Gå til indhold

Coronavirus

Ny aftale skal sikre fleksible medarbejdere

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået en aftale, der sikrer fleksibilitet i den ekstraordinære tid med coronavirus. Med aftalen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt

23. marts 2020

Artikel
coronavirus.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

En helt særlig tid kræver helt særlige løsninger. Det har nu fået KL og de faglige organisationer på det kommunale område til at indgå en aftale, der skal sikre fleksibilitet. I en fælles erklæring, der foreløbig løber frem til 31. maj, er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt.

I praksis kan det fx betyde, at en socialpædagog, som til daglig arbejder i et aktivitetstilbud, i stedet bliver bedt om at arbejde på et bosted eller et døgntilbud - eller at en pædagog indenfor almenområdet bliver flyttet til det specialiserede område.

I aftalen fremgår det også, at de ansatte ’i videst mulig udstrækning’ tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Læs fælleserklæringen ’Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt’.

Tæt samarbejde på tværs
Også Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen slår fast, at der i disse særlige tider er ekstra stort behov for fleksible løsninger:

– Vi er som land i en ekstraordinær situation, hvor corona-krisen har omsiggribende konsekvenser for mange dele af samfundet. På vores område er der også på ganske få dage sket meget. Bl.a. er lovgivningen på dele af det sociale område ændret, så en række af de forhold, vi plejer at arbejde under, har ændret sig markant. Og vi skal selvfølgelig som fagforbund sikre, at landets socialpædagoger fortsat kan arbejde og bidrage til, at landets mest udsatte ikke rammes, siger Benny Andersen.

Finder fælles løsninger
Forbundsformanden mødes derfor løbende med sine kolleger fra de andre fagforbund for at finde fælles løsninger på alle de udfordringer og spørgsmål, der opstår, når vi alle sammen skal agere i denne ekstraordinære situation.

– Som Socialpædagogerne går vi ind i dét arbejde med stor fleksibilitet og med en vilje til at arbejde hurtigt for at finde løsninger. Derfor har vi også valgt, at netop den del af arbejdet er lagt ud i vores kredse. Vores område favner så bredt, at vi ikke kan lave én universalløsning. Ude i vores kredse er man tættere på de lokale forhold og kan derfor nemmere få lavet de aftaler, som ganske enkelt passer bedst, siger Benny Andersen.

Bliv medlem