Gå til indhold

barn syg

Dagpenge til coronaramte børnefamilier

En ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen giver midlertidig ret til dagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af COVID-19

11. september 2020

Artikel
farog-børn.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Nu bliver tilværelsen for landets børnefamilier en anelse lettere, når børnene skal holdes hjemme pga. corona. Regeringen har torsdag indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter, som gør noget ved den belastende situation, mange arbejdende forældre står i, når de ikke kan få passet deres børn pga. corona og samtidig skal passe deres arbejde.

Dagpenge i op til ti arbejdsdage pr. barn
Aftalen giver mulighed for, at forældre kan passe deres børn hjemme med ret til dagpenge. Ordningen træder i kraft, når andre muligheder er opbrugt, dvs. når ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og ikke har flere omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.

Forældrene kan få dagpenge i op til ti arbejdsdage pr. barn under 14 år. Aftalen gælder børn, som hjemsendes fra skole eller institution efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det står der i aftalen

 

  • Ordningen gælder forældre til børn, der som følge af covid-19 smittetilfælde hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne.
  • Der gives i alt 10 arbejdsdage dagpenge per barn.
  • Der kan kun gives støtte til én forælder per hjemsendelsesdag.
  • Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.
  • Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering til gode.
  • Hvis der er tale om et barn, der er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden have brugt barnets 1. og 2. sygedag.
  • De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
  • Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og gælder fra lovforslagets vedtagelse til den 31. december 2020.

Læs aftalen:  Trepartsaftale om ydelse til forældre til hjemsendte børn

Bliv medlem