Gå til indhold

Coronavirus

Nyt fra ministeren om samvær

Mange plejeforældre er i tvivl, om samvær mellem anbragte børn og deres biologiske forældre er aflyst, nu hvor myndighederne har lukket store dele af landet ned for at mindske coronasmitte. Generelt suspenderes de ikke, lyder det fra social- og indenrigsministeriet

16. marts 2020

Artikel
pexelscom_parents_b.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: pexels.com

– For nuværende vurderes der ikke at være sundhedsfagligt grundlag for generelt at suspendere anbragte børns samvær med biologiske forældre, netværk m.fl.

Sådan lød meldingen søndag den 15. marts fra social- og indenrigsministeriet. Der kan dog være behov for, at kommunerne laver en konkret vurdering af, om et samvær mellem et anbragt barn og dets biologiske forældre skal justeres eller gennemføres.

– Det gælder fx, hvis et anbragt barn eller dets forældre er i en særlig risikogruppe som defineret af Sundhedsstyrelsen, eller der er sygdomstegn hos barn eller forældre. Det samme kan gøre sig gældende, hvis det vurderes, at forældrene vil udsætte barnet for fare, fx ved at undlade at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller hvis det bringer anbringelsen i fare grundet hensyn til plejefamilien eller personale i døgntilbud, skriver ministeriet i en pressemeddelelse

I så fald vil det være op til kommunen at vurdere, om samværet skal suspenderes eller indskrænkes, lyder det.

Kontakt din kommune
Nogle kommuner har allerede meddelt deres familieplejere, at samvær er aflyst/udsat, men det gælder ikke for alle landets kommuner. Socialpædagogernes anbefaling er derfor at kontakte sagsbehandleren i kommunen, da kommunen som arbejdsgiver ved og har ansvar for at meddele, hvordan det forholder sig netop der.

Hvis samvær skal gennemføres, anbefaler Gitte Jensen, der er formand for Familieplejernes Landsudvalg, at man tager en snak med kommunen om, hvordan den kan hjælpe.

– Det kan være svært for en familieplejer at stille krav til de biologiske forældre om fx at vaske hænder ekstra grundigt – det kan gå ud over samarbejdet. Da må kommunen hjælpe med at gøre forældrene opmærksomme på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og i tilfælde, hvor samvær skal aflyses, kan der være børn, der bliver rigtig kede af det. Så kan det være, man sammen skal prøve at finde alternativer – fx at tale via Skype eller Facetime, siger hun.

Få svar på dine spørgsmål
Hvad hvis mit barn er i en særlig risikogruppe? Hvad hvis jeg nægter samvær? Hvad hvis mit plejebarn bliver smittet?

Den nuværende situation omkring coronavirus udvikler sig hele tiden og rejser naturligt en masse spørgsmål. Vi har samlet nogle af svarene her

Bliv medlem