Gå til indhold

OK21

Klar til OK-forhandling i skyggen af corona

Trods en uvis økonomisk ramme forud for de kommende overenskomstforhandlinger er Socialpædagogernes formand klar til at gøre alt for at sikre medlemmernes realløn

21. august 2020

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Indenfor de næste måneder skal Socialpædagogerne vedtage hvilke krav, arbejdsgiverne skal mødes med, når parterne skal forhandle overenskomst til foråret. Denne gang er situationen ekstraordinær, for coronakrisen danner et uforudsigeligt bagtæppe for forhandlingerne, forklarer forbundsformand Benny Andersen.

– Vi står i en situation med mange ubekendte: Vi ved ikke, hvordan corona-epidemien vil udvikle sig, og hvilken indflydelse den vil få på samfundet de næste par år - og vi kender ikke økonomien. Normalt kan man læne sig nogenlunde op ad de økonomiske prognoser, men coronakrisen har skabt en ny virkelighed for dansk økonomi, som ingen rigtig kender. Usikkerheden om samfundsøkonomien og dermed rammen for forhandlingerne gør overenskomstforhandlingerne vanskelige.

Samtidig er tendensen på det private arbejdsmarked ikke opløftende. Her er lønudviklingen gået i stå, og da det offentlige arbejdsmarked følger det private, tegner det et dystert billede forud for forhandlingerne.

– Mange privatansatte er stadig hjemsendt med løn. Nogle har mistet deres job eller har udsigt til det, dansk eksport er gået i stå – og det har alt sammen indflydelse på den økonomi, der er til de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger, siger Benny Andersen. 

Klar til kamp
Når det er sagt, er forbundsformanden naturligvis klar til at gå til forhandlingsbordet og kæmpe for medlemmernes løn.

– Vi skal forhandle en god overenskomst! Det er vigtigt for mig at sige, at vi er klar til at gøre alt. Overenskomstforhandlingerne er både mit og Socialpædagogernes hjerteblod. Vi lægger os bestemt ikke ned, siger Benny Andersen, som først og fremmest har fokus på at sikre medlemmernes realløn, så lønnen ikke bliver udhulet af prisudviklingen.

– Særligt i en situation med usikkerhed handler det om at sikre alle en reallønsstigning og helst en fremgang.

Ikke en ny OK18
Benny Andersen tror ikke, at vi denne gang vil opleve en parallel til overenskomstforhandlingerne i 2018, som blev et meget intenst forløb med store demonstrationer og optakt til konflikt:

– Sidst så vi ind i et scenarie, hvor de offentligt ansatte havde udsigt til ikke at få de lønstigninger, der svarer til det private, og hvor det gik godt i dansk økonomi. Nu ser vi ind i et scenarie, hvor naboen er blevet arbejdsløs. Det er vidt forskellige forudsætninger. Vi skal gøre, hvad vi kan og lægge alt muligt pres på arbejdsgiveren for at sikre en ordentlig løn, så man stadig kan rekruttere kompetent personale til vores fag.

I sidste omgang lykkedes det at få fastlagt reguleringsordningen, så de offentligt ansattes løn følger de privatansattes. Det kan lige nu få negative konsekvenser - men i det lange løb vil det være en fordel, og derfor vil formanden holde fast i ordningen.

– Reguleringsordningen er ufattelig vigtig. Vi skal ikke risikere, at det offentlige arbejdsmarked bliver et discountarbejdsmarked. Så den skal vi holde fast i, siger Benny Andersen.

Pension og seniorvilkår
Pensionsalder er et aktuelt emne. Op til OK18 havde flere medlemmer et ønske om at sætte loft over pensionsalderen, men da det er lovbestemt, er det ikke noget, der kan løses i overenskomstmæssigt regi. Til gengæld peger forbundsformanden på andre forhold omkring seniorer, som overenskomsten kan få indflydelse på.

– Vi skal efter min mening se på, hvordan vi tilrettelægger vilkårene for seniorer, så de trives og kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af mere fleksible rammer for arbejdstid, ret til deltid eller flere seniordage.

Opsparing til pension er emne, som Socialpædagogerne fik taget hul på ved seneste overenskomstforhandling. Derfor er det denne gang oplagt at arbejde videre af det spor - fx for at særtillæg skal give pension i modsætning til i dag, hvor særtillæg som fx aften- og natarbejde ikke tæller med i den del af lønnen, man får pension af.

– Vores medlemmer ser jo på det samlede beløb på deres lønseddel og det giver ikke mening, at det ikke er det fulde beløb, man optjener pension af, siger Benny Andersen.

Arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser
Et emne, der står rigtig højt på forbundsformandens liste, er arbejdsmiljø. Socialpædagogerne arbejder vedvarende med at påvirke arbejdsmiljølovgivningen, men love gør det ikke alene. Derfor er der også brug for at lave aftaler omkring arbejdsmiljøet.

– Vi ved godt, hvor skoen trykker. For vores vedkommende handler det om at understøtte et bedre psykisk arbejdsmiljø, sikre færre kritiske situationer samt minimere alenearbejde. Vi skal arbejde videre med tiltag, der hjælper arbejdspladserne og lave aftaler, der forpligter arbejdsgiver til at lave en decideret plan, så begge parter får ejerskab til det. For vi opnår bedre løsninger, hvis vi bliver fælles om det. Her spiller tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne en stor rolle.

Fuldtid og ligeløn
Også spørgsmålet om fuld tid skal ifølge forbundsformanden på dagsordenen igen denne gang. Benny Andersen så gerne, at udgangspunktet blev vendt om, så det at have et fuldtidsjob er en rettighed - og ikke blot en mulighed:

– Ansatte, der ønsker det, skal tilbydes fuld tid, hvis der opstår ledige timer. Den aftale har vi indgået. Men jeg kan konstatere, at det ikke bliver brugt nok, så vi skal have en stærkere forpligtigelse fra arbejdsgiverne.

Før corona var der lagt op til, at ligeløn skulle sættes højt på dagsordenen til OK-forhandlingerne. Men som situationen ser ud, ser formanden det ikke som et realistisk satsningspunkt.

– Vi skal være ærlige at sige, at i en situation, hvor der er så smal en ramme, bliver det svært at få de andre forbund til at gå med til, at kvindedominerede fag skal have mere end andre. Villigheden er ikke stor, når pengene er små. Så i min optik bliver det ikke denne gang, at vi får rykket på ligelønsdagsordenen, konstaterer Benny Andersen.

Bliv medlem