Gå til indhold

OK 20

Socialpædagogerne indgår overenskomst på det private område

Sent fredag aften blev der indgået ny overenskomstaftale med Dansk Erhverv

6. marts 2020

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Søren Lauridsen

Foto: Ricky John Molloy

Socialpædagogerne har indgået en ny overenskomstaftale med Dansk Erhverv. Aftalen omfatter alt pædagogisk personale på private opholdssteder, botilbud og dagbehandlingstilbud.

Den nye aftale sikrer blandt andet de medlemmer, der er omfattet af Landsoverenskomsten for private opholdssteder en forbedret fritvalgsordning, forhøjet betaling for arbejde på skæve tidspunkter og en bedre ramme for planlægning af arbejdstiden.

– Jeg er glad for aftalen. Jeg synes, vi har fået en god aftale, som der også er fremtidsperspektiver i, siger Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen, som bl.a. fremhæver den særlige opsparing som et godt resultat:

– Vi får bl.a. en udvidelse af den særlige opsparing, så den kommer til at udgøre fem pct. årligt af ens løn i løbet af overenskomstperioden. Opsparingen kan bruges direkte til løn eller til pension. Den kan bruges til seniorfridage, den kan bruges til børns sygedage eller den kan bruges til en kombination af det hele. Hvis man fx ønsker at bruge den til seniorfridage, så svarer fem pct. jo til 10 seniorfridage, siger Benny Andersen.

Et løft til børnefamilier

Ligestilling og børnefamiliers handlefrihed får også et stort løft med den nye aftale. Et af resultaterne er nemlig, at fædrene får mulighed for at holde en større del af forældreorloven.

Aftalen rummer desuden  forbedringer for rammerne for arbejdstidsplanlægning  og arbejde på skæve tidspunkter.

– Der er nu nedskrevet, at det er vigtigt at lave arbejdstidsaftaler, hvor arbejdsmiljø indtænkes, og hvor der skal skabes balance mellem arbejdsliv og familieliv. Det er jo vigtigt på et område som vores, hvor mange arbejder om aftenen, i døgnvagter og i weekenderne, siger Benny Andersen. Derfor er jeg også glad for et markant løft af betalingen for, at arbejde på skæve tidspunkter.

Endelig rummer aftalen som noget helt nyt, at der opbygges en fond, der skal bruges til forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanterne, sådan at de modsat i dag får mulighed for at deltage i møder og kurser med fuld løn. Også arbejdsmiljørepræsentanter får forbedrede vilkår for deres virke.

Overenskomsten vil blive beskrevet i yderligere detaljer i den kommende uge. Aftalen vil blive sendt til urafstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.

Fakta: Aftalen indeholder bl.a.:

  • Fritvalgskontoen/den særlige opsparing øges i overenskomstperioden fra to til fem pct. Pengene kan udbetales som fx løn, pension, løn under barns sygdom eller ferie.
  • Forbedret betaling for aften- og weekendarbejde.
  • Mulighed for yderligere fridag ved barns sygdom
  • Mere forældreorlov: Mulighed for 8 ugers barsel med løn til en anden forælder end moderen.
  • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter, så de kan deltage i møder og kurser med fuld løn.
Bliv medlem