Gå til indhold

Plejefamilier

Familieplejere har ret til en bisidder

Skal du som familieplejer til møde med kommunen eller socialtilsynet om kontraktlige forhold? Fx størrelsen på dit vederlag eller inddragelse af din plejetilladelse? Så har du ret til at få en bisidder fra Socialpædagogerne med til mødet

27. maj 2020

Artikel
cb håndtryk beskåret.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Som familieplejer kan man føle sig meget alene, hvis der pludselig kommer et ubehageligt brev fra kommunen, der gerne vil sætte vederlaget ned – eller fra Socialtilsynet, der i værste fald vil inddrage plejetilladelsen.

Men som medlem af Socialpædagogerne er du ikke helt alene. Du har ret til at tage en bisidder fra fagforeningen med til mødet.

– Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at du med en bisidder får dine ønsker igennem – men vi kan hjælpe dig, så du er godt forberedt og føler dig mere tryg undervejs, siger Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss, der har været med til at udarbejde en ny vejledning om bisidderrollen til Socialpædagogernes faglige konsulenter.

Når det gælder samtaler med kommunen, kan du få en bisidder med til alle de møder, der handler om din ansættelse – fx samtaler vedrørende nedsættelse af vederlag, generelle kontraktforhandlinger eller samtaler om samarbejdet mellem plejefamilie og kommune. Når det gælder Socialtilsynet, kan du få en bisidder med til samtaler vedrørende tilbagetrækning af godkendelse, skærpet tilsyn eller påbud samt til såkaldte ’bekymringssamtaler’.

I alle tilfælde skal der tages højde for tavshedspligten, så plejebarnet fx ikke omtales med sit fulde navn, men kommunen kan ikke nægte dig en bisidder med henvisning til tavshedspligten.

De gode argumenter
Selv om du har en bisidder med til mødet, er det stadig dig, der taler din sag og bisidderen skal mest lytte og observere. Alligevel kan bisidderen hjælpe dig på flere måder. Ikke mindst i forberedelsesfasen, hvor du kan få hjælp til at finde de gode argumenter.

– Ved vederlagsforhandlinger gælder det om at være så konkret som mulig, så du får dokumenteret din faglighed, siger Cathrine de Voss.

Som eksempel på konkretisering nævner hun en plejefamilie, der vil argumentere for et højere vederlag, fordi de er nødt til at indrette familielivet efter barnets særlige behov.

– Og her kan det konkrete eksempel være, at plejefamilien altid kører i to biler til familiesammenkomster, fordi de ikke ved, hvornår på dagen, plejebarnet ikke magter relationen mere. Så kører plejemor eller plejefar hjem med plejebarnet, og resten af familien bliver, siger Cathrine de Voss, der anbefaler, at man finder så mange konkrete eksempler som muligt.

Del dine erfaringer

Har du selv fået gavn af en bisidder fra Socialpædagogerne? Og vil du gerne fortælle andre familieplejere om dine erfaringer?
Så skriv et par stikord til journalist Lea Holtze på mail hol@sl.dk
Måske kan andre familieplejere få glæde af din historie.

Styrket indsats
Under selve mødet kan bisidderen hjælpe ved at tage noter, så det er nemmere at huske – og dokumentere – hvad, der blev sagt. Det er også muligt at bede om en eller flere pauser undervejs, så I får mulighed for at tale sammen på tomandshånd.

– Og her kan bisidderen fx hjælpe dig med at tjekke, om du har fået sagt alle de argumenter, du havde planlagt. Du kan også stille spørgsmål og få gode råd, siger Cathrine de Voss.

Efter mødet kan I diskutere, hvad der er sket, og hvad det er godt at gøre efterfølgende.
Bisidderen kan også være med til at sikre, at du får en dagsorden før mødet – og et referat bagefter.

Socialpædagogerne arbejder løbende på at forbedre bisidderordningen – senest med den nye vejledning, der skal klæde forbundets konsulenter endnu bedre på til opgaven.

Forbundsnæstformand Verne Pedersen håber, at bisidderordningen kan gøre en positiv forskel og siger:
– Vi arbejder hele tiden på at styrke vores tilbud til familieplejerne, der ellers kan opleve sig meget alene.

Læs hvordan familieplejer Birgitte Korsgaard fik hjælp af en bisidder.

 

ER DU FAMILIEPLEJER - OG VIL DU GERNE VÆRE DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Bliv medlem