Gå til indhold

Magtanvendelser

Webinar: Bliv klogere på magtanvendelser

Mange familieplejere har en begrænset viden om Lov om Voksenansvar. Men reglerne er vigtige at kende, da de udstikker rammerne for magtanvendelser, siger afdelingsleder for Socialtilsyn Øst, Tore Kargo, der gæster Socialpædagogernes kommende webinar om emnet

12. november 2021

Artikel
Webinar---Magtanvendelse.gif

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Må man fastholde sit treårige plejebarn, hvis det har svært ved at sidde stille under tandbørstningen?
Og må man gøre det samme, når man giver selvsamme barn astmamedicin med maske? 

– Svaret på det første spørgsmål er ja, siger Tore Kargo.

– Som plejeforælder må du godt holde det lille barn fast som led i læringen omkring tandbørstning. Det skal dog være nænsomt og mindst muligt indgribende. Du må derimod ikke bruge fastholdelse, når du fx giver det astmamedicin. Så er der ifølge loven tale om tvangsmedicinering.

De klare svar på de hverdagsprægede spørgsmål henter Tore Kargo i paragraf 3 under Lov om Voksenansvar, som han som afdelingsleder for Socialtilsyn Øst med ansvar for tilsyn af plejefamilier, har et indgående kendskab til, og som han vil dele ud af på Socialpædagogernes Webinar om magtanvendelser for familieplejere.

Manglende kendskab

Men selvom loven siden 2017 har udstukket reglerne for, hvad familieplejere må og ikke må ift. magtanvendelser overfor plejebørn, ser Tore Kargo et behov for, at flere bliver fortrolige med reglernes indhold:  

– Da analysefirmaet Rambøll evaluerede loven, var det tydeligt, at mange familieplejere ikke kendte reglerne særligt godt. Der var usikkerhed om, hvilke regler man egentlig er omfattet af, og hvad de betyder i praksis. Det skal ikke kun ligge familieplejerne til last, for det skyldes til dels også problemer med implementeringen - og at reglerne kan være svære at finde klare svar i for familieplejerne.

– Og det bliver ikke mindre komplekst af, at der er forskellige gradueringer af reglerne alt efter, om man er almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie, tilføjer han.

Kompleksiteten til trods er der dog, som eksemplerne ovenfor viser, visse klare svar på, hvordan man skal agere i dagligdagssituationer, når det fx kommer til fastholdelse, medicin og fysisk guidning. 

I de nye regler har man faktisk også et større råderum for handlemuligheder, end man havde tidligere, fortæller Tore Kargo. For i den nuværende Lov om Voksenansvar har man overført nogle af de rettigheder og pligter, som biologiske forældre har, til professionelle, der har med børn at gøre:  

– Hvis du fx før 2017 stod med et lille plejebarn, der nægtede at tage plads i autostolen, måtte du ikke fastspænde barnet. Det må du gerne i dag. Det handler om, at der er visse situationer, fx bilkørsel – eller tandbørstning, som er knyttet til omsorgsopgaven.

Dilemmaer ved digital adfærd

Men det er ikke kun de enkelte situationer, man skal være obs på, når det kommer til magtanvendelser. Barnets alder spiller også ind, siger Tore Kargo:  

– Hvis du fx har et 12-årigt barn, der modsætter sig tandbørstning, er fastholdelse ikke en lovmæssig mulighed. Her er det derimod pædagogik eller nudging, der kan være svaret. Fx at børste tænder i fællesskab eller lære barnet om kvaliteterne ved god tandhygiejne.

På webinaret vil Tore Kargo fortælle mere om de situationer hvor kendskabet til loven er relevant, samt om de pædagogiske løsninger, der kan forebygge magt. 

Et andet hjørne af Lov om Voksenansvar, som Tore Kargo også vil berøre på webinaret, er plejebørns færden på sociale medier.

– Må man fx låse barnets telefon op og kigge beskeder igennem, hvis man er bekymret for barnets digitale trivsel og kontakter til fremmede? Sociale medier kan være et dilemmafyldt, men vigtigt emne, der ikke er til at komme udenom for plejefamilier - og her er det også vigtigt, at man kender loven.

Afdelingsleder for Socialtilsyn Øst Tore Kargo gør dig klogere på de regler, du skal kende som familieplejer.

3 MÅNEDERS GRATIS MEDLEMSKAB

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold. Familieplejere, som melder sig ind hos Socialpædagogerne idag får tre måneders gratis medlemskab. 

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem