Gå til indhold

Ledelse

Socialpædagog i spidsen for sygeplejefaglige ledere

Dorthe Iversen har som socialpædagogisk leder gennem mange år taget springet over i et andet fag - og er nu distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. ’Min baggrund gør mig til en stærk sparringspartner’, siger hun

25. maj 2020

Artikel
Dorthe-Iversen-10.gif

Forfatter: Trine Wiese

Foto: Michael Drost-Hansen

Er du lærer, kan du typisk blive skoleleder.
Er du sygeplejerske, kan du blive leder af for eksempel et plejecenter.
Er du socialpædagog, kan du blive leder af et socialpædagogisk opholdssted. Og så kan du faktisk også blive leder på sundhedsområdet.

Sidstnævnte er socialpædagog Dorthe Iversen et godt eksempel på. I 2015 forlod hun jobbet som områdeleder i Psykiatri og Handicap i Ikast-Brande for at blive distriktsleder på ældreområdet i samme kommune. Her har hun siden 2019 været distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen.

Dermed har hun ledelsesansvaret for en tværfaglig medarbejder- og ledergruppe, hvor flertallet har en sundhedsfaglig baggrund.

– I det offentlige har vi tradition for at rekruttere ledere indenfor eget fagområde, men jeg er så en af dem, der har bevæget mig over i et andet fag. Jeg er leder på sundhedsområdet og adskiller mig ved at have en socialpædagogisk baggrund. Jeg er ikke tæt på driften men leder gennem sygeplejefaglige ledere, og når man er leder på dette strategiske niveau, er der klare fordele ved ikke at dele faglighed med dem, du har ledelsesansvar for, siger Dorthe Iversen.

Ingen faglig forforståelse
Distriktslederen er sig fuldt bevidst, at hun ikke er sundhedsfagligt stærk. Til gengæld er hun stærk på det socialpædagogiske og ledelsesmæssige, og det er endnu vigtigere:

– Det spændende er, at jeg netop derfor kan være en rigtig god sparringspartner. Fordi jeg ikke er opvokset med sundhedsfagligheden, kan jeg åbent og uden faglig forforståelse spørge ind. Jeg kan udfordre de sundhedsfaglige ledere på, hvad de gør, og i dette ligger en effektiv tryktest: Holder det, eller holder det ikke? Dermed får vi altid forskellige perspektiver på en sag, hvilket kvalificerer og styrker vores beslutninger.

Dorthe Iversen holder en kunstpause og tilføjer:

– Når man er overordnet leder, er det til en vis udstrækning ligegyldigt, hvem man er leder for. Når du ikke er tæt på driften, handler ledelse på velfærdsområdet i den offentlige sektor mere eller mindre om det samme. Der er en overordnet ramme og et mål at leve op til, du skal forstå mennesker og få mennesker til at fungere, og det er uanset, hvor du befinder dig.

I den tid jeg har været med, har der fx været en spirende erkendelse af det værdifulde i den socialpædagogiske faglighed

Dorthe Iversen, distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen i Ikast-Brande Kommune

Rundet af socialpædagogikken
Tværfaglig ledelse på alle niveauer kræver altid klare relationelle styrker, og her hjælper det at være rundet af socialpædagogikken, er den 58-årige distriktsleders erfaring:

– Både en socialpædagog og en leder må arbejde relationelt, ligesom de må have en grundlæggende respekt for mennesker, og hvad mennesker kan byde ind med. Dette er helt afgørende for at lykkes med at få mennesker til at blomstre. Hvis ikke respekten er til stede, bliver relationen ufrugtbar, og du fungerer ikke som sparringspartner og kan heller ikke bidrage til at skabe en større forståelse og et bedre samarbejde mellem forskellige faggrupper, siger Dorthe Iversen.

Hun oplever, at især medarbejderstaben på sundheds- og ældreområdet bliver mere og mere tværfaglig.

– I den tid jeg har været med, har der fx været en spirende erkendelse af det værdifulde i den socialpædagogiske faglighed. Tag demensområdet, hjerneskadeområdet og syge- og hjemmeplejen, der har mange snitflader til psykiatrien. På alle disse områder findes borgere med behov for en anden slags hjælp end bare praktisk. Her skal der i stigende grad fokuseres på at aktivere og udvikle borgerens egne resurser, familien og det øvrige private netværk.

Socialpædagogiske ledere en gevinst
Ikke bare i driften, men også på ledelsesgangen på sundhedsområdet er der en klar samfundsmæssig gevinst i flere special- og socialpædagogiske profiler, vurderer Dorthe Iversen. Og det passer som fod i hose med, at det for den enkelte socialpædagog kan være spændende og udviklende at bevæge sig ind på nye velfærdsområder, mener hun.

– Hvis man vil være leder udenfor ens egen faglighed, kræver det imidlertid, at man først bruger nogle år på at udvikle et stærkt fagligt og personligt fundament, lyder et råd fra Dorthe Iversen, som uddyber:

– Det er fx svært at springe direkte fra at være socialpædagog til at blive leder i sundhed og ældre. Du må gå nogle trin inden da. Det kan være en fordel i første omgang at være leder i det fag, du er uddannet i. Så har du din fagfaglighed at stå på, mens du øver dig som leder.

Blå bog

Dorthe Iversen, 58 år.

2019 
Distriktsleder, Hjemme- og Sygeplejen, Ikast-Brande Kommune

2011-2016
Master i offentlig ledelse, SDU

2015
Distriktsleder, Ældreområdet, Ikast-Brande

2008
Områdeleder, Psykiatri og Handicap, Ikast-Brande

2007
Leder af bo- og aktivitetstilbuddet Brande Åcenter

2003
Formand, DGI Midtjylland

1990
Diplom i Pædagogik, DPU

1989
Socialpædagog, Skovbjergparken, Ringkøbing Amt

Et godt råd

Husk at være menneske, lyder et godt råd fra Dorthe Iversen, som i sin position som distriktsleder typisk arbejder 37 timer om ugen, men helst ikke så meget mere.

– Som leder skal man ikke arbejde døgnet rundt, for så holder man op med at være menneske, siger hun og tilføjer:

– Man skal sørge for at få andre oplevelser end lige de jobrelaterede. Ellers bliver man for ensidig og endimensionel. Man skal have forskellige forståelser for livet og opleve flere sammenhænge og mennesker for at blive en god leder.  Dette hjælper lederen til at tage og forstå andre perspektiver. At være leder er netop at tage andres perspektiv.

 

Et refleksionsrum

Sideløbende med sine lederjobs har Dorthe Iversen taget en Master i Offentlig ledelse. Med det lille men, at hun aldrig har fået skrevet den afsluttende opgave. En kræftsygdom kom i vejen:

– Uddannelsen har været et refleksionsrum og har gjort mit fundament skarpere og stærkere. Når jeg siger noget, har jeg mere pondus og respekt – jeg har noget at have det i og kan perspektivere mere, fordi jeg også har teoretisk fundament.

To gode tilbud til ledere

Job- og karriererådgivning:
Overvejer du at gå nye veje i dit arbejdsliv? Så husk, at du kan få sparring og vejledning hos Socialpædagogerne. 
Læs mere om tilbuddet på sl.dk/job-og-karriere

Lederlinjen:
Få anonym rådgivning af fire erfarne erhvervspsykologer, som Socialpædagogerne har indgået aftale med.
Læs mere om Lederlinjen

 

Bliv medlem