Gå til indhold

Corona

COVID-19-vaccine: Det skal du vide

Den 27. december blev de første danskere vaccineret mod COVID-19, da den første sending af knap 10.000 doser ankom til landet. Den nye vaccine giver anledning til mange spørgsmål blandt socialpædagoger. Her giver vi svar på en række af dem

6. januar 2021

Artikel
vaccination-beskaaret.gif

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Colourbox

Socialpædagogerne har besvaret nedenstående spørgsmål ud fra den nyeste tilgængelige viden, vi lige nu har fra myndighederne. Vi følger udviklingen omkring coronavirus og socialpædagogers arbejde tæt, og den nyeste viden kan du finde på Socialpædagogernes coronaside.  

Hvornår kan jeg som socialpædagog forvente at blive tilbudt vaccinen?
Socialpædagogerne har løbende været i kontakt med myndigheder og politikere under hele coronakrisen, og det er lykkes at få det sociale område omfattet af vaccinens fase 1.

Tidspunktet for dit vaccinetilbud afhænger af, hvem du er, og hvilke mennesker, du arbejder med. Har du selv en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for et alvorligt COVID-19-forløb, kan det have indflydelse på, hvor tidligt du får tilbudt vaccinen. Sundhedsstyrelsen skriver også at ’udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt, som er i øget risiko for smitte og varetager kritiske funktioner’ vil være blandt de målgrupper, der får tilbudt vaccination først.

Hvordan får jeg besked om, hvornår jeg kan vaccineres?
Tilbud om vaccine får du enten via borger.dk, e-boks eller direkte fra din arbejdsgiver.

Hvem står forrest i vaccinationskøen?
Sundhedsstyrelsen tilbyder vaccinen i en prioriteret rækkefølge fastsat ud fra sundhedsfaglige vurderinger. I allerførste omgang vil det være beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsnet og ældreplejen samt ældre med særlig øget risiko, der vil blive tilbudt vaccination mod COVID-19.  ’Når vi får flere vacciner, vil vi gradvist udvide tilbuddet til alle ældre over 65 år’, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Kan jeg som socialpædagog blive vaccineret i samme ombæring som borgerne på min arbejdsplads?
Myndighederne har ikke kommunikeret i detaljer om dette. Socialpædagogerne har efterlyst en plan for udrulning af vaccinen på det sociale område.

Må min arbejdsgiver spørge mig, om jeg vil takke ja til at blive vaccineret?
Ja, for arbejdsgiver skal indsende lister med CPR-nummer på ansatte, der tilbydes og ønsker vaccination. Det er den enkelte arbejdsplads, der indsamler lister, som indsendes til hhv. kommune eller region, der så videresender dem til Statens Serum Institut.

Dit svar er fortroligt og vises ikke til andre.

Hvad med plejeforældre – hvornår får de tilbudt vaccine?
Myndighederne har ikke kommunikeret i detaljer om de enkelte personalegrupper, herunder plejefamiliers, plads i vaccinationskøen. Men Socialpædagogerne har efterlyst en plan for udrulning af vaccine på det sociale område.

Jeg er meget bekymret for smitte – hvad gør vi indtil vaccinen kommer til os?
Det er forståeligt, at smitterisikoen vækker bekymring blandt socialpædagoger. Derfor har Socialpædagogerne over for alle de relevante myndigheder argumenteret for, at der er hårdt brug for yderligere information om procedurer og forberedelse i forbindelse med vaccinen. Derudover har Socialpædagogerne tidligere medvirket til, at der er en aftale om forebyggende test og lyntest på det sociale område ligesom på plejehjem. Socialpædagogerne har understreget overfor de relevante myndigheder, at denne ordning bør gælde på alle arbejdspladser. For grundig testning af både personale og borgere er helt afgørende, indtil vi får vaccinen.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive vaccineret?
Nej, hverken din arbejdsgiver eller nogen anden kan pålægge dig at blive vaccineret. Vaccinationen mod COVID-19 vil uden undtagelse blive frivillig. Det slog direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm allerede fast på et pressemøde d. 26. november.

Socialpædagogerne er glade for, at regeringen prioriterer borgere og personale på socialområdet som nogle af dem, der får tilbudt en vaccine blandt de første. Vi håber, at så mange som muligt vil lade sig vaccinere, men det er et frivilligt tilbud til alle. Det er vigtigt at fastholde.

Kan det få konsekvenser for min ansættelse, hvis jeg takker nej til vaccinen?
Da direktør Søren Brostrøm på et pressemøde d. 26. november blev spurgt, om det kunne få konsekvenser, hvis personalet inden for sundheds- og ældreområdet nægter at lade sig vaccinere, lød svaret: ’Det vil jeg ikke mene, det gør. Frivillighedsprincippet gælder selvfølgelig også på arbejdspladsen, det er klart.’

Hvis du oplever, at dit nej til at blive vaccineret får negativ betydning for dit ansættelsesforhold, så kontakt hurtigst muligt din TR eller din lokale kreds.

Hvad gør jeg, hvis en borger eller kollega nægter at blive vaccineret?
Vaccinen er et individuelt og frivilligt tilbud. Derfor har du hverken ret til indflydelse på dine kolleger eller borgeres valg, ligesom du heller ikke kan afkræve borgere eller kolleger svar på, om de er vaccinerede eller planlægger at blive det.

Jeg har takket nej til vaccinen. Kan jeg få den senere, hvis jeg fortryder mig valg?
Ja, det kan du godt. ’Hvis du ikke tager imod tilbuddet, når du får brev i e-boks, så mister du ikke retten til at få en gratis vaccination på et senere tidspunkt’, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det.

Kan jeg som socialpædagog blive pålagt at vaccinere borgere?
Ja, det kan du teknisk set godt, men kun hvis du er oplært og instrueret i at give vaccinationer. Som udgangspunkt anses vaccinationer ifølge Sundhedsstyrelsen som ’lægeforbeholdt virksomhed’ , men en læge kan delegere opgaven til ’både autoriseret sundhedspersonale og andre personer, uanset uddannelse og baggrund’. Men lægen skal altså sikre sig, at medhjælpen, fx en socialpædagog, er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven.

Skal jeg fortsat bruge værnemidler på min arbejdsplads, når borgere og personale er blevet vaccineret?
Ja. På pressemødet d. 26. november betonede Søren Brostrøm, at ’det er ikke sådan, at vaccinen fjerner alt’. Derfor vil Sundhedsstyrelsen fortsat anbefale afstand, håndsprit og mundbind, selv for dem der er vaccineret.

Vaccinen er udviklet meget hurtigt – er den sikker?
Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der intet, der taler for, at vaccinen er mindre sikker, selvom den er udviklet hurtigere, end vacciner normalt bliver. ’Selv om udviklingen af vaccinerne mod COVID-19 går hurtigt, slækkes der ikke på dokumentationskravene til effekt og sikkerhed. Myndighederne overvåger også sikkerheden nøje, efter vaccinerne er taget i brug.’

Fx er forsøgene med vacciner mod COVID-19 de største medicinforsøg i verdenshistorien, hvor titusinder af forsøgspersoner verden over har indgået i tests. ’Alle forsøgspersoner følges tæt, både under forsøgene og et år efter, forsøgene er slut,’ skriver styrelsen på deres hjemmeside

Har du flere spørgsmål om corona og dit arbejde, kan du finde svar på en lang række spørgsmål på Socialpædagogernes coronaside.

Flere svar om corona

På Socialpædagogernes coronaside, kan du finde endnu flere spørgsmål og svar om coronavirus og dit arbejdsliv. 

Bliv medlem