Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

OK 2020 for privatansatte

Socialpædagogerne forhandlede i 2020 overenskomsterne for privatansatte og du finder nedenfor Landsoverenskomsten og Vikaroverenskomsten.

Et klart ja fra medlemmerne til OK20

Stor opbakning til overenskomstresultatet på det private område: 87 pct. stemte ja.
Læs mere

 

Hvad indeholder aftalen?

Her finder du overenskomsten
Landsoverenskomst for private opholdssteder og botilbud mv.

Socialpædagogerne har den 6. marts 2020 indgået aftale med Dansk Erhverv Arbejdsgiver om fornyelsen af Landsoverenskomst for private opholdssteder og botilbud mv.

De enkelte punkter er:

 • Den særlige opsparing udvides, sådan at den kommer til at udgøre 5 % årligt af lønnen i løbet af overenskomstperioden.
 • Den særlige opsparing kan bruges til løn, pension, seniorfridage og som noget nyt også til frihed ved barns sygedag efter 1. hele sygedag.
 • Der indføres ekstra øremærket barsel til mænd (eller anden forælder end moren) sådan, at der i alt er øremærket 8 ugers barsel med fuld løn.
 • Ulempebetalingen stiger med 1,6 % i 2020 og yderligere 1,6 % i 2021 og 1,6 % i 2022.
 • Oprettelse og indførelse af en “akut” fond.

Fonden skal anvendes til sikring af løn til tillidsrepræsentanter, når de deltager i uddannelse, møder og kurser.

Fonden er et nyt tiltag, og der sker indbetaling fra 1. marts 2020 med 5 øre pr. medarbejdertime. Beløbet indbetales af arbejdsgiverne (samme sats som øvrige områders uddannelsesfonde er forøget med) og kan anvendes fra 1. januar 2021.

 • Arbejdsmiljørepræsentanter sikres ret og nødvendig tid og frihed til deltagelse i Socialpædagogernes relevante arbejdsmiljøkurser/møder.

Dermed bliver det aftalebestemt, at også Arbejdsmiljørepræsentanter sikres den nødvendige frihed til uddannelse.

 • Indførelse af en præambel, der skal bruges ift. arbejdstidsplanlægningen.

Formålet med en sådan præambel - som kendes tilsvarende fra det kommunale område – er, at arbejdstidsplanlægning skal drøftes lokalt mellem medarbejder og arbejdsgiver; også ud fra blandt andet et arbejdsmiljø hensyn. Præamblens formål er at forklare hensigten med arbejdstidsbestemmelserne og den ånd de skal forstås i.

Pædagogisk Vikaroverenskomst

Den 9. marts 2020 indgik Socialpædagogerne sammen med BUPL og FOA forlig med Dansk Erhverv Arbejdsgiver omkring fornyelsen af Pædagogisk Vikaroverenskomst.

De enkelte elementer i denne overenskomst er:

 • 3-årig aftale.
 • Timelønnen forhøjes med 2,10 % pr. 1. marts 2020, med 2,15 % pr. 1. marts 2021 og med 2,15 % pr. 1. marts 2022.
 • Pensionen forhøjes for timelønnede således den i perioden stiger fra 7,18 % til 9 %.
 • Arbejdstidsbestemte ydelser samt kolonitillæg stiger for timelønnede med 2,10 % pr. 1. marts 2020, med 2,15 % pr. 1. marts 2021 og 2,15 % pr. 1. marts 2022.
 • Månedslønnen reguleres med 2,50 % pr. 1. marts 2020, med 2,50 % pr. 1. marts 2021 og med 2,50 % pr. 1. marts 2022.
 • Arbejdstidsbestemte ydelser samt kolonitillæg stiger for månedslønnede med 2,50 % pr. 1. marts 2020, med 2,50 % pr. 1. marts 2021 og pr. 1. marts 2022 med 2,50 %.
 • Frihed til lægebesøg med børn for månedslønnede medarbejdere.
 • Parterne er endvidere enige om, i overenskomstperioden, at drøfte mulighederne for kompetenceudvikling for timelønnede og månedslønnede vikarer.

Forligsmandens samlede Mæglingsskitse

Vores overenskomst og vores overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, er omfattet af Forligsmandens samlede mæglingsskitse. Det betyder også, at din stemme indgår i det samlede resultat om overenskomstfornyelse OK-20.

Forligsmandens samlede Mæglingsskitse (pdf)