Gå til indhold

Webinar

Webinar: Trivsel efter coronakrisen

Socialpædagogerne tilbyder arbejdspladsens TRIO et gratis webinar. Her kan TR, AMR og leder i fællesskab få viden og værktøjer fra psykologer om det det psykiske og sociale arbejdsmiljø efter corona

10. juni 2020

Artikel
800px_COLOURBOX6882712.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Den 26. august får I muligheden for at blive klogere på, hvordan man sikrer det sociale og psykiske arbejdsmiljø efter coronakrisen.  På webinaret møder du psykolog Mathias Rolskov Jakobsen og chefpsykolog Helle Folden Dubdahl fra PPclinic. De siger om webinaret:

– På flere arbejdspladser vil det sociale miljø være præget af reaktioner på coronakrisen, uvante krav om social afstand – og måske en længsel efter at vende tilbage til en normal hverdag. 

Vi ved fra krisepsykologisk forskning, at stress-reaktioner og sociale konflikter oftest optræder i fasen efter, at den akutte krise er overstået. Det er derfor forventeligt, at mange arbejdspladser i løbet af det næste år vil blive udfordret i forhold til at sikre nogle af de mest grundlæggende forudsætninger for trivsel, samarbejde og produktivitet: psykologisk tryghed og social sammenhængskraft.

Det er hverken produktivt eller tryghedsskabende at holde fast i en illusion om, at alt er ved det gamle. Det er tværtimod vigtigt, at ledelse og medarbejdere sammen ser forandringerne i øjnene og tager et fælles ansvar for at udvikle en basal tillid til organisationens evne til at håndtere de nye udfordringer og navigere i de uvante arbejdsbetingelser.

Udbytte af webinaret: Gennem 1,5 times interaktiv undervisning og sparring, faciliteret af erfarne psykologer fra PPclinic, vil ledere og tillidsvalgte få: 

  • Forskningsbaseret viden om - og forståelse af egne og andres reaktionsmønstre
  • Konkrete værktøjer til at forebygge stress, angst og sociale konflikter
  • Fleksible strategier til at genvinde kontrol og fastholde fokus og motivation

Målgruppe: TRIOer - tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Vi opfordrer til, at man deltager som TRIO, men er ens TR, AMR eller leder forhindret i at deltage i webinaret, kan man tilmelde sig alene som TR, AMR eller leder.

Dato: Webinaret finder sted onsdag den 26. august kl. 10:00-11:30 via Microsoft teams. Du modtager link til webinaret forud for start.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 12. august kl. 12:00.

Tilmelding: I tilmelder jer samlet som TRIO ved, at én af jer tilmelder sig og i kommentarfeltet noterer navnene på de øvrige i TRIO’en, der deltager i webinaret. Kan de øvrige i din TRIO ikke deltage, kan du deltage alene. Det må du også skrive i kommentarfeltet.  Der er plads til 30 TRIOer på webinaret. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld foregår her.

Bliv medlem