Gå til indhold

Landskonference

To dage med fagligt fællesskab, fagkamp og børnenes egne stemmer

Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen leverede en faglig hyldest til familieplejerne og en kritisk opsang til magthaverne på året landskonference for familieplejere, der også bød på faglige indspark fra tidligere plejebørn

7. oktober 2021

Artikel
Verne med medlemmer.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Det er ikke så ofte, at landsdækkende medier skriver om familieplejeres forhold. Men måske er omverdenen så småt ved at få øjnene op for de problemer, mange familieplejere landet over oplever.

Det var Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersens håb, da hun i sin åbningstale til Landskonferencen for Familieplejere 2021, foran 100 deltagere i Middelfart, refererede til en ny artikel fra Weekendavisen, der beskriver en åbenlys sandhed: At kommunerne ikke kan rekruttere familieplejere nok, fordi arbejdsforholdene er blevet for ringe og opgaven med børnene er blevet mere omfattende.

For det skorter ikke på ambitioner for landets udsatte børn fra regeringens side, der med reformen Børnene Først vil anbringe flere børn udenfor hjemmet i plejefamilie. Men ifølge forbundsnæstformanden knækker kæden, hvis hjælpen ikke følger med:

– Vi ser alt for mange eksempler på kommuner, som ikke stiller den nødvendige støtte til rådighed både til barn og familie. Det er et kæmpe svigt, og det kan i sidste ende føre til et brud i anbringelsen. Det skal ikke være sådan, at I skal kæmpe for at få den hjælp, I har brug for, når I lægger en kæmpe indsats. I skal have professionel supervision efter behov. I skal have ret til at anmode om supervision.

For der er ingen tvivl om, at familieplejere fortjener bedre arbejdsforhold:

– I gør en kæmpestor forskel, og jeg ved, at mange af jer elsker jeres arbejde. I har en helt særlig mulighed for at give et barn eller ung en chance i livet. Og med jobbet kommer en masse kærlighed tilbage fra et menneske, der har brug for jer. Også derfor giver arbejdet som familieplejere så meget mening.

Og hvad vilkårene angår, henviste Verne Pedersen til en anden vigtig begivenhed. Siden sidste landskonference er der nemlig faldet afgørelse i grænsesagen mellem Serviceforbundet og Socialpædagogerne, der har stor indflydelse på netop kampen for bedre vilkår.
Læs - Forbundsformand på landskonferencen: Nu skal vi videre. 

Socialpædagogerne med i det politiske maskinrum

Politisk har Socialpædagogerne med Verne Pedersens ord på ny ’kridtet skoene’ og er klar til at bidrage til arbejdet med implementeringen af reformen, der kan få stor betydning for familieplejeres vilkår. For Socialpædagogerne bliver allerede hørt på højeste politiske sted:

– Socialministeren anerkender udfordringerne. Regeringen nedsætter i begyndelsen af det nye år en arbejdsgruppe, som skal se på en reform af plejefamilieområdet. Så der ER opmærksomhed på sagen. Vi sidder med i arbejdsgruppen med fokus på både bedre faglig støtte og bedre vilkår for familieplejere.

I pauserne kunne deltagerne få tjekket deres lønsedler for fejl af Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss. Allerede før frokost på konferencens første dag fandt hun fejl i håndfuld lønsedler. Som familieplejer kan du altid få tjekket din løn hos din lokale kreds.

Faglige vitaminer fra fagfolk og tidligere plejebørn

På konferencen, der emmede af gensynsglæde og fagligt fællesskab, fik deltagerne, der kom fra hele landet, også mulighed for at hente direkte inspiration til plejeopgaven.
En række af landets førende eksperter bar nemlig konferencens tema om ’Relationers betydning og udvikling i plejefamilien’ frem med oplæg og workshops.

På konferencens første dag gjorde Rikke Yde Tordrup, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi, deltagerne klogere på, hvorfor man som plejeforælder godt kan være fagligt stolt, når et tidligere omsorgssvigtet barn med tiden udskifter sin afvisende adfærd med et lille blik over skulderen rettet mod plejeforælderen. Det vidner nemlig om, at man har skabt en tilknytning.

Men en helt anden type ’eksperter’ vakte også stor opmærksomhed, debat og faglig refleksion. En af dem var Fransiska Mannerup, der på workshoppen ’Er det sådan de så mig’, beskrev sine erfaringer med aktindsigt, og de følelser, det vakte, da hun som 19-årig fik adgang til samtlige dokumenter fra sin egen børnesag.

Oplevelsen af at møde det ofte subjektive og nedladende sprog, sagsbehandlere og tidligere plejeforældre beskrev hende med sort på hvidt var slet og ret:

– Noget af de mest ubehagelige, jeg længe har læst.

Og fordi plejebørn idag allerede fra teenagealderen kan søge aktindsigt i deres sag, mens de bor hos plejefamilien, bør alle familieplejere udvise sproglig eftertanke, når de kommunikerer med kommunen om barnet, lød opfordringen fra Mette Larsen, antropolog og chefkonsulent i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, der har skrevet en bog om emnet:

– I skal være opmærksomme på, at det, I skriver kan få indflydelse på jeres relation til plejebarnet. 

Mød fire familieplejere fra landskonferencen. 

3 måneders gratis medlemskab

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold. Familieplejere, som melder sig ind hos Socialpædagogerne idag får tre måneders gratis medlemskab. 

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem