Gå til indhold

Coronavirus

Ledere: For tidligt at åbne op for besøg

Det er ikke social- og sundhedsfagligt forsvarligt at ophæve besøgsforbuddet. Det svarer over halvdelen af lederne i en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne om genåbning og genopretning af socialpædagogiske arbejdspladser

6. maj 2020

Artikel
Besøgsforbud-web.gif
Folketingets partier har vedtaget, at der skal lempes på besøgsrestriktionerne. Men det vækker bekymring blandt socialpædagogiske ledere, hvor særligt ledere inden for voksenhandicapområdet mener, det er for tidligt.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Sofia Busk, Søren Kjeldgaard

– Smitten vil være en kæmpe udfordring for alle, hvis vi åbner op for besøg udefra allerede nu. Vores borgere risikerer at skulle isoleres mod deres vilje, hvis de bliver smittet – og medarbejderne vil blive udsat for en urimelig risiko for smitte i en tid, hvor de i forvejen gør alt for at beskytte borgerne og dem selv ved at skære ned på socialt samvær også i deres privatliv.

Sådan lyder det fra forstander i Ballerup Kommune Vivi Lauritsen, som er en af de mange socialpædagogiske ledere, der synes, det er for tidligt at ophæve besøgsforbuddet på fx bosteder.

I en rundspørge, hvor knap 150 ledere har deltaget, har Socialpædagogerne bl.a. spurgt, om det ud fra en sundheds- og socialfaglig vurdering er forsvarligt at ophæve besøgsforbuddet. Her vurderer knap 60 pct. af ledere på arbejdspladser, der er underlagt besøgsrestriktioner, at det ikke er forsvarligt.

Isolation vil være katastrofal
Særligt inden for voksenhandicapområdet, hvor Vivi Lauritsen er leder, er der bekymring. Her svarer hele 65 pct., at besøgsforbuddet ikke bør ophæves.

– Min opfattelse er, at det lige så meget er de pårørende, der savner og er ensomme. Men vi bliver nødt til at forholde os til, at hvis vi åbner op for besøg, og en beboer fx bliver smittet, ja så skal vedkommende isoleres på et særligt COVID-19 afsnit, og det scenarie vil være katastrofalt for mange af vores borgere, siger Vivi Lauritsen, som dog understreger, at der er mange perspektiver at tage hensyn til i forbindelse med en evt. genåbning.

Selv har hun for længst udtænkt de nødvendige planer for, hvordan en genåbning bør reguleres:

– Vi er nødt til at have helt klare retningslinjer, så derfor har jeg udarbejdet nogle konkrete forslag. Det handler bl.a. om, at besøg skal foregå udendørs, at man som pårørende kun må komme på besøg én gang om ugen og højst to ad gangen – og hvis man fx går en tur, må man ikke gå i butikker eller på café. Vi bliver stadig nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at minimere smitterisikoen, når beslutningen om besøg i et eller andet omfang ligger der lige om lidt.

Stor risiko for sårbare børn
I undersøgelsen svarer mere end hver tredje leder inden for børne- ungeområdet, at det er for tidligt at åbne op for besøg udefra. En af dem er Ulla Zebis Gundersen, som er leder af det nordjyske opholdssted Zebisgård for børn og unge med autisme, ADHD eller andre særlige behov.

– Jeg vil helt klart have det bedst med, at der fortsat er lukket for besøg udefra – og det er af hensyn til de børn og unge hos os, som er særligt sårbare over for smitte, og som ikke selv er i stand til at sætte grænserne for fx et kram eller afstand, hvis der kommer gæster udefra, siger hun og kommer med et konkret eksempel:

– Vi har fx en pige, som vi skal passe ekstra godt på, fordi hun er meget sårbar rent fysisk. Når hun går i skole, er hun stadig isoleret og sidder i et rum for sig. Men bliver hun udsat for smitte, skal hun måske isoleres, og det vil være en meget svær situation.

Uoverskuelig situation
I forvejen gør man på Zebisgård alt, hvad man kan, for at minimere risikoen for smitte, fortæller Ulla Zebis Gundersen:

– Vi holder ingen fysiske møder, vi har stort fokus på hygiejne – og vi modtager ikke folk udefra, heller ikke vikarer. Nogle af børnene har samvær med forældrene udendørs. Men en situation, hvor vi pludselig har forældre, bedsteforældre og måske andre pårørende inden for dørene, vil være helt uoverskuelig for os, hvis vi fortsat skal værne om børnene og sikre, at de ikke udsættes for smitte. Så stod det til mig, så venter vi lidt endnu med at ophæve besøgsforbuddet, siger hun.

Stol nu på faglighederne. Det er min appel til Folketinget

Forbundsformand Benny Andersen

Det skal være fagligt forsvarligt
Også forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen opfordrer politikerne til at stole på faglighederne og inddrage Socialpædagogerne, når der skal lempes på besøgsrestriktionerne på botilbud og anbringelsessteder.

– Folketingets partier har vedtaget, at der skal lempes på besøgsrestriktionerne. Derfor vil jeg nu tale med socialministeren og sundhedsmyndighederne om, hvordan det skal ske. Min og vores tilgang i de drøftelser vil være, at alle lempelser kun kan ske, når de lokale tilbuds ledere vurderer, at det er forsvarligt ud fra en socialpædagogisk og sundhedsfaglig vurdering. Og at der er de nødvendige ressourcer tilstede, siger Benny Andersen. 

Han henviser bl.a. til et notat fra Statens Seruminstitut, der slår fast, at botilbud og anbringelsessteder er blandt de områder, hvor der vil være meget stor risiko ved at genåbne.

– Vi har ikke brug for en genåbning, hvor vi risikerer en øget smitterisiko hos både de ansatte, beboerne, børnene og de unge. I dag er der mulighed for en dispensation, hvis det er forsvarligt. Og det er den lokale leders faglige afgørelse. Og sådan skal det være. Stol nu på faglighederne. Det er min appel til Folketinget, siger Benny Andersen.

Ros fra pårørende

'Jeg bliver rørt over socialpædagogernes indsats', lyder det fra Janne Onsberg, som i mere end to måneder ikke har kunnet besøge sin søn på hans bosted. 
Læs hele Janne Onsbergs historie

Læs også artiklen 'Mor: Tak til alle socialpædagoger derude'

Og læs, hvordan pårørende til beboere på Sølund 'siger det med blomster'

Hvad siger retningslinjerne?

Er du i tvivl om, hvordan I skal forholde jer til besøg fra pårørende, så hold dig opdateret på sl.dk/nyt/corona.  

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig for dig som medarbejder i forbindelse med situationen omkring corona. 

Bliv medlem