Gå til indhold

OK21

Coronakrisen kan påvirke OK-forhandlinger

Den økonomiske krise i kølvandet af coronapandemien kan få negative konsekvenser for resultaterne af Socialpædagogernes overenskomstforhandlinger næste år. De offentlige fagforbund overvejer derfor at udskyde forhandlingerne

9. juni 2020

Artikel
forhandlinger1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

I øjeblikket er fagforbundene på det offentlige arbejdsmarked, Forhandlingsfællesskabet, i grundige overvejelser om, hvordan de kommende overenskomstforhandlinger skal gribes an i lyset af coronakrisen.

Selvom socialpædagoger ligesom andre offentligt ansatte har knoklet gennem coronakrisen og med rette har forventninger om at bliver anerkendt, er udsigten til, at det kan honoreres i kroner og øre ved overenskomstforhandling næste forår, ikke gode. For i en tid, hvor hjælpepakker o.lign. ifølge finansministeren giver et forventet underskud på 197 mia. kr. på de offentlige finanser i 2020, ser økonomien for de næste år ganske usikker ud. Og et usikkert økonomisk scenarie er et rigtig dårligt udgangspunkt for at forhandle overenskomst, vurderer Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

- En økonomisk krise får betydning for forhandlingerne på det offentlige område. Det kan ingen lukke øjnene for. Usikkerheden omkring landets økonomiske situation er ikke fordelagtig for vores forhandlingsposition, siger Benny Andersen.

Et-årig forlængelse af overenskomsten
En af løsningerne kan være at forlænge den nuværende overenskomst med et år og vente med nye forhandlinger til 2022, hvor dansk økonomi formentlig ser mere stabil ud. Den idé er netop nu til debat i Forhandlingsfællesskabet, som er i fuld gang med beregningerne og søger efter en løsning, der kan sikre medlemmerne det bedst mulige resultat i en ekstraordinær situation.

-Vi skal handle klogt og sikre, at den offentlige sektor ikke kommer til at betale på samme måde, som det var tilfældet efter finanskrisen. Det helt afgørende, at der afsættes de nødvendige midler til arbejdsområdet, så corona ikke kommer til at betyde nedskæringer ude på arbejdspladserne, siger Benny Andersen.

Rekordlave lønstigninger i det private
Et anden ting, der kan ramme socialpædagogernes lønforhandlinger, er situationen på det private arbejdsmarked, hvor lønudviklingen er gået helt i stå: 0,84 pct. er den gennemsnitlige i lønstigning ved de seneste lokale lønforhandlinger i industrien. Det er den laveste lønstigning i tre årtier, viser tal fra DI. Og det kan få konsekvenser for, hvor meget der kan gives i løn ved Ok-forhandlingerne på det offentlige område.

-De overordnede konjunkturer og de meget lave lønstigninger ved de lokale lønforhandlinger i det private erhvervsliv tilsiger, at man ikke kan give store lønstigninger i den offentlige sektor ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Laust Høgedahl, lektor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet til Børsen.

Hertil kommer aftalen om, at lønnen på det offentlige område følger den private, den såkaldte reguleringsordning.

Udsættelse kræver enighed
- For mig er det allervigtigste at sikre medlemmerne det bedste overenskomstresultat. Set i det lys kan en udskydelse af forhandlingerne til 2022 være en fornuftig løsning, siger Benny Andersen.

Det er dog ikke blot lønmodtagersiden, der skal blive enige om en løsning – også arbejdsgiverne skal være med på den model. I øjeblikket er det stadig uafklaret, hvad der skal ske. Benny Andersen håber på en afklaring i løbet af juni måned.

-Vi drøfter mulighederne med arbejdsgiverne nu. Så må vi se, om vi kan finde forståelse for en fælles løsning. Og hvis ikke det er tilfælde, så er vi selvfølgelig også klar til en overenskomstforhandling i foråret 2021, som planlagt, siger Benny Andersen.

Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer 565.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner. Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer.

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

OK-forhandlinger 2021

Bliv medlem