Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

26

august

Gratis webinar til arbejdspladsens TRIO: Trivsel efter coronakrisen

Tid

Kl. 10:00 - 11:30

TILMELDINGSFRIST

12. august 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne

Gratis webinar til arbejdspladsens TRIO: Trivsel efter coronakrisen
 
Indhold: Viden og værktøjer til at sikre det psykiske og sociale arbejdsmiljø efter coronakrisen
 
Målgruppe: TRIOer - tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Vi opfordrer til, at man deltager som TRIO, men er ens TR, AMR eller leder forhindret i at deltage i webinaret, kan man tilmelde sig alene som TR, AMR eller leder.
 
Underviser: Psykolog Mathias Rolskov Jakobsen og chefpsykolog Helle Folden Dubdahl fra PPclinic
 
Dato: Webinaret finder sted onsdag den 26. august kl. 10:00-11:30 via Microsoft teams. Du modtager link til webinaret forud for start.
 
Tilmelding: I tilmelder jer samlet som TRIO ved, at én af jer tilmelder sig og i kommentarfeltet noterer navnene på de øvrige i TRIO’en, der deltager i webinaret. Kan de øvrige i din TRIO ikke deltage, kan du deltage alene. Det må du også skrive i kommentarfeltet.
Der er plads til 30 TRIO'er på webinaret. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldingsfrist onsdag den 12. august kl. 12:00.                
 
Baggrund og uddybning af indholdet for webinaret: Coronakrisen har forandret arbejdslivet for de fleste. Mange skal vænne sig til nye arbejdsrutiner. Flere steder vil det sociale miljø være præget af reaktioner på krisen, uvante krav om social afstand – og måske en længsel efter at vende tilbage til en normal hverdag. 
Vi ved fra krisepsykologisk forskning, at stress-reaktioner og sociale konflikter oftest optræder i fasen efter, at den akutte krise er overstået. Det er derfor forventeligt, at mange arbejdspladser i løbet af det næste år vil blive udfordret i forhold til at sikre nogle af de mest grundlæggende forudsætninger for trivsel, samarbejde og produktivitet: psykologisk tryghed og social sammenhængskraft.
Det er hverken produktivt eller tryghedsskabende at holde fast i en illusion om, at alt er ved det gamle. Det er tværtimod vigtigt, at ledelse og medarbejdere sammen ser forandringerne i øjnene og tager et fælles ansvar for at udvikle en basal tillid til organisationens evne til at håndtere de nye udfordringer og navigere i de uvante arbejdsbetingelser.
 
Udbytte: Gennem 1,5 times interaktiv undervisning og sparring, faciliteret af erfarne psykologer fra PPclinic, vil ledere og medarbejdere få: 
 
• Forskningsbaseret viden om, og forståelse af, egne og andres reaktionsmønstre
• Konkrete værktøjer til at forebygge stress, angst og sociale konflikter
• Fleksible strategier til at genvinde kontrol og fastholde fokus og motivation