faglig vurdering.

Merit er en konkret løsning

Men hvordan når man i mål med det, når der allerede er problemer med at rekruttere socialpædagoger til ledige stillinger?

– Jeg er helt med på, at det ikke er nemt. Og når de faglige miljøer halter, forstærkes rekrutteringsudfordringerne yderligere. Det er derfor, vi bl.a. foreslår, at man merituddanner nogle af de 13.000 engagerede og erfarne ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området. Det betaler sig – også for arbejdsmiljøet og samfundsøkonomien, siger han.

Helt konkret foreslår Socialpædagogerne at løfte andelen af uddannede socialpædagoger med 10 procentpoint ved at merituddanne ufaglærte medarbejdere på området.

– Vi ved jo godt, at socialpædagoger ikke hænger på træerne, og at vi ikke bare kan skaffe en arbejdskraft, der ikke er der, men lad os da så starte med de ufaglærte, der er på området og give dem en rigtig uddannelse som socialpædagog, siger han og fortsætter:

– Det kan kommunerne med fordel selv tage initiativ til at tilbyde. Det koster ikke en bondegård og er en win-win situation for kommunen, for fagligheden og for de borgere, det handler om. Men Folketinget bør også tage et ansvar og sikre, at der afsættes penge til at øge kvaliteten med et uddannelsesløft i de socialpædagogiske tilbud, siger Benny Andersen.

 

Bliv medlem